Siirry pääsisältöön

Maailmassa käytetään aina vain enemmän etätyöskentelyä ja siirrytään digitaalisiin työskentelytapoihin. Tästä syystä myös tietomurtoja tapahtuu nykyään entistä useammin. Vaikka Internet-yhteydet ovat nykyään äärimmäisen tärkeitä kaupankäynnin ja liiketoiminnan kannalta, useat yritykset ovat yhä täysin varautumattomia murtoihin ja aliarvioivat sen, miten paljon tietoja kyberhyökkäyksessä voi vaarantua. Lukuisia erilaisia kyberhyökkäyksiä vastaan suojautuminen voi olla kuitenkin jopa yllättävän helppoa, jos yritys ottaa käyttöön yhden varsin yksinkertaisen tekniikan eli yritys-VPN:n.

Yritys-VPN on virtuaalinen verkko, joka on tarkoitettu yritysten käyttöön. Sen avulla etätyöntekijät voivat käyttää yrityksen sisäisiä verkkoja tai intranetiä etäyhteyden kautta turvallisesti. Sitä voi myös käyttää ainutlaatuisen jaetun verkon luomiseen eri toimipaikoissa sijaitsevien työntekijöiden ja toimistojen välille. Yritys-VPN:n tärkein tehtävä on estää sisäisten tietojen ja omien verkkoyhteyksien paljastumien internetissä (ja sitä kautta hakkereille ja kyberrikollisille).

Onpa kyse sitten toimintojen valvonnasta tai kehittyneestä kyberrikosten torjunnasta, yritys-VPN:t voivat olla erittäin hyödyllisiä. Tästä syystä niitä pidetään tätä nykyä tarpeellisina kaikille yrityksille, joilla on käytössä jonkinlainen digitaalinen työnkulku tai sisäinen viestintäjärjestelmä tai joilla on etätyöntekijöitä, jotka tarvitsevat pääsyn keskitettyyn tietokantaan arkaluontoisia tietoja käsittelemään.

Miten se suojelee yritystäsi?

Yritys-VPN toimii pitkälti tavallisen VPN:n tapaan, mutta suuremmalla mittakaavalla. VPN eli virtuaalinen yksityisverkko on Internetissä käytettävä tietoturvapalvelu, joka luo salatun yhteyden, eli ns. tunnelin, käyttäjän laitteiden ja kohdepalvelimien välille. Yrityksen ollessa kyseessä salattu VPN-tunneli voi turvallisesti yhdistää käyttäjän yrityksen sisäiseen verkkoon silloinkin, kun käytössä on julkinen Internet-yhteys (etätyöskentelyn tapauksessa).

Ilman yritys-VPN:ää yrityksen verkkoon kodin yleisen Internet-yhteyden kautta kirjautuneet työntekijät saattavat vaarantaa omat ja yrityksen arkaluontoiset tiedot. Tämä johtuu siitä, että Internetin käyttäminen julkisessa verkossa (kuten kodin Internet-yhteyden kautta) paljastaa laitteet ja verkkotoiminnan Internetiin ja täten myös verkkorikollisille. Jos mitään yritys-VPN:n kaltaisia suojatoimia ei ole otettu käyttöön, kyberrikolliset voivat nopeasti saada käyttöönsä työntekijöiden tai yritysten arkaluontoisia tietoja.

VPN:n käytön aikana Internet-palveluntarjoaja näkee vain, että VPN:ää on käytetty, sekä yhteyden varaaman kaistanleveyden. Kaikki muu data, mukaan lukien selaushistoria, kirjautumistunnukset, some-pääsytiedot ja luottokorttitiedot, salataan. Tämän seurauksena yritys-VPN:t ovat yksinkertainen ja pääosin kustannustehokas tapa varmistaa, että yrityksen arkaluontoiset tiedot pysyvät yksityisinä ja turvassa kyberrikollisilta.

Kuva yritys-VPN:n symbolista eli kilvestä, jossa näkyy avaimen reikä.

