Skip to main
Automated Security Awareness Platform

Kaspersky
Automated Security Awareness Platform

Käynnistä koulutusohjelma muutamalla napsautuksella

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) on uudenlainen verkko-opetusohjelma. Tämä holistinen ratkaisu ei ole pelkkää tiedonjakoa: se opettaa konkreettisia kyberhygieniataitoja ja -käytäntöjä. ASAP tukee oppilasta yrityksen kybersuojauksen opettelun jokaisessa vaiheessa tavoitteiden asettamisesta tulosten arviointiin toiminnallisen raportoinnin ja analysoinnin avulla.

Yksinkertaistettu tavoitteiden asettaminen, automatisoidut oppimispolut ja todellisiin tilanteisiin perustuvat käytännön harjoitukset auttavat niin osallistujia kuin opettajiakin pääsemään hyviin tuloksiin.

 • Ohjelman hallinta: helppokäyttöisyyttä automatisoinnin kautta. Ohjelman käynnistäminen kestää vain 10 minuuttia: lataa käyttäjäluettelo, jaa käyttäjät ryhmiin ja aseta kullekin ryhmälle tavoitetaso. Ympäristö laatii jokaiselle ryhmälle tahdin ja tavoitetason perusteella koulutusaikataulun sekä tarjoaa toiminnalliset raportit ja suositukset.
 • Koulutuksen tehokkuus: ohjelman sisällön rakenne tukee mikro-oppimista, jossa opetusistunnot ovat keskitettyjä ja sopivan lyhyitä, joten oppiminen ja taitojen soveltaminen käytäntöön myöhemmin on tehokasta.
 • Kattavat työkalut: jokaista suojausaihetta käsitellään erilaisten sisältömuotojen kautta yhdistelemällä opetusta, vahvistusta, kokeita ja kyselyjä sekä simuloituja tietojenkalasteluhyökkäyksiä.
 • Sopii yrityksen erilaisiin tarpeisiin: ominaisuuksiin kuuluvat usean vuokraajan tuki tytäryhtiöiden hallintaan, mahdollisuus maksaa vain aktiivisista käyttäjistä, monikielisyyden tuki ja lokalisointi erilaisiin kulttuureihin.
  • Aseta tavoitteet ja perustele kustannukset

   Aseta tavoitteet seuraavien perusteella:

   • Työntekijöiden tiettyjen roolien yritykselle aiheuttamat riskit. Ympäristön vihjeet
   • Eri työntekijäryhmien vaaditut oppimisajat
  • Nosta työntekijöidesi tietosuojataidot korkeimmalle tarvittavalle tasolle

   • Käytä automatisoitua oppimisen hallintaa kunkin työntekijän tietosuojataitojen nostamiseen riskiprofiilinsa mukaiselle korkeimmalle tarvittavalle tasolle
   • Varmista jatkuvalla vahvistuksella, että nämä vastaopitut taidot pysyvät mielessä
   • Anna työntekijöiden oppia omaan tahtiinsa heille itselleen sopivimmalla tavalla
  • Seuraa kehitystä toiminnallisen raportoinnin ja analysoinnin avulla

   • Valvo oppijoiden edistymistä tietojen, trendien ja ennusteiden ajantasaisella seurannalla
   • Varmista koulutustavoitteiden saavuttaminen käyttämällä reaaliaikaisia ennusteita
   • Tartu hankaluuksiin ennen kuin niistä kasvaa ongelmia (innosta lisäkannustusta tarvitsevia osallistujia parempiin tuloksiin käyttämällä annettuja työkaluja)
  • Tarjoa miellyttävä oppimiskokemus ja kouriintuntuvat tulokset

   • Innosta työntekijöitä käytännöllisillä, interaktiivisilla harjoituksilla
   • Tarjoa oppimisskenaarioita, jotka liittyvät osallistujien jokapäiväiseen työhön
   • Vältä tiedon ylikuormitus ja oppimisväsymys
TEKNISET TIEDOT
YMPÄRISTÖN AIHEET

Kaspersky Security Awareness