Siirry pääsisältöön

Vanhemmuus ja tekniikka ovat nivoutuneet tiiviisti yhteen tällä vuosisadalla. iPadit viihdyttävät lapsia lennoilla, vanhemmat vahtivat lastensa verkon käyttöä ja kehitystä sovelluksilla – tekniikka on muuttanut vanhemmuutta paljon ja useilla eri tavoilla. Somen käyttö on lisännyt vielä uuden ulottuvuuden tähän. Lapsen digitaalinen jalanjälki alkaa nykyään usein siitä, kun hänen vanhempansa postaavat verkkoon ultraäänikuvan ennen lapsen syntymää. Tämä tapa, jossa ystävät ja perheenjäsenet voivat jakaa riemukkaita vanhemmuuden hetkiä, tunnetaan kansainvälisesti ”sharentingina” (share tarkoittaa jakamista ja parenting vanhemmuutta). Osa erityisesti jo nuorina somen käyttöön tottuneista vanhemmista on kuitenkin alkanut postaamaan lapsistaan jo liian usein. Tällainen lapsiin liittyvä liiallinen sharenting on varsin yleistä. Kuten kaikkeen muuhunkin someen liittyvään, myös liialliseen jakamiseen liittyy riskejä. Tästä syystä on tärkeää, että vanhemmat tietävät, kuinka voivat turvallisesti julkaista lapsiinsa liittyviä postauksia.

Mitä sharenting on?

Sharentingilla tarkoitetaan sitä, kun vanhemmat jakavat kuvia lapsistaan internetissä. Yleensä nämä ovat somealustoilla, kuten Instagramissa ja Facebookissa, jaettuja kuvia lapsen tärkeistä hetkistä, kuten ensimmäisistä askelista, eläintarhakäynneistä, kouluesityksistä tai vaikkapa lomista. Vaikka vanhempina saatamme haluta jakaa lastemme saavutuksia ja tietoja heidän elämästään ystävien ja perheenjäsenten kanssa, valokuvien jakaminen verkossa voi olla ongelmallista.

Sharentingiin liittyy myös hyviä puolia. Vanhemmat esimerkiksi usein muodostavat verkkoyhteisöjä some-alustoissa. Nämä voivat tarjota suurta tukea vanhemmuuteen ja auttaa uusia vanhempia kokemaan yhteenkuuluvuutta aikana, jolloin he saattavat olla hyvin epävarmoja siitä, miten toimia. Vastaavasti vanhemmille, jotka asuvat kaukana muista perheenjäsenistä ja ystävistä, lasten kuvien jakaminen verkossa voi tarjota tavan tuoda nämä tärkeät ihmiset mukaan lasten elämään. Kun vanhemmat jakavat lapsistaan kuvia, joissa on henkilökohtaisia tietoja, tai jakavat asioita, jotka voivat olla noloja lapsille heidän vanhentuessaan, liiallinen sharenting voi muodostua ongelmaksi.

Nyt kun Facebookin ja Instagramin kaltaisista somealustoista on tullut entistä isompi osa tavallista elämää, sharenting on alkanut tuntua hyvin normaalilta. Itse asiassa tilastojen mukaan vanhemmat jakavat verkossa hyvin mielellään kuvia ja videoita lapsistaan. Yli 75 % vanhemmista on jakanut lastensa kuvia somessa. Peräti 33 % heistä ei ole koskaan pyytänyt lapsiltaan lupaa ennen näiden kuvien jakamista.

Mitä vaaroja sharentingiin liittyy?

Vaikka lasten kuvien jakaminen voi kuulostaa vaarattomalta, vanhempien tulisi olla tietoisia siitä, että valokuvien jakaminen verkossa perheenjäsenten, ystävien tai tuttujen kanssa tai julkisesti voi olla ongelmallista. Vanhempien tulisi harkita joitakin asioita, ennen kuin postaavat kuvia lapsistaan someen. Nämä asiat ovat voivat aiheuttaa sharentingiin liittyviä vaaratilanteita:

 • Some on nykyään kaikkialla.
 • Digitaalinen sisältö ja internet on luonteeltaan pysyvää.
 • Julkaisut voivat olla noloja lapselle, kun hän kasvaa.
 • Jaettuja tietoja voidaan käyttää identiteettivarkauksissa.

Ongelma on, että kun kuvat ovat verkossa, vanhemmat eivät voi tietää, minne ne siellä päätyvät ja miten muut niitä aikovat käyttää. Asiaa vaikeuttaa entisestään se, että kaikki verkkoon lisätty pysyy siellä ikuisesti, vaikka alkuperäinen postaaja päättäisikin poistaa sen. Liiallinen sharenting luo myös digitaalisen jalanjäljen lapselle, jonka kuva jaetaan verkossa. Tähän voi liittyä monia mahdollisia ongelmia, kuten esimerkiksi yksityisyyden menetys tai identiteettivarkaudet. Alla on joitakin sharentingiin liittyviä vaaroja, joista vanhempien tulisi olla tietoisia.

Identiteettivarkauksien riski

Monet vanhemmat eivät ajattele sitä, että heidän sharenting-tapansa paljastavat valtavasti henkilökohtaista tietoa heidän lapsistaan. Security ORG:n kyselyssä ilmeni, että noin 75 % vanhemmista on jakanut kuvan, tarinan tai videon lapsestaan verkossa ja että yli 80 prosenttia vanhemmista käyttää lastensa oikeita nimiä some-postauksissa. Kyberrikolliset voivat selvittää jaetuista kuvista ja niiden kuvateksteistä lapsen nimen, syntymäpäivän ja sijainnin. Kun nämä tiedot yhdistetään muihin tietoihin, jotka on saatu esimerkiksi tietojenkalastelun tai pimeän verkon tietomurtojen kautta, vihamieliset tahot voivat varastaa lapsen identiteetin hämäriä puuhiaan varten.

Digitaalisen sisällön pysyvyys

Vaikka monet alustat, joita vanhemmat käyttävät valokuvien jakamiseen ystävien ja perheen kesken, tarjoavat mahdollisuuden poistaa postauksia, se ei ehkä riitä lapsen suojelemiseen. Kaikki internetissä jaettu saattaa jättää pysyvän jäljen, vaikka alkuperäinen postaaja poistaisi julkaisun. Tästä syystä on usein parempi olla postaamatta kuvaa sen sijaan, että ottaisi riskiä liiallisesta sharentingistä postaamalla valokuvan, joka sisältää lapsen mahdollisesti vaaraan saattavia arkaluontoisia tietoja.

Kuvien hallinnan menettäminen

Toinen valokuvien verkossa jakamiseen liittyvä vaara on, että postaajilla ei ole mahdollisuutta hallita sitä, mitä kuville tapahtuu internetiin lisäämisen jälkeen. Vaikka osa vanhemmista saattaa käyttää some-profiilien yksityisyysasetuksia, heillä on postaamisen jälkeen vain vähän mahdollisuuksia hallita, mitä ihmiset valokuvilla tekevät. Ihmiset voivat esimerkiksi tallentaa kuvat ja jakaa niitä muiden ihmisten kanssa. Rikolliset saattavat jopa muokata tai käyttää kuvia väärin. Toinen sharentingiin liittyvä uhka, joka on syytä pitää mielessä, on se, että useimmat some-sivustot omistavat kaiken sisällön, jota niihin postataan. Tämä omistajuuslauseke on yleensä piilotettu käyttöehtoihin, jotka useimmat käyttäjät ohittavat ja hyväksyvät niitä sen kummemmin lukematta. Joten kun vanhempi postaa kuvan lapsestaan verkkoon, kuvan omistajuus siirtyy alustalle, johon se on postattu.

Lapsien hyväksikäyttöön liittyvät sharentingin vaarat

Toinen mahdollinen seuraus siitä, että vanhemmat jakavat lastensa kuvia verkossa, on kuvien paljastuminen pedofiileille. Samassa SecurityORG:n kyselyssä selvisi, että lähes 80 % vanhemmista sanoo, että heillä on some-tuttavia, joita eivät ole koskaan kohdanneet oikeasti. Vanhempien jakamissa kuvissa voi olla tietoja, joiden avulla pedofiilit voivat jäljittää lapsia. Kuvissa voi esimerkiksi näkyä lapsen koulu tai pelipuku tai perheen kotikatu, ja sijaintimerkintöjen avulla pahaa tarkoittavat ihmiset voivat seurata lapsen sijaintia reaaliaikaisesti. Ja koska vanhemmat eivät voi mitenkään hallita sitä, kuinka laajalle nämä valokuvat leviävät, on mahdotonta tietää, minne valokuvat lopulta päätyvät, vaikka yksityisyydestä olisikin huolehdittu. Tästä syystä on tärkeää, että vanhemmat eivät harrasta liiallista sharentingia ja jaa turhan paljon kuvia lapsistaan, jotta pedofiilit ja muut rikolliset eivät voi löytää ja kaapata heitä.

Yksityisyys ja liiallisen sharentingin oikeudelliset ongelmat

Yksi suurimpia sharentingiin liittyviä ongelmia on yksityisyys. Pienet lapset ovat liian nuoria antamaan suostumuksensa sille, että heidän vanhempansa jakavat heistä valokuvia verkossa perheenjäsenille ja muille tuttaville. Nuoretkaan eivät ehkä ymmärrä täysin verkossa postaamisen merkitystä. Äskettäisessä tutkimuksessa selvisi, että 29 % vanhemmista jakaa lapseensa liittyvää sisältöä ilman heidän suostumustaan. Vain 24 % vanhemmista pyytää lapsilta luvan postaamiseen joka kerta. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että 32 % lapsista on sanonut vanhempansa jakaneen tarinan, kuvan tai videon heistä somessa, vaikka he ovat nimenomaisesti pyytäneet, että sitä ei tehtäisi. Tämä viittaa vahvasti siihen, että valokuvien verkossa jakamisen yksityisyyteen liittyy vanhempien ja lasten välisiä ongelmia.

Vauvat eivät luonnollisestikaan pysty antamaan suostumustaan valokuvien verkossa jakamiseen. Mutta vanhempien tulisi harkita heidän suhteensa erityisen tarkkaan, mitkä ovat sharentingin seuraukset, kun lapset kasvavat. Joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, oikeusjärjestelmä myöntää lapsille oikeudet omiin kuviinsa. Asia on tätä monimutkaisempi esimerkiksi USA:ssa, mutta silti siihen liittyy yksityisyyteen ja lakeihin liittyviä harkittavia asioita. DaddyoFive-YouTube-kanavan tapaus on hyvä esimerkki siitä, miksi nämä asiat ovat monimutkaisia. Kanavaa käytettiin oikeudessa todisteena siitä, että vanhemmat kohtelivat lapsiaan kaltoin – ja oikeudessa myös esitettiin, että jo itse videoiden jakaminen itsessään oli kaltoinkohtelua. Tapaus johti kahden lapsen kiireelliseen huostaanottoon.

Kun lapset ovat riittävän vanhoja ymmärtämään somen ja näille alustoille postaamisen merkityksen, on tärkeää, että vanhemmat alkavat kysyä heiltä lupaa kuvien jakamiseen verkossa. Tämä osoittaa vanhempien kunnioitusta lasten yksityisyyttä kohtaan sekä myös auttaa ratkaisemaan yksityisyyteen liittyviä ongelmakohtia lasten ja heidän vanhempiensa väliltä. Lisäksi lasten mukaanotto prosessiin, jossa päätetään valokuvien jakamisesta verkossa, antaa heille hyvän käsityksen verkossa jakamiseen liittyvästä verkko-etiketistä, ennen kuin he alkavat itse käyttää somea.