Erilaisia yritys-VPN:iä

Yleisesti ottaen on olemassa kahdenlaisia yritys-VPN:iä. Sinun tulisi tuntea näiden erot, ennen kuin valitset yrityksesi käyttöön sopivan. Vaihtoehdot ovat etäkäyttö-VPN ja toimipaikkojen välinen VPN. Molemmat VPN:t toteuttavat saman tavoitteen, mutta eroavat toisistaan rakenteeltaan.

Etäkäyttö-VPN

Etäkäyttö-VPN:n avulla työntekijät voivat olla suojatusta yhteydessä yrityksen yksityiseen verkkoon mistä tahansa maantieteellisestä sijainnista käsin. Etäkäyttö-VPN noudattaa asiakas/palvelin-mallia, joka tarkoittaa, että sovellus tai ohjelmisto on ladattava työntekijän laitteelle, jotta yrityksen palvelimia voi käyttää. Kun ohjelmisto on muodostanut salatun datatunnelin kohdepalvelimeen, kyseinen palvelin antaa työntekijälle pääsyn yrityksen intranetiin tai keskitettyyn tietokantaan.

Tämän seurauksena etäkäyttö-VPN:t salaavat myös verkkoliikenteen ja datan, kun sitä siirretään laitteen ja palvelimen välillä. Tästä on paljon hyötyä kyberturvallisuuden suhteen, sillä se tarkoittaa, että etätyöntekijät voivat käsitellä arkaluontoisia yritystiedostoja ja dataa silloinkin, kun heidän käytössään on turvaton Wi-Fi-yhteys. Yhteenvetona etäkäyttö-VPN on erinomainen silloin, kun tiimiin kuuluu etäyhteyksiä käyttäviä työntekijöitä. Yksittäisten käyttäjien on kuitenkin huolehdittava itse suojaukseen ja vianmääritykseen liittyvistä asioista laitteellaan.

Toimipaikkojen välinen VPN

Toimipaikkojen välisiä VPN:iä käyttävät yleensä yritykset, joilla on useita toimistoja useissa sijainneissa ja joiden tarvitsee mahdollistaa yhteydet keskitettyyn yritysverkkoon tai päämajan tietokantaan Internetin tai yrityksen intranetin kautta. Toimipaikkojen väliset VPN-verkot toimivat luomalla salattuja tunneleita kahden tai useamman verkon välille. Näin voidaan luoda turvallinen väylä yksityisten ja arkaluontoisten tietojen vaihtamiseen. Verkot on linkitetty toisiinsa reitittämällä liikennettä sitä varten määritettyjen palvelinten kautta. Toimipaikkojen väliset VPN-verkot eivät perustu VPN-asiakaskone/-palvelinkone-periaatteelle. Toisin sanoen yksittäinen käyttäjä ei tarvitse laitteellaan VPN-asiakasohjelmaa, sillä VPN toimii siten, että molempien lähiverkkojen välille on luotu VPN-yhdyskäytävien (palvelimen tai reitittimen) välinen salattu tunneli.

Jos yrityksellä on esimerkiksi kaksi toimistoa, joilla on oma lähiverkkonsa (tai LAN-verkko), toimipaikkojen välistä VPN:ää voidaan käyttää niiden yhdistämiseen. Toimipaikkojen välisten VPN:ien käyttäminen liiketoiminnassa. Toimipaikkojen väliset VPN:t mahdollistavat nopeat yhteydet ja jatkuvan tietojensiirron, mikä optimoi koko verkon suorituskyvyn ja sen seurauksena varmistaa yrityksen päivittäisen korkean toimintakyvyn. Koska yhdyskäytävien hoidosta vastaavat yleensä järjestelmänvalvojat, toimipaikkojen välisiä VPN-yhteyksiä käyttävät yritykset hyötyvät siitä, että pystyvät hallitsemaan suojaustaan ja ylläpitotoimia tehokkaasti.

