Kaspersky Security for Windows Server

Yritysten monimutkaisissa IT-verkoissa tarvitaan erinomainen suojaustaso, sillä yksikin haittaohjelma voi levitä nopeasti verkossa häiriten liiketoimintaprosesseja ja tuhoten IT-infrastruktuuria. Palvelimet tarvitsevat omat suojausratkaisut, joilla kriittisiä tietoja suojataan uusien haittaohjelmien mukanaan tuomilta uhilta. Näiden ratkaisujen on mahdollistettava se, että palvelimet voivat toimia koko ajan täydellä kuormituksella siten, että vaikutus resursseihin on mahdollisimman pieni.

Kaspersky Security for Windows Server kehitettiin nimenomaan suojaamaan monimutkaisia verkkoja ja varmistamaan, että arvokkaat yritysresurssit on suojattu tehokkaasti. Ratkaisun nopea uhkien tunnistus ja reagointi sekä poikkeuksellinen kestävyys yhdessä käynnistyksen hallinnan ja uusien uhkien hyökkäysten eston kanssa tarjoaa kehittyneen palvelinsuojauksen kaikenkokoisille yrityksille.

 • Edistynyt palvelinsuojaus

  • Seuraavan sukupolven suojaus haittaohjelmilta

   Kaspersky Labin ainutlaatuiseen HuMachineen perustuvan Kaspersky Security for Windows Serverin monitasoinen uhilta suojautumisjärjestelmä tunnistaa kaikenlaiset haittaohjelmat, myös kehittyneet, edistyneet ja nousevat uhat. Vaikka ratkaisu on tehokas, se ei juurikaan vaikuta palvelimen suorituskykyyn. Lisäksi siinä on erilaisia palvelinroolin mukaisia optimointitoimintoja (kuten sovelluksen prioriteetin määrittäminen tai liiketoiminnan kannalta kriittisten luotettujen prosessien jättäminen tarkistuksen ulkopuolelle).

  • Pilvipohjainen palvelimen suojaus

   Kaspersky Security Network (KSN) reagoi entistäkin nopeammin uusiin uhkiin, mikä tehostaa suojausosien toimintaa ja takaa, että vääriä osumia on mahdollisimman vähän.

  • UUTTA: Hyökkäysten esto

   Kaspersky Security for Windows Server sisältää tehokkaan hyökkäysten estomekanismin, joka suojaa prosessimuistia hyökkäyksiltä. Se vahtii suojattuja prosesseja ja estää yritykset hyödyntää järjestelmän komponenttien ja sovellusten korjaamattomia tai uusia haavoittuvuuksia

  • UUTTA: Järjestelmän vahvistaminen

   Tietomurroilta voi suojautua mahdollisimman luotettavasti ottamalla käyttöön oletusarvoisen eston sovelluksen käynnistyksen hallinnalla. Kun kaikkien muiden sovellusten paitsi luotettujen komponenttien ja määritettyjen ohjelmien palvelujen käyttö kielletään, useimmat haittaohjelmatyypit estetään automaattisesti käynnistyksen yhteydessä. Kun näitä komponentteja käytetään yhdessä oletusarvoisen, kaiken pyytämättömän tallennustilan käytön estävässä estotilassa käytettävän laitehallinnan kanssa, hyökkäyspinta-ala pienenee merkittävästi ja Kaspersky Labin suojaaman palvelimen tietoturva paranee.

  • Järjestelmän eheys

   Palvelimen ongelmattoman toiminnan sekä siinä käsiteltävien arkaluonteisten tietojen suojauksen kannalta on tärkeää varmistaa, että järjestelmän kriittiset komponentit ja prosessit (sekä kriittiset sovellukset) pysyvät käytössä. 

   Kaspersky Security for Windows Server varmistaa, että näin tapahtuu käyttämällä ominaisuuksia, kuten tiedostojen eheyden valvonta ja lokien tarkistus, jotka eivät ainoastaan auta estämään ei-toivotut järjestelmän muutokset vaan myös havaitsevat tietyt tietomurron ilmaisimet. Lisäksi ne toimivat useiden säädösten, kuten PCI:n/DSS:n, mukaisesti.

  • Pääpalvelimien suojaus

   Kaspersky Security for Windows Server suojaa monenlaisia etäkäyttöympäristöjä, jollaisia ovat esimerkiksi Microsoft Terminal Services ja Citrix XenApp/Xen Desktop:

   • Työpöytäjulkaisutilojen loppukäyttäjäistunnot pysyvät suojattuina haittaohjelmien uhilta, mukaan lukien kiristysohjelmilta. Kaspersky Security for Windows Serverin uusi liikenteen suojauskomponentti sisältää Terminal Serverin verkko- ja sähköpostiliikenteen virustorjunnan ja verkkourkinnan eston.
   • Suojaustoiminnot, etenkin Kasperskyn luokkia käyttävä sovellusten ja verkkoselauksen hallinta, rajoittaa pyytämättömien resurssien käyttöä, mikä pienentää tietomurtoriskiä.
  • UUTTA: Microsoft Windows Server -säilöjen tuki

   Docker-pohjaisen säilövirtualisoinnin nopea leviäminen edellyttää tietynlaista suojausta, joka ottaa huomioon muiden palvelinprosessien kanssa samaa ydintä käyttävät säilöt. Kaspersky Security for Windows Servers suojaa Windows Server -säilöt ja varmistaa, että mahdolliset vaarantuneet säilöt eivät haittaa liiketoimintaa.

  • Virtualisoitujen ympäristöjen tuki

   Kaspersky Security for Windows Server suojaa kaikenlaiset virtuaali- tai hybridi-infrastruktuurit luotettavasti, olipa kyse yksityisistä, isännöidyistä tai julkisista pilvipalveluista.

  • UUTTA: Ulkoinen liikenteen suojaus

   Uusi järjestelmä sisältää liikenteen haittaohjelmien suodatuksen, verkkolinkkien varmistamisen ja verkkoresurssien hallinnan niiden Kasperskyn luokkien perusteella, joita käytetään ICAP-protokollaa tukevissa ulkoisissa järjestelmissä, kuten välityspalvelimissa, tallennustiloissa ja muissa ICAP-tuetuissa järjestelmissä.

  Tallennustilan suojaus

  • Tallennustilan aina käytössä oleva monitasoinen suojaus

   Kaspersky Security for Windows Server tukee tärkeimpien toimittajien erilaisia tallennusjärjestelmiä. Näitä toimittajia ovat esimerkiksi Hitachi, EMC2, IBM, Dell, Oracle ja NetApp. Se tukee sekä paikallista tarkistusta (kun käynnistettyä tiedostoa muokataan) ja tarvittaessa tehtävää tarkistusta (joko pyydettäessä tai ajoitettuna). NetApp-tallennustilassa on käytössä ainutlaatuinen Anti-Cryptor-toiminto. Tämä tekniikka suojaa jaettujen NAS-resurssien tiedot kiristysohjelmilta ja estää yritykset salata tallennustilan tietoja sellaisesta liitetystä isäntäkoneesta, jossa on käytössä salaushaittaohjelma.

  • Jaettujen kansioiden ja tallennustilojen suojaaminen salaushaittaohjelmilta (Anti-Cryptor)

   Kaspersky Labin tuotteet sisälsivät ensimmäisten joukossa päätepisteiden erillisen suojauksen salaavien kiristysohjelmien varalta. Palvelimiin kohdistuu harvoin suoria hyökkäyksiä. Koska salausohjelmat ovat kuitenkin nykyisin erittäin yleisiä, myös palvelimet joutuvat säännöllisesti etätoimena käynnistetyn salauksen kohteeksi, jolloin jaettuihin tiedostoihin tallennuttuja tietoja salataan. 

   Kaspersky Security for Windows Server sisältää ainutlaatuisen salausohjelman torjuntamekanismin, jolla voidaan estää jaetuissa resursseissa olevien tiedostojen salaus, kun salauksen suorittaa saman verkon toisessa koneessa oleva haitallinen prosessi. Järjestelmä valvoo jatkuvasti suojattuja jaettuja kansioita seuraamalla tallennettujen tiedostojen tilaa. Heti kun salaustoimi tunnistetaan, järjestelmä estää palvelimen käytön hyökkäyksen lähdekoneelta, mikä pysäyttää salausprosessin ja estää yritystietojen menetyksen. Tämä toiminto on saatavana Windowsin ja NetAppin tallennusjärjestelmiin.

  Joustava ja helppo hallinta

  • Järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksien hallinta

   Valitse kunkin palvelimen järjestelmänvalvojalle sopiva käyttöoikeustaso. Tämä helpottaa osasto- ja roolikohtaisten suojausvaatimusten noudattamista.

  • Ilmoitusjärjestelmä

   Ilmoitukset voidaan lähettää järjestelmänvalvojille käyttämällä viestintäjärjestelmää tai sähköpostitse. Kaspersky Security for Windows Server on integroitu SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollaan, ja sitä voi käyttää SCOM (System Center Operations Manager) -ratkaisun kanssa. Vaihtoehtoisesti voit seurata toimintoja tarkistamalla Microsoft Windowsin tai Kaspersky Security Centerin tapahtumalokit.

  • UUTTA: SIEM-integrointi

   Kaspersky Security for Windows Server sisältää erilaisten SIEM-järjestelmien integrointitoiminnot. Sovellus voi muuntaa sovelluslokin tapahtumat syslog-palvelimen tukemiksi muodoiksi, jolloin SIEM voi tunnistaa kyseiset tuotavat tapahtumat. Sovellus tukee muuntamista jäsenneltyyn tietomuotoon ja JSON-muotoon.

  • UUTTA: Windowsin palomuurin hallinta

   Kaspersky Security for Windows Server helpottaa palvelimen suojauksen hallintaa sallimalla palvelimien paikallisten Windowsin palomuurien määrittämisen suoraan Kaspersky Security Centerin yhtenäisellä konsolilla.

  • Palkittu, tunnustettu ja arvostettu suojaus

   Kaspersky Security for Windows Server perustuu tekniikoihin, joita analyytikot ovat kehuneet toistuvasti, jotka sijoittuvat kärkeen riippumattomissa testeissä ja joita asiakkaat arvostavat. Tämä riippumaton vahvistus sille, että voit luottaa Kaspersky Labin suojaavan liiketoiminnan kannalta kriittiset palvelimet.

  • Käyttö kriittisissä palvelimissa

   Kaspersky Security for Windows Server luotiin toimimaan kaikkein vaativimmissa palvelimien käyttötilanteissa. Koska se vaikuttaa vain vähän järjestelmän suorituskykyyn, selviää kovasta kuormituksesta ja tarvitsee vain vähän huoltoa (eikä sitä tarvitse käynnistää uudelleen usein), se on täydellinen ratkaisu kriittisiin palvelimiin.

  • Erittäin monipuolinen

   Kaspersky Security for Windows Server sopii monenlaisiin palvelinrooleihin ja käyttömalleihin, kuten tiedostopalvelimen, verkkotallennuksen ja yritysinfrastruktuurin keskeisten elementtien suojaukseen sekä varmistamaan niiden sujuvan ja turvallisen toiminnan.

  • Valmius pilvipalveluiden käyttöönottoon yrityksessä

   Kaspersky Security for Windows Server voi suojata niin fyysisiä kuin virtuaalisiakin palvelimia, joten voit suorittaa palvelimen työkuormat turvallisesti missä tahansa hybridi-infrastruktuurin osassa: paikallisesti, palvelinkeskuksessa tai julkisessa pilvipalvelussa.

  • Keskitetty hallinta säästää aikaa ja rahaa

   Kaspersky Security for Windows Serveriä hallitaan valitussa yhtenäisessä konsolissa, joka on joko Kaspersky Security Center tai Kaspersky Endpoint Security Cloud. Riippumatta siitä, onko ensisijaista helppokäyttöisyys vai koko infrastruktuurin yksityiskohtainen hallinta samassa paikassa, voit säätää yrityksen suojausta järjestelmän ominaisuuksien mukaan ja pienentää toimintakustannuksia.

  Ostaminen

  Kaspersky Security for Windows Server sisältyy seuraaviin ratkaisuihin:

 • Tarkista kattavimmat ja uusimmat vaatimukset Kasperskyn tietämyskannasta.

  Palvelimen suojauksen laitteistovaatimukset

  • Yleiset vaatimukset

   • x86-yhteensopivat järjestelmät yhden tai usean suorittimen kokoonpanossa
   • x86-64-yhteensopivat järjestelmät yhden tai usean suorittimen kokoonpanossa
  • Levytila

   • Kaikkien sovelluskomponenttien asentaminen: 70 Mt
   • Kohteiden karanteeniin tai varmuuskopiosäilöön tallentaminen: 400 Mt (suositus)
   • Lokien tallentaminen: 1 Gt (suositus)
   • Tietokantojen tallennus: 2 Gt (suositus)
  • Vähimmäiskokoonpano

   • Suoritin: 1 ydintä, 1,4 GHz
   • RAM: 1 Gt
   • Vapaa kiintolevytila: 4 Gt
  • Suositeltu kokoonpano

   • Suoritin: 4 ydintä, 2,4 GHz
   • RAM: 2 Gt
   • Vapaa kiintolevytila: 4 Gt

  Suojatun palvelimen ohjelmistovaatimukset

  • Kaspersky Security 10 for Windows Serverin saa asentaa vain palvelimiin, jossa on jokin seuraavista Windowsin versioista. Lisäksi tarvitaan Microsoft Windows Installer 3.1.

   • Microsoft Windows Server 2008 x86/x64 Standard/Enterprise/Datacenter SP1 tai uudempi (mukaan lukien Core-tila)
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenter SP1 tai uudempi (mukaan lukien Core-tila)
   • Microsoft Windows Hyper-V Server 2008 R2 SP1 tai uudempi
   • Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 Essentials/Standard/Foundation/Datacenter (mukaan lukien Core-tila)
   • Microsoft Windows Hyper-V Server 2012 / 2012 R2 / 2016
   • Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter / Core / Storage
  • Kaspersky Security 10 for Windows Server voidaan asentaa seuraaviin päätepalvelimiin

   • Windows 2008 Serveriin perustuvat Microsoftin etätyöpöytäpalvelut
   • Windows 2012 Serveriin perustuvat Microsoftin etätyöpöytäpalvelut
   • Windows 2012 Server R2:een perustuvat Microsoftin etätyöpöytäpalvelut
   • Windows 2016 Serveriin perustuvat Microsoftin etätyöpöytäpalvelut
   • Citrix® XenApp® 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 – 7.9, 7.15
   • Citrix XenDesktop® 7.0, 7.1, 7.5, 7.5 – 7.9, 7.15

  Tallennusympäristökohtaiset vaatimukset

  • NetApp

   • NetApp Clustered Data ONTAP 8.x ja 9.x
   • NetApp Data ONTAP 7.x ja 8.x 7-mode-tilassa
  • EMC Celerra / VNX

   • EMC DART 6.0.36
   • Celerra Anti-Virus Agent (CAVA) 4.5.2.3
  • EMC Isilon

   • EMC Isilon OneFS 7.0
  • Hitachi

   • HNAS 3080 / 3090 / 4040 / 4060 / 4080 / 4100.
   • VSP G200 / G400 / G600 / G800 / G1000 / G1500
  • IBM

   • IBM System Storage N series
  • DELL

   • DELL FS8600 on FluidFS 6.x
   • DELL FS8600 on FluidFS 5.x
  • Oracle

   • Oracle ZFS Storage Appliance
  • Muut tallennustilat

   • ICAP- tai RPC-yhteensopiva verkkotallennustila

  Tilauksen versiovaatimukset

  Tämä sovellus on saatavana Kaspersky Endpoint Security for Businessin osana, ja se voidaan ostaa joustavana kuukausikäyttöoikeuden sisältävänä tilauksena. Tarkista paikalliselta kumppanilta tilauksen maakohtainen saatavuus ja sovelluksen järjestelmävaatimukset täällä.

KUULUU TUOTEVALIKOIMAAN:

  Etkö ole varma, mikä suojausratkaisu sopii yrityksellesi parhaiten?

  Parannamme sivustojemme käyttökokemusta käyttämällä evästeitä. Hyväksyt tämän käyttämällä sivustoa ja jatkamalla sivustossa siirtymistä. Saat tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä tässä sivustossa valitsemalla lisätietoja.

  HYVÄKSY JA SULJE