PALVELU

Kaspersky Security Awareness

Kyberturvallisen yritysympäristön luominen

Kaspersky Security Awareness

Yli 80 % kaikista kyberhäiriöistä johtuu inhimillisistä virheistä. Yritykset menettävät miljoonia henkilöstöön liittyvien häiriöiden korjaamiseen, mutta perinteisillä koulutusohjelmilla ei useinkaan saada aikaan haluttuja toiminnan muutoksia ja asenteita. Kun ymmärretään oppimis- ja opetusprosessin taustat, voidaan luoda tehokas koulutusohjelma. Ohjelmilla ei pelkästään tarjota tietoja, vaan ennen kaikkea ne muuttavat käyttäjien tapoja ja luovat uusia toimintamalleja, mikä on tietoisuuskoulutuksen todellinen tavoite.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen perustuu maailmanlaajuisiin vertailutietoihin maailman/alan keskiarvoista

Oppimisen hallinta

Automatisoitu oppimisen hallinta, kybersuojausaiheiden kattava koulutusohjelma ja erilaiset sisältömuodot

Raportointi ja analytiikka

Tietojen, trendien ja ennusteiden reaaliaikainen seuranta, sekä välittömät analyysit mahdollisista parannusmahdollisuuksista tarpeen mukaan

Helppokäyttöinen ohjelma

Pelillistetty ohjelma, joka perustuu osallistujien jokapäiväisiin kokemuksiin, sisältää kilpailuja ja haasteita ja estää ylikuormituksen

Soveltuvat alat

Nämä koulutusohjelmat soveltuvat erityisen hyvin vastaamaan näiden suuryritysten toimialojen suojausvaatimuksiin, huolenaiheisiin ja rajoituksiin.

Ohjelmat

 • Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) - Pelit

  • Räätälöity ohjelmisto jäljittelee vaikutuksia, joita kyberhyökkäyksillä ja niihin liittyvillä johdon päätöksillä voi olla liiketoiminnan tehokkuuteen ja tuottoon 
  • Pelaamalla opetellaan tietoturvatoimia
  • Parantaa tietoturvan tuntemusta ylemmän johdon ja päätöksentekijöiden keskuudessa
  • Lisää tietoisuutta uusien tietokonepohjaisten järjestelmien käytön riskeistä ja tietoturvaongelmista
 • Automated Security Awareness Platform

  • Kaspersky Automated Security Awareness Platform on innovatiivinen koulutusratkaisu, jossa uusimmat oppimistekniikat yhdistyvät Kaspersky Labin yli 20 vuoden asiantuntemukseen kybersuojauksesta. 
  • Maksimoi työntekijöiden tietoisuuden ja luo uusia kybersuojauksen käyttäytymismalleja.
  • Kompetenssimalliin kuuluu 350 kyberssuojaustaitoa.
 • Cybersecurity for IT Online (CITO-koulutus)

  • Vuorovaikutteinen koulutus IT-asiantuntijoille (IT-tuki, tukipalvelut jne.), kun tavalliset koulutusohjelmat eivät riitä, mutta syvällistä tietoturva-asiantuntemusta ei tarvita.
  • Antaa käytännön taidot, jotka tarvitaan mahdollisen hyökkäyksen tunnistamiseen tietokoneen näennäisesti harmittomasta häiriöstä ja häiriön tietojen keräämiseen tietoturvatiimiä varten
  • Kaikissa neljässä moduulissa on lyhyt teoriaosio, käytännön vinkkejä ja joukko käytännön harjoituksia, jotka liittyvät jokapäiväisessä työssä tarvittaviin taitoihin

Toteutustavat:

 • Verkossa, helppo ottaa käyttöön ja hallita.

KIPS-koulutukseen:

 • KL-sertifioitujen kouluttajien palvelut.
 • Lisensointi yrityksille (kouluttajien koulutus), jotta henkilöstöhallinnon ja IT-tiimit voivat pitää koulutukset yrityksen sisällä.
 • Lisensointi valtuutetuille koulutuskeskuksille

Palvelu ja tuki:

 • Koulutuksen parhaiden käytäntöjen oppaat ja tuki (mukana)
 • Hallittu palvelu (valinnainen)

White Paperit

Lue lisää maailmanlaajuisesti tunnustettujen kybersuojausasiantuntijoidemme näkemyksiä

Riskit

Kaspersky Security Awareness luo yritykselle vahvan ja itseään ylläpitävän kyberympäristön pelillistetyn, visuaalisen ja yrityksenlaajuisen oppimismallin avulla. Tämä on ainoa keino torjua inhimilliset virheet, jotka muodostavat nykyisin suurimman yrityksiin kohdistuvan kyberriskin.

 • <p>80 % tietomurroista johtuu työntekijöiden huolimattomuudesta ja laiminlyönneistä</p>

  80 % tietomurroista johtuu työntekijöiden huolimattomuudesta ja laiminlyönneistä

 • <p>Pelkkien tietojenkalasteluhyökkäysten hinta on keskimäärin 400 dollaria vuodessa työntekijää kohti</p>

  Pelkkien tietojenkalasteluhyökkäysten hinta on keskimäärin 400 dollaria vuodessa työntekijää kohti

 • <p>Koulutusohjelmamme pienentävät hyökkäysten hintaa 50–60 prosentilla</p>

  Koulutusohjelmamme pienentävät hyökkäysten hintaa 50–60 prosentilla

 • <p>Työntekijöiden toimiin liittyvien häiriöiden vaikutus on keskimäärin 865 000 dollaria</p>

  Työntekijöiden toimiin liittyvien häiriöiden vaikutus on keskimäärin 865 000 dollaria

 • <p>Tavalliset koulutusohjelmat ovat tehottomia ja vaikeita hallita</p>

  Tavalliset koulutusohjelmat ovat tehottomia ja vaikeita hallita

 • <p>Kaspersky Security Awareness -ratkaisussa pääoman tuotto on jopa 30-kertainen</p>

  Kaspersky Security Awareness -ratkaisussa pääoman tuotto on jopa 30-kertainen

Palveluun liittyvät