Siirry pääsisältöön
PALVELU

Kaspersky for Security Operations Center

Taattu tieto. Ohjattu torjunta.

Tuote

Taistelussa moderneja, maailmanlaajuisia kyberuhkia vastaan ei perinteisen tietoturvavalvomon (SOC) rakentaminen riitä – tarvitaan SOC, jossa on tekniikat, suojaustieto ja tietämys, joilla se voi sopeutua muuttuvan uhkaympäristön jatkuviin haasteisiin. Kahden vuosikymmenen jatkuvan uhkien tutkimuksen, johtavien suojaustekniikoiden, tunnustetun asiantuntijuuden ja monimutkaisten kyberturvallisuusprojektien todistetun osaamisen perusteella Kaspersky Lab auttaa tietoturvavalvomoasi (SOC) kaikilla tasoilla taistelemaan entistä tehokkaammin aina vain edistyneempiä uhkia vastaan.

Edistynyt uhkien havaitseminen

Johtaviin suojaustietoihin ja edistyneeseen koneoppimiseen perustuvat tekniikat auttavat tietoturvatiimiä havaitsemaan, tunnistamaan ja käsittelemään monimutkaiset hyökkäykset

Maailmanlaajuiset uhkatiedot

Välittömästi hyödynnettävät tiedot tarjoavat tärkeitä näkökantoja ja kontekstin, ja ovat saatavilla eri muodoissa ja toimitustavoilla

Uhkien etsintä

Tunnista reaaliaikaisesti uusi ja vanha kyberrikollisuus, kybervakoilu ja valtioiden tukemat hyökkäykset, jotka kohdistuvat kriittisiin tietojärjestelmiin

Kyberturvallisuuskoulutus

Tietoturvan koulutusohjelmat auttavat lisäämään organisaation omaa asiantuntemusta kyberturvallisuuden kaikista näkökulmista

Haittaohjelmien analysointi ja tietoturvaloukkausten tutkinta

Saat käyttöösi korkeatasoista asiantuntijuutta, jotta ymmärrät nimenomaisten haittaohjelmien toimintaa ja toimintoja, näet kokonaiskuvan häiriöistä ja pystyt soveltamaan oppimaasi tehokkaasti

Häiriöihin reagointi

Kyberuhkien torjunnan kokeneet asiantuntijat auttavat tunnistamaan, eristämään ja estämään haitallisen toiminnan nopeasti

Tietoturva-arviointi

Tietojärjestelmät testataan niiden monimutkaisuudesta riippumatta todellisissa ympäristöissä asiantuntijatason tietoturva-analyysin ja huipputason tutkimustyön avulla

Läpäisytestaus ja Red Team -toiminta

Uhkien tietoihin perustuva käytännön esittely mahdollisista hyökkäystilanteista, jotta voidaan arvioida nykyistä valmistautumista uhkatilanteisiin ja nykyisiä puolustautumismahdollisuuksia 

Käyttö

 • Automatisoi huippulaadukas havainnointi ja reagointi

  Kaspersky Anti Targeted Attack verkkoliikenteen analysointiin ja Kaspersky EDR tarjoavat täysin automatisoidun häiriöiden hallinnan työnkulun uhkien tunnistamisesta niiden tutkimiseen ja reagointiin niihin. Uusi Kaspersky Threat Attribution Engine tarjoaa tietoja haittaohjelmien alkuperästä ja mahdollisista tekijöistä, jolloin vakava uhka on helpompi havaita vähäisempien tapahtumien joukosta ja suojaustoimen voi käynnistää ajoissa. Näiden tekniikoiden avulla tietoturvavalvomo pystyy suoriutumaan päivittäisistä tehtävistään entistä tehokkaammin.

 • Saat tiedon kaikesta suojaustoiminnoistasi

  Jatkuvasti laajenevien hyökkäysten ja yhä edistyneempien uhkien vuoksi pelkkä reagointi häiriöihin ei riitä. Yhä monimutkaistuvat ympäristöt tarjoavat hyökkääjille monia hyökkäysten toteuttamistapoja. Yritysten on mukauduttava jatkuvasti voidakseen puolustautua. Ennakoivien uhkien tietojen avulla voidaan tunnistaa, priorisoida ja tutkia organisaatioosi kohdistuvia uhkia ja reagoida niihin: 
  Hälytysten luokittelu, analysointi ja alustava käsittely
  Häiriöiden tutkinta, vastaaminen niihin ja uhkien etsintä
  Perustellut strategiset päätökset

 • Etsi uhat, jotka kiertävät suojauksesi

  Kaspersky Managed Protection -palvelu tarjoaa Kaspersky Endpoint Security- ja Kaspersky Anti Targeted Attack -ympäristön käyttäjille täysin hallitun palvelun, joka tunnistaa ja estää organisaatioosi kohdistuvia hyökkäyksiä ainutlaatuisen laajoilla ja edistyksellisillä teknisillä toimenpiteillä. Palveluun sisältyy Kaspersky Labin asiantuntijoiden suorittama kyberuhkatietojen ympärivuorokautinen valvonta ja jatkuva analysointi, joka takaa sekä tunnettujen ja uusien kyberrikollisuus- ja kybervakoiluhyökkäykset, jotka kohdistuvat tietojärjestelmiisi.

 • Tarjoa tiimillesi ajantasaisimmat tiedot

  Tehokkaan tietoturvavalvomon on tarjottava tarvittava tietoresurssien varanto ja asiantuntemus suuren tietomäärän analysointiin ja lisätutkimuksen tarpeen tunnistamiseen. Ei ole aina helppoa hankkia tietoturvavalvomon tiimiin jäseniä, joilla on valmiiksi oikeat taidot... Kaspersky Security Training -ohjelman avulla voit tarjota yrityksesi tietoturvatiimille tarvittavat tiedot selviytymiseen jatkuvasti muuttuvassa uhkaympäristössä.

 • Saat järjestelmäsi ja liiketoimintasi takaisin raiteilleen nopeammin.

  Tietoturvapoikkeamien yhteydessä on toimittava nopeasti. Yrityksen sisäisen tiimin on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja täsmällisesti, mikä voi olla haastavaa myös kokeneille tietoturvavalvomoille. Tietoturvavalvomon tiimillä ei välttämättä ole aina tarvittavia tietoja (esimerkiksi monimutkaisten valtioiden tukemien hyökkäysten tai APT-uhkien yhteydessä), ja silloin tarvitaan ehkä yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa. Kaspersky voi auttaa sinua selviytymään tietoturvahyökkäyksestä koko osaamisellaan.

 • Sulje tietoturva-aukot ennen niiden hyväksikäyttöä

  Miten voit varmistaa, että yrityksen IT-infrastruktuuri ja tietyt sovellukset on suojattu kyberhyökkäykseltä? Kaikki IT-infrastruktuurit ovat keskenään erilaisia, ja kaikkein tehokkaimmat kyberuhat on räätälöity käyttämään yksittäisen organisaation tiettyjä haavoittuvuuksia. Säännöllinen läpäisytestaus ja Red Team -toiminta sekä infrastruktuurin säännöllinen tietoturva-arviointi helpottavat puolustautumismahdollisuuksien selvittämistä ja korjausta tarvitsevien heikkojen kohtien tunnistamista.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut