Siirry pääsisältöön

EDR – merkitys ja määritelmä

Päätepisteiden tunnistaminen ja regointi (EDR) viittaa työkaluluokkaan, joka valvoo jatkuvasti uhkiin liittyvää tietoa työpisteiden tietokoneilla ja muissa päätepisteissä. EDR pyrkii tunnistamaan tietomurrot reaaliajassa ja reagoimaan mahdollisiin uhkiin nopeasti. Päätepisteiden tunnistaminen ja reagointi - joka tunnetaan myös nimellä päätepisteiden uhkien tunnistaminen ja reagointi (ETDR) - kuvaa tietyn työkalusarjan toiminnallisia kykyjä. Tarkemmat yksityiskohdat saattavat vaihdella tapauskohtaisen käyttötavan mukaan.

Termiä käytti ensimmäisenä Gartner vuonna 2013 korostaakseen siihen aikaan uutena pidettyä kyberturvallisuusohjelmien luokkaa.

Kuinka EDR toimii?

EDR keskittyy päätepisteisiin, joita voivat olla mikä tahansa verkon tietokonejärjestelmä, kuten loppukäyttäjän työasemat tai palvelimet. EDR-suojausratkaisut tarjoavat reaaliaikaista näkyvyyttä ja ennakoivaa tunnistamista ja reagoimista. Ne pysytvät tähän useilla eri keinoilla, kuten:

Tietojen kerääminen päätepisteistä:

Tietoja luodaan päätepisteiden tasolla, kuten viestinnässä, prosessien suorittamisessa ja käyttäjien kirjautumisissa. Nämä tiedot anonymisoidaan.

Tietojen lähettäminen EDR-alustalle:

Anonymisoidut tiedot lähetetään kaikista päätepisteistä keskitettyyn sijaintiin, joka on yleensä pilvipohjainen EDR-alusta. Tämä voi myös toimia paikan päällä tai hybridipilvenä kunkin organisaation tarpeista riippuen.

Tietojen analysointi:

Ratkaisu käyttää koneoppimista analysoidakseen tietoja ja suorittaakseen toiminta-analyyseja. Tietoja käytetään normaalin perustoiminnan pohjan luomiseksi, jotta epäilyttävään toimintaan viittaavat poikkeamat voidaan tunnistaa. Joihinkin EDR-ratkaisuihin kuuluu uhkatietoja, jotka tarjoavat kontekstia käyttämällä oikeasti tapahtuneita kyberhyökkäyksiä esimerkkeinä. Teknologia vertaa verkon ja päätepisteiden toimintaa näihin esimerkkeihin tunnistaakseen hyökkäyksiä.

Merkitseminen ja reagointi epäilyttävään toimintaan:

Ratkaisu merkkaa epäilyttävän toiminnan ja lähettää hälytyksiä turvallisuustiimeille ja oleellisille sidosryhmille. Se myös käynnistää automaattisia reaktioita ennalta määritettyjen liipasinten mukaisesti. Esimerkki tällaisesta voi olla vaikka päätepisteen tilapäinen eristäminen, jotta haittaohjelman leviäminen koko verkkoon voidaan estää. 

Tietojen säilyttäminen tulevaa käyttöä varten:

EDR-ratkaisut säilyttävät tietoja tukeakseen tulevia tutkimuksia ja ennaltaehkäisevää uhkien metsästystä. Analyytikot ja työkalut käyttävät näitä tietoja tutkiakseen käynnissä olevia pitkäkestoisia hyökkäyksiä tai aiemmin huomaamatta jääneitä hyökkäyksiä.

EDR:n käyttö lisääntyy - osin verkkoihin liitettyjen päätepisteiden lisääntymisen vuoksi ja osin entistä hienostuneempien ja kehittyneempien kyberhyökkäysten takia, jotka keskittyvät usein päätepisteisiin, sillä ne ovat helpompia kohtia soluttautua verkkoon.

Mitä EDR-ratkaisulta voi odottaa?

EDR:n toimintakyvyt vaihtelevat myyjän mukaan, joten ennen kuin valitset organisaatiollesi EDR-ratkaisun, on tärkeää tutkia kaikkien ehdotettujen järjestelmien kyvyt ja kapasiteetit ja se, miten hyvin se voidaan integroida olemassa oleviin turvallisuus- ja suojausmenetelmiisi. Ihanteellinen EDR-ratkaisu tarjoaa parhaimman suojaustason ja vaatii samalla vähiten vaivaa ja pienimmän sijoituksen - lisäten arvoaan turvallisuudesta vastaavalle tiimillesi kuluttamatta resursseja loppuun. Tässä keskeisimmät ominaisuudet:

Päätepisteiden näkyvyys:

Näkyvyys kaikkiin päätepisteisiisi antaa sinun nähdä mahdolliset uhkat reaaliajassa, jotta voit pysäyttää ne heti.

