Siirry pääsisältöön

KasperskySecurity Center

Kaspersky Security Center yksinkertaistaa tietoturvan ja IT-järjestelmien hallintaa. Täysin skaalautuva konsoli tukee kasvavaa, tietoturvatarpeiltaan muuttuvaa liiketoimintaa ja helpottaa kattavaa järjestelmien ja tietoturvan hallintaa erottelemalla järjestelmänvalvojan vastuualueita. Kaiken tämän voi tehdä yhdistetyssä hallintakonsolissa, joka on saatavana myös verkkopohjaisena konsolina.

Kaspersky Security Centerissä on runsaasti ominaisuuksia:

 • Tehokas hallintakonsoli ja joustava verkkopohjainen käyttöliittymä, joka on käytännössä aina käytettävissä joko kiinteällä laitteella tai mobiililaitteella.
 • Keskitetyssä näkymässä voit tarkastella ja hallita tietoturvaa koko yritysympäristössä – pilvipalveluissa, fyysisissä laitteissa ja virtuaalikoneissa sekä mobiililaitteissa.
 • Käyttöönotto ja suojauksen hallinta on helppoa käyttövalmiiden yhtenäisten käytäntöjen ansiosta.

Riippumatta siitä, onko hallittavia työasemia satoja vai satojatuhansia ja onko infrastruktuuri keskitetty vai hajautettu vai molempia, Kaspersky Security Centerin avulla kattavat turvatekniikat on helppo asentaa, määrittää ja hallita. Skaalautuminen sekä uusien työkalujen ja ominaisuuksien aktivointi liiketoiminnan kehittyessä on nyt vaivatonta.

 • Automatisoi IT-suojaus ja hyödynnä kokonaisvaltaista näkymää

  Ympäristöjen, laitteiden, ohjelmistojen ja sovellusten moninaisuus hankaloittaa IT-tietoturvapäälliköiden elämää. Monimutkaisuus heikentää tietoturvaa, ja jos et tunne resurssejasi, miten voit suojata ne?

  Laitteiston tunnistus, ohjelmistoluettelo ja haavoittuvuuksien oikea-aikainen korjaaminen vaatii paljon työtä ja vie aikaa.

  Kaspersky Security Center yksinkertaistaa näitä haasteita. Fyysisiä, virtuaalisia ja pilvipohjaisia päätepisteitä, mobiililaitteita ja upotettuja järjestelmiä hallitaan samassa konsolissa, mikä tehostaa toimintaa ja pienentää kokonaiskustannuksia.

  • Hallitse resursseja ja pienennä kustannuksia

   Kaspersky Security Center antaa kattavan näkyvyyden verkon laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Säästä käyttöoikeuskustannuksia seuraamalla ja valmistelemalla käyttöoikeudet keskitetysti. Automatisoitu laitteiden tunnistaminen, laitteiston havaitseminen ja ohjelmistoluetteloiden raportit auttavat resurssien optimoinnissa. Kaspersky Security Centerissä on helppo seurata ja hallita ohjelmistojen käyttöoikeuksia ja laitteistoresursseja.

  • Tunnista haavoittuvuudet ja hallitse niitä

   Kaspersky Security Centerissä hallittujen Vulnerability and Patch Management -toimintojen avulla tunnistetaan haittaohjelmien mahdolliset sisäänpääsykohdat verkkoon. Se tapahtuu tunnistamalla sovellusten ja käyttöjärjestelmien haavoittuvuudet ja estämällä ne, ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia.

   Automatisoitu haavoittuvuuksien arviointi perustuu reaaliaikaisiin hyväksikäyttötoimintoja käsitteleviin pilvipohjaisiin tietoihin, joiden ansiosta kriittiset korjaukset pysyvät ajan tasalla järjestelmiin tai käyttäjiin vaikuttamatta. Kaspersky Security Centerin yli 150 ohjelmistoa tukeva haavoittuvuuksien seuranta kattaa laajasti eniten käytetyt liiketoimintasovellukset. Tunnistetut haavoittuvuudet priorisoidaan, ja niistä vaarallisimmat käsitellään ensimmäisinä.

  • Automatisoi riskien hallinta

   Korjaustiedostot ladataan, jaetaan ja asennetaan automaattisesti niin fyysiseen, virtuaaliseen kuin pilvipohjaiseenkin koneeseen. Microsoft-päivitysten optimoidut algoritmit vähentävät liikennettä verkossa ja vähentävät levytilan tarvetta. 

   Seuraa korjaustiedoston asennuksen tilaa edistymisraporttien avulla. Seuraa myös kolmansien osapuolten sovellusten korjaustiedostojen tehoa raporttien avulla.

  Sujuvoita tavallisia tehtäviä

  Kaspersky Security Centerissä on runsaasti IT-järjestelmien hallintaominaisuuksia, jotka sujuvoittavat tavallisten IT-tehtävien suorittamista monimuotoisissa verkoissa.

  Kaspersky Security Centerin laajennettava arkkitehtuuri sisältää kunkin ympäristön tietoturvatuotteiden hallintalaajennukset. Jos uusi (tai päivitetty) tietoturvatuote julkaistaan, vastaava laajennus voidaan asentaa Kaspersky Security Centeriin ilman konsolin uudelleenasennusta tai korjausta. Päätepisteohjelmiston jakaminen ja käyttöönotto on helppo tehdä Kaspersky Security Centerin asiakasohjelman hallintatyökaluilla. Roolipohjaiset käyttöoikeudet ja integroidut raporttinäkymät puolestaan täydentävät keskitettyä hallintaa, jolloin kullakin järjestelmänvalvojalla on vastuiden mukaiset työkalujen ja tietojen käyttöoikeudet.

  • Helppo skaalautuvuus

   Voit skaalata alkuperäistä asennusta muuttamatta. Kaspersky Security Centerin yhdellä palvelinasennuksella voidaan hallita yli 100 000 fyysistä, virtuaalista ja palvelinpohjaista päätepistettä. Useille palvelimille voidaan myös luoda ensi- ja toissijaiset hierarkiat, joissa jokainen toissijainen palvelin perii ensisijaiselle palvelimelle annetut roolit ja oikeudet. Lisäksi ensisijainen palvelin tietää jokaisen toissijaisen palvelimen hallitseman isännän.

  • Suojaa tietosi

   Keskitetysti hallitut salausominaisuudet lisäävät ylimääräisen suojauskerroksen, joka estää tietojen menettämisen haittaohjelmahyökkäyksen tai laitteen katoamisen vuoksi. Kaspersky Security Centerin ansiosta järjestelmänvalvojat voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä FileVault 2.0:n Mac OS®-käyttöjärjestelmässä, mobiililaitteen salauksen, Kaspersky Encryptionin ja Microsoft BitLockerin® Microsoft® Windowsissa®. Se myös seuraa salattujen laitteiden tilaa, ilmoittaa salattujen tiedostojen käytön estämisestä ja varmuuskopioi paikallisesti salausavaimet, joilla voi palauttaa unohtuneet käyttöoikeuden tunnistetiedot.

  • Optimoi etätuki

   Lyhennä vasteaikoja ja tehosta toimintaa sujuvalla etävianmäärityksellä ja tukitoiminnoilla. Kaspersky Security Centerin hallitsemaan asiakasohjelmaan tai etätietokoneisiin otetaan yhteys RDP:llä, mikä helpottaa minkä tahansa ohjelmiston diagnosointia ja vianmääritystä.

  • Saumaton käyttöönotto haarakonttoreissa

   Haarakonttoreiden uudet työasemat voidaan määrittää etätoiminnoin tai automaattisesti. Voit myös ottaa käyttöön ja aikatauluttaa uusien sovellusten automaattisen asennuksen työajan ulkopuolella. Tällä tavoin järjestelmän näköistiedostot voidaan luoda, tallentaa ja ottaa käyttöön keskitetysti, mikä sopii erinomaisesti esimerkiksi Microsoft® Windows® 10 -järjestelmään siirtymiseen.

  • Mobiililaitteiden hallinta eri järjestelmissä

   Kaspersky Security Centerin avulla voi hallita yrityksen ja työntekijöiden mobiililaitteita samassa konsolissa yhtä tehokkaasti. Työntekijät voivat käyttää mobiililaitteitaan turvallisesti työpaikan ulkopuolella ilman, että tietoturva vaarantuu.

  • Turvallinen työskentely mobiililaitteilla

   Hallitse mobiililaitteiden uhkien torjuntaa reaaliaikaisesti Kaspersky Security Centerissä. Saat myös kattavan näkyvyyden älykkäillä suojaustason ilmaisimilla. Erota yrityksen tiedot ja henkilökohtaiset tiedot käyttäjän laitteissa, myös vierailevissa laitteissa, ja edellytä salasanojen ja/tai salauksen käyttöä yritystietojen osalta. Tämä estää tietojen vuotamisen, jos laite varastetaan tai se katoaa.

  • Työntekijöiden omien laitteiden tuki

   Onko omien laitteiden käyttö sallittua? Kaspersky Security Centerissä on helppokäyttöisiä ohjattuja hallintatoimintoja, joilla suojaus voidaan ottaa käyttöön langattomalla valmistelutekniikalla. Käytössä on myös rekisteröitymiskonsoleita (Samsung KNOX).

  • Helpota järjestelmänvalvojien työkuormaa itsepalveluportaalin avulla

   Jos mobiililaite katoaa tai varastetaan, järjestelmänvalvoja voi aktivoida SIM-Watchin, etälukituksen, tietojen tyhjentämisen ja laitteen paikannuksen. Myös käyttäjä voi aktivoida nämä toiminnot heti itsepalveluportaalissa. Tällä tavoin voidaan estää yritystietojen luvaton käyttö.

  Näkyvyys ja hallinta

  Kaspersky Security Centerin keskitetyssä hallintakonsolissa kaikkia laiteita – niin fyysisiä ja virtuaalisia laitteita kuin mobiililaitteitakin – on helppo hallita ja suojata.

  • SaaS-tietoturvanhallintakonsoli

   Hallitse suojauksen perusominaisuuksia helposti Kaspersky Security Center Cloud -konsolin etätoiminnon avulla. Se on pilvipohjainen hallintapalvelin Azure-ympäristössä. Hallintapalvelimen käyttöönottoon ja ylläpitoon ei tarvitse käyttää aikaa ja resursseja – asiakkaat voivat luovuttaa nämä tehtävät Kasperskyn hoidettaviksi. Kaspersky Endpoint Security for Business Select -ratkaisun avulla Windows-, Mac- ja Linux-työasemien suojausta voi nyt hallita suoraan pilvikonsolista.
   Pääominaisuudet

   • Keskitetty päätepisteen tunnistus ja käyttöönotto
   • Jakopisteiden tuki
   • Palvelinhierarkia tukee siirtoa – esimerkiksi ensisijaisen palvelimen siirtämistä pilvipalveluun samalla, kun toissijainen palvelin jää asiakkaan tiloihin
   • Ohjattu siirtotoiminto
   • Jopa 10 000 solmun tuki. Sopii kaikenkokoisille yrityksille

   Nykyiset hallintavaihtoehdot – MMC- ja verkkokonsoli – ovat edelleen käytettävissä.

  • Varmista järjestelmän eheys ja reagoi nopeasti uhkiin

   Voit seurata Kaspersky Security Centerissä resurssien kriittisten komponenttien muutoksia, jollaisia ovat esimerkiksi verkkopalvelimet ja pankkiautomaatit, ja reagoida nopeasti murtoihin. . Vastaanota tapahtumia järjestelmän eheyden valvontakomponentista. Voit seurata tällä tavoin laitteen tiedostojärjestelmän lisäksi (tiedostojen eheyden valvonta) myös sen rekisterirakennetta, palomuurin tilaa ja yhdistetyn laitteiston tilaa.

