Siirry pääsisältöön

Mitä tiedostojen jakaminen tarkoittaa?

Tiedostojen jakamisella tarkoitetaan tietokoneen tiedostojen jakamista tai niiden käyttöoikeuksien antamista verkon kautta. Esimerkiksi asiakirjoja, multimediatiedostoja (ääni tai video), grafiikkaa, tietokoneohjelmia, esityksiä tai sähkökirjoja on mahdollista jakaa.

Tiedostojen jakamistekniikan avulla käyttäjät voivat lukea, katsella tai kuunnella samoja tiedostoja ja muokata, kopioida ja tulostaa niitä. Yleisesti käytetyssä tiedostonjakomenetelmässä käytetään verkon tai pilvipalvelun tiedostonjakoa tai tiedostonsiirtoa, jossa annetaan käyttöoikeus tiedostoihin ja sisältöön yhdeltä käyttäjältä toiselle Internetin välityksellä. Jotkin tiedostonjakopalvelut ovat maksuttomia, ja toisista, joissa on enemmän ominaisuuksia, veloitetaan maksu.

Vaikka tiedostojen jakaminen on kätevää ja hyödyllistä, se voi myös altistaa käyttäjät verkon uhille, kuten identiteettivarkauksille, viruksille ja madoille sekä vakoiluohjelmien aiheuttamille ongelmille.

Tiedostonjaon tyypit

"Tiedostojen jakaminen" on laaja käsite, joka kattaa tiedostonjaon eri menetelmiä. Yleisiä tiedostonjakomenetelmiä ovat esimerkiksi seuraavat:

FTP-ohjelmat:

Internetin yleisin tiedostonsiirtojärjestelmä on FTP (File Transfer Protocol). FTP-yhteyden avulla tietyt käyttäjät, jotka ovat saaneet salasanan, voivat käyttää tai muokata tiedostoja. Käyttäjät saavat käyttöönsä tiedostot, jotka on jaettu FTP-palvelimesta. Monet FTP-palvelimet tarjoavat julkisen tiedostonjaon tai sallivat käyttäjien katsella tai ladata tiedostoja käyttämällä julkista salasanaa. FTP-palvelimia käytetään usein suurten tiedostojen, epätavallisten tiedostotyyppien tai vanhojen tietojen jakamiseen.

Vertaisverkot (P2P):

Vertaisverkkojen tiedostonjaossa tiedostoja siirretään kahden yksittäisen laitteen välillä (yhdestä yhteen) eikä lataamalla yhdestä palvelimesta useaan laitteeseen tai useista laitteista palvelimeen (yhdestä moneen). Vertaisverkoissa on yleensä useita henkilöitä jakamassa tiedostoja. Vertaisverkkojen tiedostonjaon alkuaikoina Napsterin kaltaisilla palveluilla oli käyttäjiä, jotka jakoivat laittomasti musiikkitiedostoja. Nykyisin BitTorrent-protokolla on sekä laillisen että laittoman tiedostonjaon ensisijainen menetelmä. Vertaisverkot sopivat hyvin tiedostoille, joita jaetaan pienelle ryhmälle tai joita ei ole saatavilla yleisissä tietovarastoissa.

Siirrettävät tallennusvälineet:

Näitä ovat välineet, jotka voi irrottaa fyysisesti laitteesta tai tietokoneesta, kuten muistitikut, optiset levyt, muistikortit ja siirrettävät kiintolevyt. Käyttäjä voi siirtää tai lisätä tiedostoja laitteestaan siirrettävään tallennusvälineeseen ja antaa sen sitten henkilölle, jolle hän haluaa jakaa tiedostot. Tässä voidaan käyttää suojaukseen FTP-palvelinta, joka pyytää kelvollisen kirjautumistunnuksen ja salasanan muilta, jotta he saavat käyttöoikeuden. Siirrettäviä tallennusvälineitä käytetään usein erittäin suurten tiedostojen tai arkaluonteisten tietojen siirtämiseen.

Verkon tiedostonjakopalvelut:

Näihin kuuluvat suositut verkkopalvelut, kuten Dropbox ja Resilio, joiden avulla käyttäjät voivat säilyttää tai jakaa tietoja Internetissä henkilökohtaisia tai yrityksen käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä voi ladata esimerkiksi valokuvia, asiakirjoja tai PDF-tiedostoja verkon tiedostonjakojärjestelmään, josta muut käyttäjät voivat ladata nämä tiedostot itselleen. Verkon tai pilvipalvelun tiedostonjako soveltuu tiedostojen nopeaan jakamiseen ja tietojen varmuuskopiointiin.

Paras tiedostonjakomenetelmä riippuu käyttäjien tarpeista. Huomioitavia asioita ovat hinta, yhteensopivuus laitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa sekä tietysti turvallisuus. Tietojen salaus on yksi tärkeimmistä suojausominaisuuksista, joita kannattaa etsiä, kun tutkitaan suojattuja tiedostonjakojärjestelmiä. Tietojen salauksen tarkoituksena on muuttaa arkaluonteiset tiedot lukukelvottomiksi käyttämällä tiettyä algoritmia. Tietojen salauksella varmistetaan, että vain valtuutetut käyttäjät voivat nähdä tiedostojen versiot, joiden salaus on purettu. Jos tapahtuu tietomurto, hyökkääjä näkee tiedostosta vain salatun version, eikä saa siitä mitään arkaluonteisia tietoja.

Miten tiedostojen jakaminen toimii

Suurin osa tiedostonjakosivustoista on helppokäyttöisiä:

  • Lataa jaettava tiedosto palveluun.
  • Saat palvelusta latauslinkin.
  • Voit jakaa latauslinkin henkilöille, joille haluat antaa tiedoston.

Joillakin tiedostonjakosivustoilla on eri ominaisuuksia, kuten salaus tai salasanasuojaus, joilla voit varmistaa, että vain haluamasi käyttäjät näkevät tiedostot. Pilvitallennustilat toimivat samalla tavoin ja niitä käytetään samaan tarkoitukseen.

Jotkin tiedostonjakosivustot tarjoavat maksuttomia tilejä pieniä tiedostoja varten, mutta veloittavat maksun, jos haluat säilyttää suurempia tiedostoja. Sivusto voi myös tarjota maksaville käyttäjille paremman käyttökokemuksen, kuten suuremmat nopeudet, samanaikaiset lataukset tai mainoksettoman sivuston. 

Jos käytät vertaisverkkoja, joissa jaetaan esimerkiksi musiikkia, ohjelmistoja ja kuvia, voit tutustua tiedostonjakoa käsitteleviin keskusteluryhmiin ja hakea haluamaasi tietoa otsikon perusteella. Muista, että vertaisverkoista löytyy usein paljon haittaohjelmia, tietojenkalastelua ja muita verkon riskejä, ja ne voivat siksi olla vakava uhka tietokoneellesi. Tästä syystä monissa vertaisverkoissa on vastuuvapauslausekkeet, joissa käyttäjille kerrotaan, että he käyttävät sivustoa omalla vastuullaan. ja muita verkon riskejä, ja ne voivat siksi olla vakava uhka tietokoneellesi. Tästä syystä monissa vertaisverkoissa on vastuuvapauslausekkeet, joissa käyttäjille kerrotaan, että he käyttävät sivustoa omalla vastuullaan.

Tiedostonjaon turvallisuus

Tiedostonjaon riskit

Tiedostojen jakamisessa ilmenee seuraavia tietoturvaongelmia:

Viruksille ja haittaohjelmille altistuminen

Tiedoston lataaminen vertaisverkon kautta on yleensä riskialttiimpaa kuin tiedoston lataaminen sivustolta. Tämä johtuu siitä, että jotkin vertaisverkkojen tiedostot saattavat sisältää viruksia tai muita haittaohjelmia: hyökkääjät lisäävät sisältöön verkkouhkia, kuten vakoiluohjelmia, troijalaisia tai matoja. Jos sisältöä ladataan ilman varotoimenpiteitä, seurauksena voi olla tietomurtoja. Lisäksi jos lataat laittomasti esimerkiksi elokuvia, musiikkia tai muuta sisältöä, et voi tietää sisällön lähdettä. Laittomiin latauksiin liittyy tietoturvariski, josta voi aiheutua vaaraa sinulle ja tiedoillesi. Koska hyökkääjät muuttavat jatkuvasti toimintaansa verkossa, tiedostonjakosovellusten suojausominaisuudet eivät ehkäise kaikkia tietoturvauhkia.

Henkilötietojen vaarantuminen

Kun jaat tiedostoja, annat muille käyttöoikeuden tietokoneessasi oleviin tiedostoihin. Vaikka useimmat käyttäjä pyrkivät jakamaan vain tiettyjä kansiota, on mahdollista jakaa vahingossa koko tietokoneen sisältö. Jotkin tiedostonjaon käyttöliittymät näyttävät tietokoneesi hakemistot tietämättäsi, jolloin hyökkääjät voivat katsella tietoja, joita et välttämättä halunnut jakaa. Kun valtuuttamaton osapuoli saa pääsyn tiedostonjakopalveluusi, voi olla vaikea selvittää, mitä hän on saanut käyttöönsä ja kuinka laajalti yksityisiä tietojasi on levitetty.

