Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center yksinkertaistaa tietoturvan ja IT-järjestelmien hallintaa. Täysin skaalautuva konsoli tukee kasvavaa, tietoturvatarpeiltaan muuttuvaa liiketoimintaa ja helpottaa kattavaa järjestelmien ja tietoturvan hallintaa erottelemalla järjestelmänvalvojan vastuualueita. Kaiken tämän voi tehdä yhdistetyssä hallintakonsolissa, joka on saatavana myös verkkopohjaisena konsolina.

Kaspersky Security Centerissä on runsaasti ominaisuuksia:

 • Saat käyttöösi kaksi erinomaista vaihtoehtoa: tehokas hallintakonsoli ja joustava verkkopohjainen käyttöliittymä, joka on käytännössä aina käytettävissä joko kiinteällä laitteella tai mobiililaitteella.
 • Keskitetty konsoli: voit tarkastella ja hallita tietoturvaa koko yritysympäristössä – pilvipalveluissa, fyysisissä laitteissa ja virtuaalikoneissa sekä mobiililaitteissa.
 • Optimaalinen tehokkuus: käyttöönotto ja suojauksen hallinta on helppoa käyttövalmiiden yhtenäisten käytäntöjen ansiosta.

Riippumatta siitä, onko hallittavia työasemia kymmeniä- vai satojatuhansia ja onko infrastruktuuri keskitetty vai hajautettu vai molempia, Kaspersky Security Centerin avulla kattavat turvatekniikat on helppo asentaa, määrittää ja hallita. Skaalautuminen sekä uusien työkalujen ja ominaisuuksien aktivointi liiketoiminnan kehittyessä on nyt vaivatonta.

Lue lisää yrityksille tarkoitetusta aidosta kybersuojauksesta ja asiakkaidemme näkemyksiä tekniikoistamme täältä.

 • Automatisoi IT-suojauksen vahvistus ja hyödynnä kokonaisvaltaista näkymää

  Ympäristöjen, laitteiden, ohjelmistojen ja sovellusten moninaisuus hankaloittaa IT-tietoturvapäälliköiden elämää. Monimutkaisuus heikentää tietoturvaa, ja jos et tunne resurssejasi, miten voit suojata ne?

  Laitteiston tunnistus, ohjelmistoluettelo ja haavoittuvuuksien oikea-aikainen korjaaminen vaatii paljon työtä ja vie aikaa.  

  Kaspersky Security Center yksinkertaistaa näitä haasteita. Fyysisiä, virtuaalisia ja pilvipohjaisia päätepisteitä, mobiililaitteita ja upotettuja järjestelmiä hallitaan samassa konsolissa, mikä tehostaa toimintaa ja pienentää kokonaiskustannuksia.

  • Hallitse resursseja ja pienennä kustannuksia

   Kaspersky Security Center antaa kattavan näkyvyyden verkon laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Säästä käyttöoikeuskustannuksia seuraamalla ja valmistelemalla käyttöoikeudet keskitetysti. Automatisoitu laitteiden tunnistaminen, laitteiston havaitseminen ja ohjelmistoluetteloiden raportit auttavat resurssien optimoinnissa. Kaspersky Security Centerissä on helppo seurata ja hallita ohjelmistojen käyttöoikeuksia ja laitteistoresursseja.

  • Tunnista haavoittuvuudet ja hallitse niitä

   Kaspersky Security Centerissä hallittujen Vulnerability and Patch Management -toimintojen avulla tunnistetaan haittaohjelmien mahdolliset sisäänpääsykohdat verkkoon. Se tapahtuu tunnistamalla sovellusten ja käyttöjärjestelmien haavoittuvuudet ja estämällä ne, ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

   Automatisoitu haavoittuvuuksien arviointi perustuu reaaliaikaisiin hyväksikäyttötoimintoja käsitteleviin pilvipohjaisiin tietoihin, joiden ansiosta kriittiset korjaukset pysyvät ajan tasalla järjestelmiin tai käyttäjiin vaikuttamatta. Kaspersky Security Centerin yli 150 ohjelmistoa tukeva haavoittuvuuksien seuranta kattaa laajasti eniten käytetyt liiketoimintasovellukset. Tunnistetut haavoittuvuudet priorisoidaan, ja niistä vaarallisimmat käsitellään ensimmäisinä.