  • Kaikkien laitteiden helposti hallittava suojaus

   Kaikkien ympäristöjen kaikkien laitteiden suojauskäytäntöjen käyttöönotto, määrittäminen ja hallinta tapahtuu yhdessä konsolissa, mikä parantaa näkyvyyttä ja hallittavuutta.

  • Estä julkisista verkoista tulevat hyökkäykset

   Ei-luotetut julkiset Wi-Fi-verkot altistavat laitteet – ja yritysverkon – hyökkäyksille. Voit luoda mobiilityöntekijöille luettelon luotetuista verkoista, jonka perusteella voit sallia luotettujen Wi-Fi-verkkojen käytön ja estää muiden verkkojen käytön ilman, että sillä on vaikutusta mobiilitoimintoihin tai tuottavuuteen.

  • Yksinkertaista palomuurin hallintaa

   Määritä Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmien palomuuriasetukset ja hallitse niitä. Kaspersky Security Centerin ansiosta voit edellyttää, että verkkokäytäntöä käytetään kaikissa päätepisteissä – ja voit tehdä tämän samassa konsolissa.

  • Vähennä riskejä ja paranna työntekijöiden tuottavuutta

   Suojaudu haittaohjelmilta määrittämällä ja hallitsemalla, millä laitteilla ja sovelluksilla verkkoa saa käyttää ja miten ne suoritetaan. Hallitse, mitä laitteita, sovelluksia ja sivustoja työntekijät saavat käyttää.

  • Liitä todistetusti toimiva suojaus heti pilviympäristöön

   Hallintakonsolin ja Amazon Web Services -pilviympäristön alkuperäinen integraatio mahdollistaa kattavan näkyvyyden pilvipalveluissa käyttöönotettuihin Kaspersky Endpoint Security for Linux- ja Kaspersky Security for Windows Server -instansseihin sekä niiden hallinnan. 

   Ota Kaspersky Security Center käyttöön Amazon EC2 -instanssissa ympäristön suojauksen hallintaa varten. Voit vaihtoehtoisesti tilata jonkin AMI:n AWS Marketplacesta ja vastaanottaa instanssin, jossa on käyttövalmis Kaspersky Security Center.  Siinä tapauksessa Kaspersky Security Center asennetaan instanssiin ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.

   Myös muita julkisia pilvipalveluja voidaan käyttää tavanomaiseen tapaan.

  • Optimoidut päivitykset ja liikenne

   Uusi allekirjoituksen päivitysmekanismi on vähentänyt Kaspersky Security Center -palvelimen ja agenttien välistä päivitysliikennettä jopa 20-kertaisesti. 

   Määrää voi optimoida lisää käyttämällä etäpäätepistettä päivitysagenttina. Jokainen päivitysagentti voi nyt toimia myös Kaspersky Security Network -välityspalvelimena etäympäristöissä. 

   Tiedonsiirtokanavien vähentynyt kuormitus vapauttaa kaistanleveyttä muihin tehtäviin. 

  • Käytä tarkistuksen parhaita käytäntöjä

   Tarkista, että parannukset kaikissa päätepistesovelluksissa antavat järjestelmänvalvojille mahdollisuuden seurata muutoksia ja kumota aiempia käytäntöjä. Vertaa yhden hallitun sovelluksen kahta käytäntöä, jonka jälkeen luotava raportti ilmaisee, mitkä käytäntöasetukset vastaavat toisiaan ja mitkä eivät. Tästä on hyötyä etenkin, jos eri järjestelmänvalvojat ovat luoneet useita käytäntöjä omissa toimistoissaan yhdelle hallitulle sovellukselle. Siitä on hyötyä myös tilanteissa, joissa kaikki paikalliset toimistot ovat perineet yhden ylätason käytännön, jota on sitten muokattu kullekin toimistolle.

  OSTAMINEN

  Kaspersky Security Center sisältyy seuraaviin tuotteisiin:

Kuuluu tuotevalikoimaan: