Siirry pääsisältöön

Teknologian ja internetin yleistymisen myötä on ymmärrettävää, että monet lapset kasvavat digitaalisesti lukutaitoisiksi ja sosiaalisen median innokkaiksi käyttäjiksi. Pew Research -tutkimuksen mukaan 95 prosentilla teini-ikäisistä on älypuhelin ja 90 prosentilla tietokone tai kannettava tietokone. Samassa tutkimuksessa todettiin, että 54 prosenttia teini-ikäisistä sanoo, että heidän olisi vaikea luopua sosiaalisesta mediasta, ja 50 prosenttia vanhemmista, joilla on 10–12-vuotiaita lapsia, sanoo, että heidän lapsensa käyttivät sosiaalista mediaa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. (lähde: CNN)

Koska sosiaalisen median käyttö on niin yleistä, monet vanhemmat ovat oikeutetusti huolissaan näiden alustojen vaikutuksista ja miettivät, miten he voivat suojella lapsiaan. Vanhemmat voivat monin tavoin pyrkiä varmistamaan, että heidän lapsensa käyttävät sosiaalista mediaa turvallisesti, esimerkiksi keskustelemalla verkkokäyttäytymisestä ja asettamalla lapsilukkoja. Lisäksi on tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät, miksi lapset käyttävät sosiaalista mediaa ja miksi heidän pitäisi noudattaa omia sääntöjään valvoessaan lastensa some-käyttöä.

Lapset ja sosiaalinen media

Sosiaalisen median alustat ovat verkkosivustoja ja sovelluksia, joilla ihmiset – myös lapset ja nuoret – voivat olla vuorovaikutuksessa toisten, kuten ikätovereidensa ja tuntemattomien, kanssa. Nykypäivän teini-ikäisten keskuudessa suosituimmat verkostot ovat YouTube (95 %), TikTok (67 %), Instagram (62 %) ja Snapchat (59 %). Teinit käyttävät myös muita sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia ja Twitteriä, mutta niiden suosio on laskenut viime vuosina. 

Lapset käyttävät sosiaalista mediaa monin tavoin: he viestittelevät ystävilleen ja "tutustuvat" uusiin ihmisiin, jakavat jokapäiväistä elämäänsä ja jopa oppivat uutta. Sosiaalisella medialla voi siis olla myönteisiä vaikutuksia lapsiin. Niitä voivat olla esimerkiksi:

 1. teknologian käytön ja hallinnan oppiminen nuoresta iästä lähtien
 2. viestintätaitojen kehittäminen pitämällä yhteyttä ystäviin ja perheeseen
 3. oppiminen ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista
 4. uusien harrastusten aloittaminen
 5. tietopohjan laajentaminen yhteisoppimisen avulla
 6. luovuuden lisääminen tutustumalla uuteen musiikkiin, taiteeseen ja kirjoitustaiteeseen
 7. itsenäisyyden ja itseluottamuksen lisääminen
 8. vieraantumisen ja eristäytyneisyyden tunteiden vähentäminen
 9. vapaaehtoistyöhön ja paikallisyhteisöjen toimintaan osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen
 10. kulttuuritietoisuuden lisääminen.

Mitkä ovat haittapuolet?

Eduista huolimatta näihin alustoihin liittyy monia mahdollisia riskejä. Siksi on ratkaisevan tärkeää ymmärtää sosiaaliseen mediaan liittyvät vanhempien huolenaiheet. Lasten ja sosiaalisen median haasteita ovat muun muassa seuraavat:

 • altistuminen sopimattomalle tai paljastavalle sisällölle
 • yhteydenpito tuntemattomiin ja joutuminen vaarallisiin tai paljastaviin tilanteisiin
 • sijainnin seuranta ja häirintä
 • identiteettivarkaus
 • hakkerointi
 • yksityisyyden suojan puute
 • verkkokiusaaminen.

Mitkä ovat sosiaalisen median vaikutukset lapsiin?

Yksi sosiaalista mediaa koskeva vanhempien huolenaihe on lasten sosiaalisen median runsaan käytön vaikutukset. Nämä ovat käyttäytymistapoja ja tottumuksia, joita voi ilmetä, jos lapset eivät noudata sosiaalisen median käytön turvallisuusvinkkejä. Vanhempien tulisi tarkkailla muun muassa seuraavia huolestuttavia käyttäytymismalleja:

 • liiallinen ruutuaika
 • riippuvuus sosiaalisesta mediasta
 • ystävät, jotka ovat tuttuja vain verkosta
 • masennus, joka johtuu mahdollisesti verkkokiusaamisesta tai eristäytymisestä
 • vetäytyminen sosiaalisesta elämästä
 • ärsyyntyneisyys
 • ahdistus
 • huono itsetunto
 • huono kehonkuva
 • irrottautuminen jokapäiväisestä elämästä
 • kiinnostuksen puute aiempia harrastuksia kohtaan
 • viestintä- tai sosiaalisten taitojen heikkeneminen.