  • Automatisoi riskien hallinta

   Korjaustiedostot ladataan, jaetaan ja asennetaan automaattisesti niin fyysiseen, virtuaaliseen kuin pilvipohjaiseenkin koneeseen. Microsoft-päivitysten optimoidut algoritmit vähentävät liikennettä verkossa ja vähentävät levytilan tarvetta. 

   Seuraa korjaustiedoston asennuksen tilaa edistymisraporttien avulla. Seuraa myös kolmansien osapuolten sovellusten korjaustiedostojen tehoa raporttien avulla.

  Sujuvoita tavallisia tehtäviä

  Kaspersky Security Centerissä on runsaasti IT-järjestelmien hallintaominaisuuksia, jotka sujuvoittavat tavallisten IT-tehtävien suorittamista monimuotoisissa verkoissa. 

  Kaspersky Security Centerin laajennettava arkkitehtuuri sisältää kunkin ympäristön tietoturvatuotteiden hallintalaajennukset. Jos uusi (tai päivitetty) tietoturvatuote julkaistaan, vastaava laajennus voidaan asentaa Kaspersky Security Centeriin ilman konsolin uudelleenasennusta tai korjausta. Päätepisteohjelmiston jakaminen ja käyttöönotto on helppo tehdä Kaspersky Security Centerin asiakasohjelman hallintatyökaluilla. Roolipohjaiset käyttöoikeudet ja integroidut raporttinäkymät puolestaan täydentävät keskitettyä hallintaa, jolloin kullakin järjestelmänvalvojalla on vastuiden mukaiset työkalujen ja tietojen käyttöoikeudet.

  • Helppo skaalautuvuus

   Voit skaalata alkuperäistä asennusta muuttamatta. Kaspersky Security Centerin yhdellä palvelinasennuksella voidaan hallita yli 100 000 fyysistä, virtuaalista ja palvelinpohjaista päätepistettä. Yksi päivitysagentti voi käsitellä enintään 10 000 isäntää. Useille palvelimille voidaan myös luoda pää- ja toissijaiset hierarkiat, joissa jokainen toissijainen palvelin perii pääpalvelimelle annetut roolit ja oikeudet. Lisäksi pääpalvelin tietää jokaisen toissijaisen palvelimen hallitseman isännän.

  • Varmista tietosi

   Keskitetysti hallitut salausominaisuudet lisäävät ylimääräisen suojauskerroksen, joka estää tietojen menettämisen laitteen varastamisen tai haittaohjelman hyökkäyksen vuoksi. Kaspersky Security Centerin ansiosta järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä FileVaultin Mac OS®-käyttöjärjestelmässä, mobiililaitteen salauksen, Kaspersky Encryptionin ja Microsoft BitLockerin® Microsoft® Windowsissa®. Se myös seuraa salattujen laitteiden tilaa, ilmoittaa salattujen tiedostojen käytön estämisestä ja varmuuskopioi paikallisesti salausavaimet, joilla voi palauttaa unohtuneet käyttöoikeuden tunnistetiedot.

  • Optimoi etätuki

   Lyhennä vasteaikoja ja tehosta toimintaa sujuvalla etävianmäärityksellä ja tukitoiminnoilla. Kaspersky Security Centerin hallitsemaan asiakasohjelmaan tai etätietokoneisiin otetaan yhteys RDP:llä, mikä helpottaa minkä tahansa ohjelmiston diagnosointia ja vianmääritystä.

  • Saumaton käyttöönotto haarakonttoreissa

   Haarakonttoreiden uudet työasemat voidaan määrittää etätoiminnoin tai automaattisesti. Voit myös ottaa käyttöön ja aikatauluttaa uusien sovellusten automaattisen asennuksen työajan ulkopuolella. Tällä tavoin järjestelmän näköistiedostot voidaan luoda, tallentaa ja ottaa käyttöön keskitetysti, mikä sopii erinomaisesti esimerkiksi Microsoft® Windows® 10 -järjestelmään siirtymiseen.

  • Mobiililaitteiden hallinta eri järjestelmissä

   Kaspersky Security Centerin avulla voi hallita yrityksen ja työntekijöiden mobiililaitteita samassa konsolissa yhtä tehokkaasti. Työntekijät voivat käyttää mobiililaitteitaan turvallisesti työpaikan ulkopuolella ilman, että tietoturva vaarantuu.

  • Turvallinen työskentely mobiililaitteilla

   Hallitse mobiililaitteiden uhkien torjuntaa reaaliaikaisesti Kaspersky Security Centerissä. Saat myös kattavan näkyvyyden älykkäillä suojaustason ilmaisimilla. Erota yrityksen tiedot ja henkilökohtaiset tiedot käyttäjän laitteissa, myös vierailevissa laitteissa, ja edellytä salasanojen ja/tai salauksen käyttöä yritystietojen osalta. Tämä estää tietojen vuotamisen, jos laite varastetaan tai se katoaa.

  • Työntekijöiden omien laitteiden tuki

   Onko omien laitteiden käyttö sallittua? Kaspersky Security Centerissä on helppokäyttöisiä ohjattuja hallintatoimintoja, joilla suojaus voidaan ottaa käyttöön langattomalla valmistelutekniikalla. Käytössä on myös rekisteröitymiskonsoleita (Samsung KNOX).

  • Helpota järjestelmänvalvojien työkuormaa itsepalveluportaalin avulla

   Jos mobiililaite katoaa tai varastetaan, järjestelmänvalvoja voi aktivoida SIM-Watchin, etälukituksen, tietojen tyhjentämisen ja laitteen paikannuksen. Myös käyttäjä voi aktivoida nämä toiminnot heti itsepalveluportaalissa. Tällä tavoin voidaan estää yritystietojen luvaton käyttö.

  Näkyvyys ja hallinta

  Kaspersky Security Center muodostaa keskitetyn hallintakonsolin, jossa kaikkia laiteita – niin fyysisiä ja virtuaalisia laitteita kuin mobiililaitteitakin – on helppo hallita ja suojata.

  • Uusi verkkokonsoli

   Hallitse suojauksen perusominaisuuksia etätoiminnon ja kätevästi uudesta verkkokonsolista, jonka uusi rakenne on käyttäjäystävällinen. Kaspersky Endpoint Security for Business Select -ratkaisun avulla Windows- ja Linux-työasemien suojausta voi nyt hallita suoraan verkkokonsolista. Myös kaikkien Select- ja Advanced-tason komponenttien seurantaa ja raportointia voi käyttää uudessa konsolissa.

   Verkkokonsolia käytetään selaimella:

   • Etäkonsoliohjelmistoa ei tarvitse asentaa eikä päivittää.
   • Verkossa ei tarvitse määrittää tiedonsiirtoportteja.
   • Ympäristöllä ei ole merkitystä. 
   • Käytettävissä myös mobiililaitteissa (kuten tableteissa).

  • Varmista järjestelmän eheys ja reagoi nopeasti uhkiin

   Voit seurata Kaspersky Security Centerissä resurssien kriittisten komponenttien muutoksia, jollaisia ovat esimerkiksi verkkopalvelimet ja pankkiautomaatit, ja reagoida nopeasti näiden järjestelmän eheyden murtumiseen. Vastaanota tapahtumia järjestelmän eheyden valvontakomponentista. Voit seurata tällä tavoin laitteen tiedostojärjestelmän lisäksi (tiedostojen eheyden valvonta) myös sen rekisterirakennetta, palomuurin tilaa ja yhdistetyn laitteiston tilaa.

  • Kaikkien laitteiden helposti hallittava suojaus

   Kaikkien ympäristöjen kaikkien laitteiden suojauskäytäntöjen käyttöönotto, määrittäminen ja hallinta tapahtuu yhdessä konsolissa, mikä parantaa näkyvyyttä ja hallittavuutta.

  • Estä julkisista verkoista tulevat hyökkäykset

   Ei-luotetut julkiset Wi-Fi-verkot altistavat laitteet – ja yritysverkon – hyökkäyksille. Voit luoda mobiilityöntekijöille luettelon luotetuista verkoista, jonka perusteella voit sallia luotettujen Wi-Fi-verkkojen käytön ja estää muiden verkkojen käytön ilman, että sillä on vaikutusta mobiilitoimintoihin tai tuottavuuteen.

  • Yksinkertaista palomuurin hallintaa

   Määritä Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmien palomuuriasetukset ja hallitse niitä. Kaspersky Security Centerin ansiosta voit edellyttää, että verkkokäytäntöä käytetään kaikissa päätepisteissä – ja voit tehdä tämän samassa konsolissa.

  • Vähennä riskejä ja paranna työntekijöiden tuottavuutta

   Suojaudu haittaohjelmilta määrittämällä ja hallitsemalla, millä laitteilla ja sovelluksilla verkkoa saa käyttää ja miten ne suoritetaan. Hallitse, mitä laitteita, sovelluksia ja sivustoja työntekijät saavat käyttää.

  • Liitä todistetusti toimiva suojaus heti pilviympäristöön

   Hallintakonsolin ja Amazon Web Services -pilviympäristön alkuperäinen integraatio mahdollistaa kattavan näkyvyyden pilvipalveluissa käyttöönotettuihin Kaspersky Endpoint Security for Linux- ja Kaspersky Security for Windows Server -instansseihin sekä niiden hallinnan. 

   Ota Kaspersky Security Center käyttöön Amazon EC2 -instanssissa ympäristön suojauksen hallintaa varten. Voit vaihtoehtoisesti tilata jonkin AMI:n AWS Marketplacesta ja vastaanottaa instanssin, jossa on käyttövalmis Kaspersky Security Center.  Siinä tapauksessa Kaspersky Security Center asennetaan instanssiin ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.

   Myös muita julkisia pilvipalveluja voidaan käyttää tavanomaiseen tapaan.

  • Optimoidut päivitykset ja liikenne

   Uusi allekirjoituksen päivitysmekanismi on vähentänyt Kaspersky Security Center -palvelimen ja agenttien välistä päivitysliikennettä jopa 20-kertaisesti. 

   Määrää voi optimoida lisää käyttämällä etäpäätepistettä päivitysagenttina. Jokainen päivitysagentti voi nyt toimia myös Kaspersky Security Network -välityspalvelimena etäympäristöissä. 

   Tiedonsiirtokanavien vähentynyt kuormitus vapauttaa kaistanleveyttä muihin tehtäviin. 

  • Käytä tarkistuksen parhaita käytäntöjä

   Tarkista, että parannukset kaikissa päätepistesovelluksissa antavat järjestelmänvalvojille mahdollisuuden seurata muutoksia ja kumota aiempia käytäntöjä. Vertaa yhden hallitun sovelluksen kahta käytäntöä, jonka jälkeen luotava raportti ilmaisee, mitkä käytäntöasetukset vastaavat toisiaan ja mitkä eivät. Tästä on hyötyä etenkin, jos eri järjestelmänvalvojat ovat luoneet useita käytäntöjä omissa toimistoissaan yhdelle hallitulle sovellukselle. Siitä on hyötyä myös tilanteissa, joissa kaikki paikalliset toimistot ovat perineet yhden ylätason käytännön, jota on sitten muokattu kullekin toimistolle.

  OSTAMINEN

  Kaspersky Security Center sisältyy seuraaviin tuotteisiin:

 • Tarkista kattavimmat ja uusimmat vaatimukset Kasperskyn tietämyskannasta.

  Huomaa: jäljempänä olevat tiedot tarkoittavat hallintapalvelimen, hallintakonsolin ja verkkoagentin RAM-muistin ja suorittimen vähimmäisvaatimuksia. Tarkista käytön mukaan tarkat järjestelmävaatimukset ennen käyttöönottoa tuotteen mukana toimitetusta käyttäjän oppaasta.

  Hallintapalvelin

  • Laitteistovaatimukset

   • Suoritin: 4 ydintä, 2 500 MHz
   • RAM-muistin koko: 8 Gt
   • Kiintolevy: 300 Gt, suosituksena RAID
   • Verkkosovitin: 1 gigabitti
  • Ohjelmistovaatimukset

   • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 tai uudempi
   • Windows DAC 6.0.
   • Microsoft Windows Installer 4.5
  • Tuetut käyttöjärjestelmät

   • Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro for Workstations (uusi versiossa RS3) (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Education RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro for Workstations RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Education RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8.1 Enterprise 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8 Pro 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8 Enterprise 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Professional SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2008 Standard/Premium 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2011 Essentials 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2011 Premium Add-on 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2011 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Foundation SP2 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 SP1 ja uudemmat versiot Server Core 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/DataCenter 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Server Core 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 ja uudemmat versiot Core-tila 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Server Core 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Essentials 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Foundation 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Datacenter (LTSB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard (LTSB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Core (asennusvaihtoehto) (LTSB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Datacenter RS3 (v1709) (LTSB / CBB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Standard RS3 (v1709) (LTSB / CBB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Core RS3 (v1709) (asennusvaihtoehto) (LTSB / CBB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2016 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 64-bittinen
  • Tuetut virtualisointiympäristöt

   • VMware vSphere 4.1.
   • VMware vSphere 5.0.
   • VMware vSphere 5.1.
   • VMware vSphere 6.
   • VMware vSphere 6.5.
   • VMware Workstation Pro 14.
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2012 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2016 64-bittinen
  • Tietokantapalvelin (voidaan asentaa toiseen laitteeseen):

   • Microsoft SQL Server 2008 Express 32-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2012 Express 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2014 Express 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2016 Express 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2017 Express 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2008 (kaikki versiot) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 (kaikki versiot) 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (kaikki versiot) 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2012 (kaikki versiot) 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2014 (kaikki versiot) 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2016 (kaikki versiot) 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2017 (Windows) 64-bittinen
   • Microsoft SQL Server 2017 (Linux) 64-bittinen
   • MySQL Standard Edition 5.6 32-bittinen/64-bittinen
   • MySQL Enterprise Edition 5.6 32-bittinen/64-bittinen
   • MySQL Standard Edition 5.7 32-bittinen/64-bittinen
   • MySQL Enterprise Edition 5.7 32-bittinen/64-bittinen
   • Kaikki tuetut Microsoft SQL Server -versiot Amazon RDS (Relational Database Service) -palvelussa ja Microsoft Azuressa.

  Kaspersky Security Center 11 -verkkokonsolipalvelin

  • Laitteistovaatimukset

   • Suoritin: 4 ydintä, 2,5 GHz
   • RAM-muistin koko: 8 Gt
   • Kiintolevy: 40 Gt
  • Ohjelmistovaatimukset

   Tietokantapalvelin:

   • Microsoft SQL Express 2008, 2008 R2, 2012, 2014
   • Microsoft SQL Server 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016
  • Tuetut käyttöjärjestelmät

   • Microsoft Windows x64: 7 SP1, 8, 8.1, ja 10
   • Microsoft Windows Server x64: 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, ja 2016

  Kaspersky Security Center -verkkokonsolin asiakasohjelma

  • Ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset

   Kaspersky Security Center 11 -verkkokonsolin käyttöön asiakaspuolella tarvitaan vain selain (Google Chrome 60 tai uudempi). Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset ovat samat kuin nykyisen käytössä olevan selaimen vaatimukset.

  Verkkoagentti

  Seuraavat vähimmäisvaatimukset koskevat tietokoneita, joihin verkkoagentti on asennettu:

  • Laitteistovaatimukset

   • Suoritin: käyttötaajuus vähintään 1 GHz. 64-bittisessä käyttöjärjestelmässä vähimmäistaajuus on 1,4 GHz.
   • RAM-muisti: 512 Mt
   • Vapaa levytila: 1 Gt

   Laitteen, johon asennettu verkkoagentti on määritetty jakopisteeksi, on vastattava seuraavia vaatimuksia:

   • Suoritin: käyttötaajuus vähintään 3,6 GHz. 
   • RAM: 8 Gt
   • Käytettävissä oleva levytila: vähintään 120 Gt.
  • Tuetut käyttöjärjestelmät

   • Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 ja uusin SP 32-bittinen
   • Microsoft Windows Embedded POSReady 7 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Embedded Standard 7 SP1 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Embedded 8 Standard 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Pro 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry Update 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Home RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro for Workstations (uusi versiossa RS3) (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Education RS3 (Fall Creators Update, v1709) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Home RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Pro for Workstations RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Enterprise RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 10 Education RS4 (päivitys huhtikuusta 2018 alkaen, 17134) 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8.1 Pro 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8.1 Enterprise 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8 Pro 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 8 Enterprise 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Professional SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Professional 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Enterprise/Ultimate 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows 7 Home Basic/Premium 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows XP Professional SP3 ja uusimmat versiot 32-bittinen
   • Microsoft Windows XP Professional for Embedded Systems 32-bittinen
   • Windows Essential Business Server 2008 Standard/Premium 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2008 Standard/Premium 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2011 Essentials 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2011 Premium Add-on 64-bittinen
   • Windows Small Business Server 2011 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Home Server 2011 64-bittinen
   • Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 Standard/Premium 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Datacenter SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Enterprise SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Foundation SP2 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 SP1 ja uudemmat versiot Server Core 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard SP1 ja uudemmat versiot 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter 32-bittinen/64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Server Core 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 ja uudemmat versiot Core-tila 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Server Core 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Essentials 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Foundation 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Server Core 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Datacenter (LTSB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard (LTSB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Core (asennusvaihtoehto) (LTSB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Datacenter RS3 (v1709) (LTSB / CBB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Standard RS3 (v1709) (LTSB / CBB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Server 2016 Server Core RS3 (v1709) (asennusvaihtoehto) (LTSB / CBB) 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2016 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 64-bittinen
   • Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 64-bittinen
   • Debian GNU / Linux 9.х (Stretch) 32-bittinen/64-bittinen
   • Debian GNU / Linux 8.х (Jessie) 32-bittinen/64-bittinen
   • Ubuntu Server 18.04 LTS (Bionic Beaver) 32-bittinen/64-bittinen
   • Ubuntu Server 16.04 LTS (Xenial Xerus) 32-bittinen/64-bittinen
   • Ubuntu Desktop 18.04 LTS (Bionic Beaver) 32-bittinen/64-bittinen
   • Ubuntu Desktop 16.04 LTS (Xenial Xerus) 32-bittinen/64-bittinen
   • CentOS 7.0 64-bittinen
   • CentOS 6.х (versioon 6.6) 64-bittinen
   • Red Hat Enterprise Linux Server 6.x 64-bittinen
   • Red Hat Enterprise Linux Server 7.x 64-bittinen
   • SUSE Linux Enterprise Server 12 (kaikki SP:t) 64-bittinen
   • SUSE Linux Enterprise Desktop 12 (kaikki SP:t) 64-bittinen
   • Mac OS X 10.4 (Tiger)
   • Mac OS X 10.5 (Leopard)
   • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
   • OS X 10.7 (Lion)
   • OS X 10.8 (Mountain Lion)
   • OS X 10.9 (Mavericks)
   • OS X 10.10 (Yosemite)
   • OS X 10.11 (El Capitan)
   • macOS Sierra (10.12)
   • macOS High Sierra (10.13)
   • macOS Mojave (10.14)
  • Tuetut virtualisointiympäristöt

   • VMware vSphere 6.
   • VMware vSphere 6.5.
   • VMware Workstation Pro 14.
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1 ja uudemmat versiot 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2012 64-bittinen
   • Microsoft Hyper-V Server 2012.
   • Microsoft Hyper-V Server 2016.

  Tilauksen versiovaatimukset

  Tämä sovellus on saatavana Kaspersky Endpoint Security for Businessin osana, ja se voidaan ostaa joustavana kuukausikäyttöoikeuden sisältävänä tilauksena. Tarkista paikalliselta kumppanilta tilauksen maakohtainen saatavuus ja sovelluksen järjestelmävaatimukset täällä.

Kuuluu tuotevalikoimaan:

  Etkö ole varma, mikä suojausratkaisu sopii yrityksellesi parhaiten?

  Parannamme sivustojemme käyttökokemusta käyttämällä evästeitä. Hyväksyt tämän käyttämällä sivustoa ja jatkamalla sivustossa siirtymistä. Saat tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä tässä sivustossa valitsemalla lisätietoja.

  HYVÄKSY JA SULJE