PALVELU

Kaspersky Security Assessment

Organisaation tietoturvatilanteen arviointi

Yleistä

Miten voit varmistaa, että yrityksen IT-infrastruktuuri tai tietyt sovellukset on suojattu mahdolliselta kyberhyökkäykseltä?  Kaikki IT-infrastruktuurit ovat keskenään erilaisia, ja kaikkein tehokkaimmat kyberuhat on räätälöity käyttämään yksittäisen organisaation tiettyjä haavoittuvuuksia. Säännöllisten tietoturva-arviointien avulla saat selkeän käsityksen yrityksen tietoturvatilanteesta ja voit varmistaa alan parhaiden käytäntöjen noudattamisen.

Läpäisytestaus

Uhkatietoihin perustuva hyökkääjän simulointi, jolla esitetään mahdolliset hyökkäysvektorit ja annetaan yleiskatsaus yrityksen tietoturvatilanteesta hyökkääjän näkökulmasta.

Lisätietoja

Application Security Assessment

Liiketoimintalogiikan virheiden ja käyttöönoton haavoittuvuuksien perusteellinen tarkistus kaikenlaisissa sovelluksissa laajoista pilvipohjaisista ratkaisuista sulautettuihin sovelluksiin ja mobiilisovelluksiin.

Lisätietoja

Payment Systems Security Assessment

Eri maksujärjestelmien laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien kattava analyysi, jonka tarkoituksena on paljastaa mahdolliset petokset ja haavoittuvuudet, joiden seurauksena voi olla rahansiirtojen manipulointia.

Lisätietoja

ICS Security Assessment

Teollisuuden ohjausjärjestelmien ja niiden osien tapauskohtainen uhkamallinnus ja haavoittuvuuksien arviointi antavat tietoja olemassa olevasta hyökkäyspinnasta ja mahdollisten hyökkäysten vaikutuksesta liiketoimintaan.

Lisätietoja

Transportation Systems Security Assessment

Tutkimuksissa keskitytään uudenaikaisten kuljetusinfrastruktuurien toiminnan kannalta kriittisiin osiin liittyvien suojausongelmien etsimiseen aina autoteollisuudesta ilmailu- ja avaruusalaan.

Smart Technologies and IoT Security Assessment

Toisiinsa yhdistettyjen modernien laitteiden ja niiden taustajärjestelmien yksityiskohtainen arviointi, jossa etsitään laiteohjelmisto-, verkko- ja sovellustason haavoittuvuuksia.

Lisätietoja

Soveltuvat alat

Nämä ratkaisut soveltuvat erityisen hyvin vastaamaan näiden suuryritysten toimialojen suojausvaatimuksiin, huolenaiheisiin ja rajoituksiin.

TAPAUSTUTKIMUKSET

Käyttö

  • Sulje tietoturva-aukot ennen niiden hyväksikäyttöä

    IT-infrastruktuurin suojaaminen mahdolliselta kyberhyökkäykseltä on jatkuva haaste mille tahansa organisaatiolle. Hyökkääjän simulointiin perustuvissa tietoturva-arvioinneissamme annetaan yritykselle parempi käsitys sen infrastruktuurin tietoturva-aukoista, paljastetaan haavoittuvuudet ja erilaisten hyökkäysten mahdolliset seuraukset, arvioidaan nykyisten tietoturvatoimien tehokkuus ja ehdotetaan sopivia korjaustoimia ja parannuksia.

  • Korjaa omien sovellusten haavoittuvuudet

    Riippumatta siitä, kehitetäänkö yrityssovellukset itse vai ostetaanko ne kolmansilta osapuolilta, tiedät, että yksittäisestä koodivirheestä voi tulla haavoittuvuus, joka altistaa järjestelmät hyökkäyksille, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä tai mainehaittoja. Seuraamalla suosituksiamme yritys voi korjata löydetyt haavoittuvuudet ja estää tällaiset hyökkäykset.

  • Paranna alakohtaisten infrastruktuurien suojausta

    Monimutkaisissa integroiduissa tietojärjestelmissä, jotka koostuvat useista eri valmistajien laitteisto- ja ohjelmistokomponenteista, joissa ei välttämättä ole huomioitu suojausta kovin hyvin, on aina suuri kyberhyökkäysten riski. Eri alojen IT-ympäristöihin – rahoitusalaan, teollisuuteen, kuljetukseen, esineiden Internetiin jne. – vaikuttavat uhat vaihtelevat myös suuresti. Kaspersky Lab on yksi harvoista asiantuntijoista, jotka voivat tarjota tarkat tietoturva-arvioinnit infrastruktuurista sen monimutkaisuudesta riippumatta.

Palveluun liittyvät