Onko lasten sosiaalisen median käytölle olemassa oikeaa ikää?

Monet vanhemmat ja lapset saattavat miettiä, mikä on sopiva ikä aloittaa sosiaalisen median alustojen käyttö. Useimmat alustat, mukaan lukien Instagram ja TikTok, vaativat käyttäjiä hyväksymään oikeudelliset ehdot ja sopimukset, joissa todetaan, että käyttäjä on vähintään 13-vuotias. Todellisuudessa monet lapset kuitenkin käyttävät sosiaalista mediaa jo ennen kuin heillä on siihen laillinen lupa.

Kun vanhemmat pohtivat esiteini-ikäisten sosiaalisen median sääntöjä, heidän tulisi ottaa huomioon lapsensa kypsyys ja digitaalinen lukutaito. Siksi on tärkeää, että vanhemmat ja lapset käyvät keskusteluja sosiaalisesta mediasta ja määrittelevät alustojen käyttöä koskevat säännöt.

Sosiaalisen median säännöt vanhemmille

Lasten ja sosiaalisen median ei tarvitse olla yhteensopimaton pari. Vanhempien on kuitenkin ohjattava lastensa sosiaalisen median käyttöä. Lapset voidaan esimerkiksi tutustuttaa sosiaaliseen mediaan, ja alustojen käytöstä ja niihin liittyvistä vaaroista ja sudenkuopista voidaan käydä keskusteluja jo kauan ennen kuin lapset luovat omia tilejään. Kun alustojen käyttö on asianmukaista aloittaa, vanhemmille suunnattujen yksinkertaisten sosiaalisen median ohjeiden noudattaminen voi auttaa välttämään sosiaalisen median pahimmat vaikutukset lapsiin. Tässä on muutamia huomionarvoisia ohjeita:

 • Selvitä, mitä sosiaalisen median alustoja lapsesi käyttävät.
 • Tutustu kunkin käytössä olevan sosiaalisen median alustan laillisiin ikärajoituksiin. Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) rajoittaa sosiaalisen median käytön yli 13-vuotiaisiin lapsiin.
 • Kysy kysymyksiä, mutta älä tungettelevasti. Osoita aitoa kiinnostusta sitä kohtaan, mitä lapset katselevat verkossa ja kenen kanssa he puhuvat.
 • Jos ja kun se on tarkoituksenmukaista, määritä lapsilukot lapsesi laitteisiin ja sosiaalisen median tileihin.
 • Puhu lapsille siitä, miten tärkeää on ylläpitää henkilökohtaisia ystävyyssuhteita ja sosiaalista kanssakäymistä sekä oikeassa elämässä että verkossa.
 • Tarkista lasten sosiaalisen median yhteydet ja opeta heitä tunnistamaan väärennetyt tilit.
 • Keskustele siitä, mitä on sopivaa jakaa sosiaalisessa mediassa. Selitä, että kaikki verkossa oleva on pysyvää, vaikka se poistettaisiinkin.
 • Käy avoimia keskusteluja asianmukaisista tavoista toimia verkossa. On tärkeää, että lapset ymmärtävät, mitä verkkokiusaaminen on, miten sen tunnistaa ja mitä vaikutuksia sillä voi olla.
 • Lasten pitäisi nähdä vanhempiensa sosiaalisen median käyttö hyvänä asiana – toimi siis mallina hyvälle käytökselle.
 • Opeta lapsille teknologiavapaan tai ruuduttoman ajan arvoa.
 • Käsittele sosiaalisen median vaikutuksia lapsiin keskustelemalla mielenterveydestä, verkkokiusaamisesta, eristäytyneisyyden tunteesta ja vertailun tarpeesta.

Rajojen asettaminen ja suositeltujen sosiaalisen median asetusten käyttäminen lasten ja nuorten turvallisuuden varmistamiseksi

Sosiaalinen median turvallinen käyttö edellyttää, että vanhemmat ohjaavat lapsia näiden alustojen käytössä. Siihen sisältyy yksityisyysasetusten ja lapsilukkojen käyttö sekä rajoitusten asettaminen. Lasten ja sosiaalisen median kanssa tekemisissä olevien vanhempien tulisi harkita, olisivatko seuraavat toimet aiheellisia:

 • lasten sosiaalisen median käytön rajoitus kodin yhteisiin tiloihin
 • lasten tilien seuraaminen ja verkkotoiminnan valvonta
 • päivittäisten rajojen asetus sosiaalisen median käytölle
 • GPS-asetusten kytkeminen pois päältä jäljityksen ja geotagien poistamiseksi käytöstä.

Monissa vanhemmille suunnatuissa sosiaalisen median turvallisuusvinkeissä suositellaan myös useimpien sosiaalisen median alustojen, kuten Instagramin, TikTokin, Snapchatin ja Facebookin, sekä iPhonen ja tablettien kaltaisten laitteiden yksityisyysasetusten käyttöä. Sekä vanhempien että lasten tulisi lukea sosiaalisen median verkostojen tietosuojakäytännöt ennen tilin luomista ja muokata tilin yksityisyysasetuksia profiilin luomisen jälkeen. Tähän voi kuulua sen varmistaminen, että syntymäpäivät, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja sijainnit eivät ole julkisesti saatavilla.

Lisäksi on olemassa yksityiskohtaisempia, lisäsuojan antavia yksityisyysasetuksia, joita vanhemmat voivat hallita lapsensa sosiaalisen median tilien kautta. Instagram-käyttäjät voivat esimerkiksi tehdä tilistään yksityisen, piilottaa ennalta määritettyjä sanoja tai lauseita sisältävät kommentit ja viestit sekä määrittää, ketkä voivat kommentoida tai merkitä viestejä. Lisäksi Facebook-käyttäjät voivat muun muassa määrittää, kuka näkee heidän julkaisunsa, kuka voi lähettää kaveripyyntöjä ja näkyykö heidän profiilinsa verkkohauissa.

Sosiaalisen median säännöt nuorille

Nuorten turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että vanhemmat asettavat heille sosiaalisen median käytön säännöt ja valvovat niitä. Ennen kuin lasten annetaan luoda sosiaalisen median tilejä, vanhempien tulisi asettaa heille rajat ja rajoitukset sekä seuraamukset, jos niitä ei noudateta. Joissakin sosiaalista mediaa koskevissa vanhempien oppaissa asiantuntijat suosittelevat, että lapsia ja sosiaalista mediaa koskevat säännöt määritellään "sopimuksessa", jonka sekä vanhemmat että lapset allekirjoittavat. Tämä luo luottamuksen ja vastuun tunnetta, joka voi auttaa lapsia käyttämään sosiaalista mediaa asianmukaisella tavalla. Joitakin teini-ikäisten sosiaalisen median sääntöjä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Tilin luominen vasta, kun he ovat saavuttaneet alustan laillisen käyttöiän.
 • Nimimerkin tai todellisen nimen muunnoksen käyttö.
 • Sosiaalisen median käyttö vain tiettyinä kellonaikoina ja kodin yhteisissä tiloissa.
 • Henkilökohtaisia tietoja, kuten puhelinnumeroita tai osoitteita ei jaeta.
 • Suostumuksen pyytäminen muilta ennen valokuvien julkaisemista tai heidän merkitsemistä.
 • Yhteydenpito ja keskustelut vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat tuttuja tosielämässä.
 • Julkaisujen julkaiseminen vasta sen jälkeen, kun he ovat poistuneet kyseisestä paikasta yksityisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.
 • Salasanojen käyttäminen ja niiden vaihtaminen usein tilien pitämiseksi turvassa.
 • Kunnioittavasti käyttäytyminen ja verkkokiusaamisen välttäminen.
 • Älä julkaise asioita, joita korkeakoulun henkilökunnan, tulevien pomojen tai isovanhempien ei pitäisi nähdä.
 • Tiukkojen yksityisyysasetuksien käyttö sosiaalisilla tileillä.
 • Älä tapaa verkkotuttavuuksia henkilökohtaisesti. Jos niin on pakko tehdä, sen pitäisi tapahtua julkisella paikalla ja vastuullisen aikuisen läsnä ollessa.

Vanhempien sosiaalisen median valvonnan hyvät ja huonot puolet

Vaikka lasten sosiaalisen median käyttö on huolenaihe, herää kysymyksiä siitä, milloin ja miten sitä tulisi valvoa. Lapset yleensä inhoavat vanhempien ja sosiaalisen median sekoittamista, mutta tietynasteinen osallistuminen on hyödyllistä – ja jopa välttämätöntä. Alla on lueteltu joitakin lasten sosiaalisen median käytön seurannan etuja ja haittoja.

Edut

Sosiaalisen median turvallisuusvinkit vanhemmille suosittelevat usein jonkinasteista seurantaa muun muassa siksi, että vanhemmat voivat:

 • estää lapsia katsomasta ja jakamasta sopimatonta tai paljastavaa sisältöä tai jotain sellaista, joka voi olla vaarallista, haitallista tai vaikuttaa kielteisesti
 • puuttua mahdollisesti vaarallisiin tilanteisiin ennen kuin asiat menevät liian pitkälle, kuten tapaamisiin saalistajien tai huijareiden kanssa tai verkkokiusaamiseen
 • minimoida lasten sähköisten laitteiden ja internetin parissa viettämä aika
 • estää lapsia käyttämästä suuria summia rahaa esimerkiksi pelatessaan pelejä sosiaalisen median verkostoissa tai tehdessään ostoksia mainosten kautta.

Haitat

Lapset voivat usein olla hyvin vastahakoisia ajatuksesta, että vanhemmat valvovat heidän sosiaalisen median käyttöään, varsinkin jos kyseessä ovat teini-ikäisille laaditut säännöt. Vaikka valppaus on tärkeää vanhempien sosiaalista mediaa koskevien huolenaiheiden lievittämiseksi, seurannan rajoittamiseen on joitakin syitä, kuten:

 • Lapsien ei tulisi tuntea, ettei heillä ole yksityisyyttä tai itsenäisyyttä.
 • Digitaalisesti lukutaitoiset lapset osaavat kiertää valvontaa ja vanhempien tekemiä tarkastuksia muun muassa perustamalla toissijaisia sosiaalisen median tilejä.
 • Valvonta ei estä saalistajia ja huijareita ottamasta yhteyttä lapsiin.

Pitäisikö vanhemmilla olla pääsy lapsensa sosiaalisen verkostoitumisen tileille?

Monissa sosiaalista mediaa käsittelevissä vanhempien oppaissa suositellaan pääsyä lasten tileille. Itse asiassa Pew Researchin tutkimuksen mukaan 60 prosenttia vanhemmista sanoo tarkkailevansa teini-ikäistensä sosiaalisen median toimintaa, ja 39 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä lapsensa tileillä lapsilukkoa. Lisäksi 35 prosenttia sanoo, että heillä on salasana ainakin yhteen lapsensa some-tiliin.

Vaikka pääsy lapsen sosiaalisen median tileille voi olla hyödyllistä lasten toiminnan seuraamisen kannalta, se vähentää lapsen yksityisyyden ja itsenäisyyden tunnetta ja voi heikentää vanhempien ja lasten välistä luottamusta. Sen sijaan vanhemmat voivat pyytää lapsiltaan lupaa seurata heidän sosiaalisen median tilejään tai pyytää toisinaan katsoa heidän tilejään heidän laitteillaan.

Vanhemmat ja sosiaalinen media

Vanhemmilla on jo nyt paljon hoidettavanaan, ja sosiaalinen media voi olla oma miinakenttänsä. Sosiaaliseen mediaan liittyy monia riskejä ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia lapsiin, ja siksi vanhempien on opastettava lapsiaan käyttämään näitä alustoja. Tähän sisältyy keskustelujen käyminen asianmukaisesta käytöstä ja riskien hallinnasta, yksityisyys- ja tietoturva-asetusten käytön varmistaminen ja sosiaalisen median sääntöjen asettaminen teini-ikäisille, jotta he pysyvät turvassa verkossa.


Hanki Kaspersky Premium + 1 VUODEN MAKSUTON Kaspersky Safe Kids. Kaspersky Premium sai viisi AV-TEST-palkintoa parhaasta suojauksesta, parhaasta suorituskyvystä, nopeimmasta VPN:stä, hyväksytyistä lapsilukoista Windowsissa ja parhaista lapsilukoista Androidissa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit ja linkit:

Kuinka suojaat lapsiasi verkossa koronavirusaallon aikana

Mitä vanhempien pitäisi ottaa huomioon, ennen kuin julkaisevat lastensa valokuvia verkossa

Aiheeseen liittyvät tuotteet ja palvelut:

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Standard

Kaspersky Plus

Kaspersky Premium

 

Sosiaalisen median turvallisuus ja lapset: opas vanhemmille

Internet voi altistaa lapset erilaisille riskeille. Vanhemmille suunnattujen sosiaalisen median vinkkiemme avulla lapset on helpompi pitää turvassa verkossa.
Kaspersky Logo