Uhkatietokanta:

Tehokas EDR vaatii huomattavan tietomäärän keräämisen päätepisteistä ja rikastaa sen kontekstilla, jotta hyökkäyksen merkit voidaan tunnistaa analysoimalla.

Toimintaperusteinen suojaus:

EDR:ään kuuluu toimintaan perustuvia lähestymistapoja, jotka etsivät merkkejä hyökkäyksestä (indicators of attack, IOA) ja antavat oleellisille sidosryhmille hälytyksen epäilyttävästä toiminnasta ennen kuin tietomurto tapahtuu.

Syvälliset ja tarkat tiedot:

EDR-ratkaisut, jotka integroivat uhkatietoja, voivat tarjota kontekstin, kuten esimerkiksi tietoja epäillystä hyökkääjästä tai muita hyökkäykseen liittyviä yksityiskohtia.

Nopea reagointi:

EDR, joka edesauttaa nopeita reaktioita, voi estää hyökkkäyksen ennen kuin siitä tulee tietomurto. Sen ansiosta organisaatiosi voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

Pilvipohjainen ratkaisu:

Pilvipohjainen päätepisteiden tunnistus- ja reagointiratkaisu varmistaa, että hyökkäys ei vaikuta päätepisteisiin ja mahdollistaa etsintä-, analyysi- ja tutkimustoiminnan jatkumisen tarkasti ja reaaliajassa.

EDR-järjestelmän tarkat tiedot ja toimintakyvyt voivat vaihdella käyttötavasta riippuen. EDR:n käyttötapaan voi kuulua:

  • Tiettyä tarkoitusta varten rakennettu työkalu;
  • Laajemman suojaus- ja valvontatyökalun pieni osa; tai
  • Vähemmän tiukasti koottu työkalujen sarja, jota käytetään yhdessä.

Hyökkääjät kehittävät toimintakeinojaan jatkuvasti, joten perinteiset turvallisuus- ja suojausjärjestelmät eivät välttämättä enää riitä. Kyberturvallisuusasiantuntijat pitävät EDR:ää edistyneenä keinona suojautua uhkilta.

Miksi EDR on elintärkeä yrityksille?

Useimmat organisaatiot ovat alttiita lukuisille erilaisille kyberhyökkäyksille. Nämä voivat olla yksinkertaisia tilaisuuden ilmaantuessa tehtyjä hyökkäyksiä, kuten uhkaavan toimijan lähettämä sähköpostiliite, joka sisältää tunnetun kiristysohjelman, tai kehittyneempiä hyökkäyksiä, missä uhkaavat toimijat saattavat hyväksikäyttää tunnettuja keinoja tai hyökkäystapoja ja yrittää piilottaa ne erilaisilla väistötekniikoilla, kuten suorittamalla haittaohjelman muistissa.

Tämän vuoksi päätepisteiden suojaus on organisaation kyberturvallisuusstrategian elintärkeä osa. Verkkopohjaiset puolustuskeinot ovat tehokkaita torjumaan suurimman osan kyberhyökkäyksistä, mutta osa pääsee läpi ja jotkut - kuten kannettavissa medioissa olevat haittaohjelmat - voivat ohittaa nämä puolustuskeinot täysin. Päätepisteisiin perustuva puolustusratkaisu antaa organisaation käyttää tehokkaampaa suojausta ja lisää sen mahdollisuuksia tunnistaa nämä uhkat ja reagoida niihin.

Organisaatiot ympäri maailmaa siirtyvät entistä enemmän etätöihin, minkä vuoksi vahva päätepisteiden suojaus on entistä tärkeämpää. Kotoa työskentelevät työntekijät eivät välttämättä ole suojassa kyberuhkilta yhtä vahvasti kuin työpaikalla toimivat kollegansa ja he saattavat käyttää henkilökohtaisia laitteita, joissa ei ole uusimpia turvallisuus- ja suojauspäivityksiä. Etätyötä kotoaan tekevät työntekijät eivät välttämättä ole yhtä varovaisia kyberturvallisuutensa suhteen kuin perinteisissä toimisto-olosuhteissa.

Tämän seurauksena organisaatiot ja niiden työntekijät ovat alttiita uusille kyberturvallisuusriskeille. Vahva päätepisteiden suojaus on ensisijaisen tärkeää, sillä se suojaa työntekijää uhkilta ja voi estää rikollisia käyttämästä etätyöntekijän tietokonetta hyökätäkseen organisaation verkkoon.

Tietomurron korjaaminen voi olla hankalaa ja kallista ja tämä on ehkä suurin syy siihen, miksi EDR on tarpeellinen. Ilman toiminnassa olevaa EDR-ratkaisua organisaatiot saattavat tuhlata viikkokausia koittaessaan päättää, mitä tekisivät - ja usein heidän ainoa ratkaisunsa on palauttaa koneet näköistiedostoista, mikä voi olla hyvin häiritsevää ja vähentää tuottavuutta sekä aiheuttaa taloudellisia tappioita.

EDR vs. virustorjunta

EDR ei ole virustorjuntaohjelmisto, vaikka sillä voi olla virustorjuntaominaisuuksia tai virustorjuntatuotteen käyttötietoja. Virustorjuntaohjelmisto vastaa tunnetuilta kyberuhkilta suojaamisesta ja EDR-ohjelma tunnistaa uusia hyväksikäyttökeinoja niiden ollessa käynnissä ja voi tunnistaa hyökkääjän epäilyttävän käytöksen käynnissä olevan hyökkäyksen aikana. EDR-ohjelmistot ovat siis uusimman sukupolven kyberturvallisuustuotteita.

Ylhäältä otettu kuva toimistotyöntekijöistä. Päätepisteiden suojaus on organisaation kyberturvallisuusstrategian keskeinen osa

EDR:n parhaat käytännöt

Kun otat EDR:n käyttöön organisaatiossasi, sinun tulee huomioida tietyt parhaat käytännöt:

Älä unohda käyttäjiä

Käyttäjät ovat yksi minkä tahansa järjestelmän suurimmista riskitekijöistä, sillä he voivat aiheuttaa vahinkoja joko tahallisesti ja pahantahtoisesti tai inhimillisen virheen vuoksi. Kerro käyttäjillesi kyberuhkista ja riskialttiista toiminnasta lisätäksesi heidän tietoisuuttaan suojauksesta ja turvallisuudesta ja minimoi riskit, joita taktiikat, kuten kalastelu tai sosiaalinen manipulointi aiheuttavat. Säännöllinen koulutus tai keinotekoiset uhkatilanteet lisäävät käyttäjän tietoisuutta kyberturvallisuuteen liittyvistä asioista ja nopeuttavat reaktioaikaa, kun oikea häiriö tai tietomurto tapahtuu.

Jotkin käyttäjät saattavat löytää kiertotavan, mikäli EDR-ratkaisu hankaloittaa käyttäjäkokemusta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi puolustustoimintojen käytöstä poistamisena käyttökokemuksen parantamiseksi. Toisaalta, jos ratkaisu on liian joustava käyttäjäpyyntöjen suhteen, hyökkääjät saattavat kyetä manipuloimaan sitä helposti. Mahdollisimman selkeä läpinäkyvyys loppukäyttäjiä kohtaan voi auttaa, sillä silloin voit varmistaa, että he ymmärtävät, miksi suojausratkaisua käytetään. Kun vuorovaikutusta käyttäjien kanssa vaaditaan, viestinnän tulee olla selkeää ja suoraa. Järjestelmä ei saa paljastaa tarpeettomia järjestelmän tietoja, kuten henkilökohtaisisia tietoja tai IP-arkkitehtuuria.

Integroi muiden työkalujen kanssa

EDR-ratkaisut on suunniteltu päätepisteiden suojaamiseen, mutta ne eivät tarjoa kokonaisvaltaista suojaa kaikille organisaatiosi digitaalisille resursseille. EDR:n tulisi toimia koko tietoturvastrategiasi yhtenä osana yhdessä muiden työkalujen kanssa, kuten virustorjunta, päivitysten hallinta, palomuurit, salaus ja DNS-suojaus.

Käytän verkon segmentointia

Jotkin EDR-ratkaisut eristävät päätepisteet uhkiin reagoidessaan, mutta ne eivät korvaa verkon segmentointia. Esimerkki:

  • Segmentoitu verkko antaa sinun rajoittaa päätepisteet tiettyihin palveluihin ja tietovarastoihin. Tämä voi vähentää tietojen menettämisen vaaraa ja onnistuneen hyökkäyksen mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja merkittävästi.
  • Ethernet-kytkinpolut (Ethernet Switch Path, ESP) voivat tarjota verkolle lisäsuojausta. Ethernet-kytkinpolkujen avulla verkon rakenteen voi piilottaa. Näin voidaan varmistaa, että hyökkääjät eivät pysty liikkumaan eri verkkosegmenttien välillä helposti.