Yritys-VPN:n edut

Erillisen yritys-VPN:n käytöstä on monia etuja. Se pitää yrityksen turvassa kyberhyökkäyksiltä ja varmistaa hyvin toimivat ja tehokkaat päivittäiset toiminnot.

Etäkäyttö

Kuten ekäyttö-VPN:ää käsittelevässä kohdassa kerrottiin, yksi suurimpia etuja yritys-VPN:n käytöstä ovat etäkäyttömahdollisuudet, joita voidaan tarjota eri sijainneissa oleville työntekijöille. Vaikka joustava työskenteleminen on entistä tavallisempaa eri puolilla maailmaa, henkilökohtaiset verkkoyhteydet eivät useinkaan ole hyvin suojattuja. Tämän seurauksena ne ovat usein kohteita kyberrikollisille, jotka pyrkivät käyttämään hyväkseen arkaluontoista yritysdataa. Yritys-VPN pitää työntekijöiden ja yrityksen välillä vaihdetut tiedot turvassa. Tästä on erityisen paljon hyötyä dynaamisille organisaatioille, jotka sallivat työntekijöiden käyttää omia laitteitaan töissään. Tämä on myös välttämätöntä kansainvälisten toimistojen sujuvaa toimintaa varten.

Käytönhallinta

Yksi tärkeimpiä asioita yritystietojen pitämisessä turvassa ja salassa on sen hallinta, kuka voi käsitellä mitäkin dataa organisaatiossa. Yksi yritys-VPN:n käyttämisen suuria etuja on, että annat pääsyoikeudet vain tarvittaessa ja vain niihin osiin, joiden osalta se on tarpeen. Järjestelmänvalvojat voivat myöntää pääsyoikeuksia todentamalla ja valtuuttamalla käyttäjiä. Tämä tapahtuu yleensä vahvistamalla käyttäjän/työntekijän henkilöllisyys salasanan avulla. Tämän jälkeen järjestelmänvalvoja voi määrittää pääsyoikeuksia näiden tietojen ja työntekijän IP-osoitteen perusteella.

Rajoitettu sisältö

Jos työntekijät matkustavat jatkuvasti ja heidän täytyy tehdä tärkeää kansainvälistä tutkimus- tai vertailutyötä verkossa, heidän on ehkä käsiteltävä maantieteellisesti rajoitettua sisältöä. Maantieteellisesti rajoitettu sisältö on verkkosisältöä, jota jokin viranomainen on rajoittanut (yleensä käyttämällä DNS-kaappausta käyttäjien uudelleenohjaamiseksi), ja tästä syystä kyseinen sisältö ei tavallisissa olosuhteissa ole käytettävissä tuossa sijainnissa. Jotkin tärkeät sivustot ja verkkopalvelut ovat joissakin maissa autoritääristen hallintojen täydessä valvonnassa eri puolilla maailmaa. Yritys-VPN:n avulla voit ohittaa nämä rajoitukset ja muodostaa yhteyden kotimaassasi olevaan palvelimeen, jotta voit käyttää haluamaasi sisältöä.

Turvallinen selausmahdollisuus kuluttajien käyttöön

Jos toimitiloissa (esim. ravintolassa tai kahvilassa) on yrityksen palveluita hyödyntäviä asiakkaita ja tarjoat heidän käyttönsä ilmaisen Wi-FI-yhteyden, pienyritys-VPN voi suojata myös asiakkaiden tiedot. VPN-yhteys voidaan määrittää myös reitittimessä, jolloin asiakkaat voivat selata Internetiä turvallisesti ilman pelkoa siitä, että joutuvat hakkeroinnin uhreiksi julkista Wi-Fi-yhteyttä käyttäessään.