Toinen sharentingiin ja yksityisyyteen liittyvä harkittava asia on muiden ihmisten lasten kuvien jakaminen tahallisesti tai tahattomasti. Vanhemmat esimerkiksi ottavat usein kuvia lastensa urheilutapahtumista tai esityksistä, joissa on myös muita lapsia. Näissä tilanteissa on tärkeää, että vanhemmat kysyvät myös toisten lasten vanhemmilta lupaa kuvien verkossa jakamiseen.

10 vinkkiä kuvien turvalliseen jakamiseen perheenjäsenille ja ystäville

Kun otetaan huomioon tässä artikkelissa kuvatut sharentingin vaarat, vanhemmat saattavat miettiä, onko heidän turvallista jakaa mitään kuvia lapsistaan verkossa. Kuvien jakaminen on luonnollisesti jokaisen oma valinta. Osa vanhemmista ei jaa mitään kuvia lapsistaan. Jos vanhemmat kuitenkin haluavat jatkaa kuvien jakamista perheenjäsenilleen verkossa, he voivat parantaa kuviensa turvallisuutta monin eri tavoin ja minimoida näin liiallisen sharentingin riskit. Tällöin kannattaa muistaa seuraavat asiat:

 1. Tarkista yksityisyysasetukset: Varmista, että kaikki postaukset näkyvät vain perheenjäsenille ja läheisille ystäville, ja poista niiden jakamisoikeudet. Jos sallit ventovieraiden ja tuttavien nähdä lastesi kuvat, se voi aiheuttaa sharentingiin liittyviä vaaroja.
 2. Keskustele yksityisyydestä ystävien ja perheenjäsenten kanssa: Kerro mielipiteesi lasten yksityisyyden suojaamisesta ja aseta rajat sille, miten läheisesi voivat reagoida postauksiin.
 3. Poista sisällönkuvaustiedot ja paikkatunnisteet käytöstä: Kun nämä toiminnot eivät ole käytössä, muut ihmiset eivät voi yhtä helposti seurata lapsia verkossa jaettujen kuvien kautta.
 4. Älä sisällytä postauksiin henkilötietoja: Älä jaa kuvissa tai kuvateksteissä sellaisia tietoja, joiden avulla muut voivat löytää lapsesi ja seurata heitä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimet, syntymäpäivät, koulut ja kotiosoitteet sekä paikat, joissa lapset käyvät säännöllisesti.
 5. Älä käytä oikeita nimiä: Vältä kertomasta verkossa lasten koko nimiä. Käytä lapsista sen sijaan lempinimiä tai kuvailevia ilmauksia.
 6. Älä julkaise mahdollisesti noloja kuvia: Näkyipä kuvassa lapsi kylpemässä tai hauskassa asussa, tällaiset kuvat voivat aiheuttaa lapselle ongelmia hänen varttuessaan.
 7. Käytä turvallisia ympäristöjä: Jaa lasten kuvia ystäville ja perheenjäsenille verkon sijasta turvallisemmissa ympäristöissä. Esimerkiksi WhatsApp käyttää kuvien suojaamiseen päästä päähän -salausta ja tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää kuvia, jotka voi katsoa vain kerran.
 8. Älä näytä kuvissa lapsen kasvoja: Välttääkseen liiallisen sharentingin osa vanhemmista peittää lastensa kasvot somessa julkaisemistaan kuvista. Kasvot voi peittää käyttämällä sovellusten (kuten Instagramin) valmiita tarroja, tai ne voi sumentaa tai peittää muokkaustyökalujen avulla.

Pohdi näitä asioita, kun jaat valokuvia verkossa

Ennen kuin vanhemmat jakavat lapsiaan koskevia postauksia somessa, heidän tulisi kysyä itseltään useita kysymyksiä. Näin he voivat arvioida postaustensa mahdollisia seurauksia ja selvittää, ovatko postaukset hyväksyttäviä vai ennemmin liiallista sharentingia. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, kun postaat valokuvia verkossa:

 1. Miksi haluat jakaa tämän postauksen? Ehkä haluat kertoa ystäville ja perheenjäsenille lapsesi kehityksestä tai jakaa vain muiston ihanasta hetkestä. Kummassakin tapauksessa on tärkeää ymmärtää postauksen taustalla oleva tarkoitus.
 2. Olisiko vastaava postaus hyväksyttävä jonkun muun julkaisemana? Vaikka kaikki suhtautuvat someen eri tavalla, on tärkeää pohtia, olisiko postaus hyväksyttävä, jos sen julkaisisi joku muu. Jos postaukseen liittyvä lapsi on riittävän vanha ymmärtääkseen asian ja antaakseen suostumuksensa postauksen julkaisuun, kysy häneltä siitä suoraan.
 3. Voidaanko postausta pitää nolona? Koska verkossa julkaistavasta sisällöstä jää aina pysyvä digitaalinen jalanjälki, kannattaa miettiä, voiko postaus nolostuttaa lasta myöhemmin.
 4. Sisältääkö postaus jotakin sellaista, joka voi aiheuttaa myöhemmin ongelmia? Edellä mainitun tapaan kannattaa miettiä myös sitä, voiko postaus aiheuttaa lapselle ongelmia myöhemmin. Onko postauksessa esimerkiksi uskontoon tai politiikkaan liittyviä ajatuksia, jotka voivat estää lasta saamasta työpaikkaa tietystä yrityksestä aikuisena?
 5. Olisiko lapsi iloinen nähdessään kyseisen postauksen osana digitaalista jalanjälkeään? Mieti, mitä postaus kertoo lapsesta ja miten lapsi haluaisi, että hänet nähdään aikuisena. Onko postaus kaunis muisto vai asettaako se lapsen negatiiviseen valoon?

Mieti kahdesti ennen sharentingia

Sharenting on luonnollinen seuraus siitä, että somea käytetään nykymaailmassa spontaanisti tärkeiden hetkien tallentamiseen ja jakamiseen. Vaikka ilmiöllä on hyviäkin puolia, vanhempien tulisi käyttää harkintaa jakaessaan lapsistaan kuvia verkossa. Sharenting voi nimittäin altistaa monille eri vaaroille, kuten identiteettivarkauksille ja mahdollisten pedofiilien kohteeksi joutumiselle. Lisäksi sharentingilla voi olla negatiivisia seurauksia lapselle vanhempana. Se voi esimerkiksi vaikuttaa hänen työnsaantiinsa. Koska sharenting luo lapsen digitaalista jalanjälkeä jo ennen kuin lapsi on tarpeeksi vanha antamaan siihen suostumustaan, tämä voi myöhemmin johtaa luottamusongelmiin lapsen ja vanhempien välillä. Kaikista näistä syistä vanhempien on hyvä miettiä kahdesti, ennen kuin he julkaisevat lapsiinsa liittyviä postauksia.

Kaspersky Endpoint Security sai kolme AV-TEST-palkintoa yrityksen päätepisteiden suojaustuotteen parhaasta suorituskyvystä, suojauksesta ja käytettävyydestä vuonna 2021. Kaspersky Endpoint Security osoitti kaikissa testeissä ensiluokkaisen suorituskykynsä, suojaustasonsa ja käytettävyytensä yrityksille.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita ja linkkejä:

Mitä tehdä, jos yksityisyyttäsi loukataan

Aiheeseen liittyvät tuotteet ja palvelut:

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Plus

Kaspersky Premium

Sharenting: Mitä vanhempien pitäisi ottaa huomioon, ennen kuin postaavat lastensa valokuvia verkossa?

Sharenting on seurausta somen suosiosta. Mitä riskejä liittyy kuvien jakamiseen verkossa, ja miten vanhemmat voivat hallita niitä?
Kaspersky Logo