Ryhdy ennaltaehkäiseviin toimiin

Älä koskaan luota ainoastaan aktiivisiin reaktioihin uhkien ilmetessä, vaan yhdistä aktiivinen reagointi ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Voit vähentää valvottavien uhkien määrää varmistamalla kokonaisvaltaisten protokollien ja riippuvuusluetteloiden avulla, että järjestelmät pysyvät ajan tasalla ja päivitettyinä.

Tarkista järjestelmäsi säännöllisesti varmistaaksesi, että työkalut ja protokollat ovat edelleen asianmukaisesti määritettyjä ja käytössä. Testaa järjestelmät ja työkalujen toiminnallisuus suorittamalla säännöllistä uhkamallinnusta ja läpäisykokeita.

Ihanteellisessa tilanteessa organisaatiollasi on kokonaisvaltainen häiriöönreagoimissuunitelma, joka määrittää reagoijan ja sen, miten he reagoivat hyökkäyksen tapahtuessa. Valmiiksi tehty suunnitelma auttaa lisäämään häiriöön reagoimiseen käytettävissä olevaa aikaa ja antaa rakenteen, jonka pohjalta tapahtuman jälkeen kerättyjä tietoja voidaan analysoida.

Käytä saatavilla olevia resursseja

Jos käytät kolmannen osapuolen työkaluja, käytä kaikkia EDR-myyjäsi toimittamia koulutusresursseja. Monet myyjät tarjoavat koulutusta tai verkkoseminaareja pitääkseen asiakkaat ajan tasalla uusimmista ominaisuuksista ja parhaista käytännöistä. Jotkin yritykset tarjoavat halpoja tai ilmaisia lyhyitä kursseja erilaisista turvallisuuteen ja suojaukseen liittyvistä aiheista.

Voit löytää hyödyllisiä työkaluja ja resursseja yhteisöpohjaisista resursseista ja tiedon jakamiseen ja analyysiin keskittyvistä organisaatioista (Information Sharing and Analysis Organizations, ISAO). Kansallinen heikkoustietokanta (National Vulnerability Database, NVD) ja Avoimen verkon sovellusturvallisuusprojekti (Open Web Application Security Project, OWASP) ovat tunnettuja yhteisöllisiä organisaatioita, joiden verkkosivustoilta löytyy hyödyllistä kyberturvallisuustietoa.

EDR vs. XDR

Perinteiset EDR-työkalut keskittyvät vain päätepisteiden tietoihin ja antavat näkyvyyden epäiltyihin uhkiin. Samalla, kun turvallisuudesta vastaavien tiimien kohtaamat haasteet - kuten tapahtumien ylisuuri määrä, liian kapeasti keskitetyt työkalut, integroinnin puute, taitojen puute ja liian vähäinen aika - jatkavat kehittymistään, niin tekevät myös EDR-ratkaisut.

XDR, tai laajennettu tunnistus ja reagointi, on uudempi lähestymistapa päätepisteiden uhkien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen. "X" tarkoittaa sanaa "extended", "laajennettu", ja viittaa kaikkiin tietolähteisiin, kuten verkkoon, pilveen, kolmanteen osapuoleen ja päätepisteiden tietoihin, erotelluissa tiloissa olevien uhkien tutkimiseen liittyvät rajoitteet tunnistaen. XDR-järjestelmät käyttävät analytiikan, heuristiikan ja automaation yhdistelmää luodakseen tarkkoja tietoja näistä lähteistä parantaen suojausta eroteltuihin suojaustyökaluihin verrattuna. Tulos on yksinkertaistetut, turvallisuus- ja suojausoperaatiot kattavat tutkimukset, mikä vähentää uhkien löytämiseen, tutkimiseen ja niihin reagoimiseen kuluvaa aikaa.

Aiheeseen liittyvät tuotteet:

Lisäluettavaa:

Päätepisteiden tunnistamisen ja reagoinnin ymmärtäminen

Mikä on EDR? Lyhenne EDR viittaa päätepisteiden tunnistamiseen ja reagointiin (endpoint detection and response), työkalusarjaan joka on suunniteltu tunnistamaan kyberuhkia ja suojaamaan päätepisteitä niiltä. Lue lisää.
Kaspersky Logo