Uhkien tunnistus ja estäminen>

Korkealaatuisiin yritys-VPN:iin sisältyy usein jonkinlainen uhkien tunnistamisen ja estämisen suojausominaisuus. Tämä johtuu siitä, että VPN on yksinään vain yksi suojaustaso, joka keskittyy enimmäkseen tietosuojaan, ja sen seurauksena edellyttää parempaa kybersuojausta omien suojausratkaisujen tai muiden suojaustoimittajien kumppanuuksien kautta. Suuri osa kansainvälisistä haittaohjelmista jaetaan tietojenkalasteluhyökkäysten kautta huijausviesteissä ja verkkosivustoilla. Monissa VPN-verkoissa on hälytys- ja estojärjestelmä, jolla voit suojata laitteesi, kun selaat internetiä.

Salaus ja alkupisteet

VPN:n tärkeimpiä ominaisuuksia on, että se käyttää korkealaatuista salausta datan salaamiseen. Näin siinäkin tapauksessa, että hakkerit onnistuvat saamaan pääsyn työntekijän järjestelmäyhteyteen, he eivät voi hyödyntää hankkimaansa dataa. Suuryritystason VPN-ohjelmistot itse asiassa torjuvat kyberrikollisia useissa eri pääsykohdissa, mukaan lukien reitittimien ja DNS-palvelinten suojauksen avulla.

Kaspersky tarjoaa käyttöösi palkitun virtuaalisen yksityisverkkopalvelun (VPN), jonka avulla työntekijäsi voivat muodostaa yhteyden hyvin suojattuun salattuun Internet-tunneliin kaikkialta maailmasta. Tämä ratkaisu nimettiin ”selkeäksi voittajaksi” nopeustesteissä, jotka tehtiin vuonna 2022 AV-TEST GmbH:n toimesta. VPN-palvelu käyttää yli 2 000 palvelinta yli 100 alueella nopean, luotettavan ja turvallisen palvelun toimittamiseen kaikkialle maailmaan. Se suojaa IP-osoitteesi (jopa käytettäessä turvaamattomia Wi-Fi-hotspoteja), estää kaikenlaisten henkilökohtaisten tietojen vuotamisen, suojaa kaikki Wi-Fi-kotiverkon laitteet (mukaan lukien kodin älylaitteet) ja katkaisee Internet-yhteyden, jos VPN-yhteys katkeaa.

Tarvitseeko yritykseni VPN:ää?

Euroopassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Aasiassa Tyynenmeren alueella kuluttajien tärkein syy käyttää VPN:ää on pystyä tekemään ostoksia tai maksuja verkossa. Yritys-VPN on tärkeä, koska se mahdollistaa maksujen salauksen yrityksen suojaamiseksi, jos käsittelet säännöllisesti tapahtumia digitaalisesti.

Lisäksi jos yrityksesi käyttää digitaalista työnkulkua (esim. siirtää digitaalisia resursseja usein tai käyttää toiminnassa internet-sovelluksia), käyttää verkossa toimivia tiedonvälitysohjelmia tai käyttää etätyövoimaa, jonka on oltava yhteydessä keskitetyn intranetin kautta, on tärkeää, että sinulla on yritys-VPN-ratkaisu valmiina. Tietomurtojen ja kyberrikosten yleistyessä yritys-VPN on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa suojata sekä työntekijöiden ja yrityksen tiedot samalla, kun se tarjoaa työväelle turvallisen tavan käyttää yrityksen resursseja.

Kaspersky Premium on palkittu monilaiteratkaisu, joka huolehtii virustorjunnasta, yksityisyydestä ja henkilöllisyyden suojaamisesta helppokäyttöisessä paketissa. Pidä kaikki datasi turvassa ja suojattuna huipputehokkaalla kybersuojausohjelmistollamme, joka soveltuu sekä yritys- että kotikäyttöön.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Suositellut tuotteet:

Miten se suojelee yritystäsi?

Mietitkö, olisiko teille hyötyä pienyrityksille tarkoitetusta VPN-palvelusta? Lue yritysten VPN-verkkoja käsittelevä oppaamme ja tutustu siihen, miten ne voivat auttaa sinua suojaamaan tietosi.
Kaspersky Logo