Käyttöoikeuksien antaminen vahingossa tuntemattomille käyttäjille

Saatat olettaa, että on turvallista jakaa henkilötietoja verkon tiedonjakojärjestelmillä, koska lähetät tiedot suoraan tutuille käyttäjille. Ei kuitenkaan ole mahdollista tarkistaa, kuka tiedostonjakosovellusta käyttää, eli toisessa päässä oleva henkilö ei välttämättä ole se, joksi häntä luulet.

Palomuurin avoimet portit

Palomuurit on suunniteltu salaamaan tietokoneestasi lähtevä ja siihen saapuva tiedonsiirto, jotta hyökkääjät eivät näe, mitä lähetät tai vastaanotat. Jotkin tiedostonjakosovellukset pyytävät sinua avaamaan palomuurin portteja, jotta tietojen lataaminen onnistuu, mutta tämä voi myös altistaa laitteesi riskeille. Jos ohitat palomuurit, kun lataat tiedostoja, saatat avata järjestelmäsi hyökkääjille, jotka voivat kohdistaa järjestelmääsi hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä, väliintulohyökkäyksiä ja muita verkkohyökkäyksiä.

Lasten altistuminen sopimattomalle sisällölle

Lasten nähtäville saattaa tulla pornografista tai muuta sopimatonta sisältöä tiedostonjakojärjestelmien kautta. Vaikka olisit määrittänyt tietokoneeseesi lapsilukon, se ei välttämättä tunnista näitä tiedostoja.

Vinkkejä turvalliseen tiedostojen jakamiseen

Jotta tiedostonjako on mahdollisimman turvallista, tässä on muutamia vinkkejä, jotka kannattaa muistaa:

Ole tarkka sen suhteen, mitä jaat ja lataat

Vältä lähettämästä arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja tiedostonjakosivustojen kautta. Vältä myös jakamasta tai lataamasta laitonta tai tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä, koska tästä voi aiheutua kalliiksi tulevia oikeudellisia ongelmia. Mediayhtiöt ovat voittaneet oikeudenkäyntejä tilanteissa, joissa opiskelijat ja muut käyttäjät ovat ladanneet laittomasti tekijänoikeuksien alaista musiikkia, elokuvia ja muuta sisältöä. Ole tarkkana sen suhteen, miten toimit verkossa, ja vältä jakamasta tekijänoikeuksien alaista materiaalia.

Käytä vain laillisia tiedostonjakopalveluja

Käytä laillisia ja turvallisia tiedostonjakosivustoja ja vältä käyttämästä laittomia palveluja. Lue verkossa olevia arvosteluja, jotta tiedät, mitkä tiedostonjakosivustot ovat turvallisimpia. Jos käytät tiedostonjako-ohjelmistoa työpaikallasi tai yrityksessäsi, valitse turvallinen ohjelmisto, asenna se oikein ja käytä sitä asianmukaisesti. Mieti, kannattaako sinun hankkia premium-versio, jota ei rahoiteta mainoksilla, jotta voit välttää mainosohjelmista aiheutuvat riskit. Lataa ohjelmistoja vain valmistajan tai valtuutettujen jälleenmyyjien sivustoilta. Monet organisaatiot käyttävät salattua tiedostonjakoa käyttäjätietojen suojelemiseksi.

Tarkista ilmaiskäytön suojausvaihtoehdot

Tärkeitä ominaisuuksia ovat salaus, rajoitettu latausmäärä, salasanasuojaus ja muut ominaisuudet, joita pidät tarpeellisina. Monet yritykset tarjoavat tiedostonjakopalveluita, joten kannattaa tutkia, mitä on saatavilla ja mikä sopii sinulle.

Asenna palomuuri ja ota se käyttöön

Palomuuri toimii esteenä tietokoneesi ja toisen verkon, kuten internetin välillä. Palomuurit estävät ei-toivotun liikenteen ja auttavat estämään haittaohjelmia tartuttamasta tietokonettasi. Jos käyttöjärjestelmässäsi on sisäinen palomuuri, varmista, että se on käytössä ja toimii oikein. Jos tietokoneessasi ei ole palomuuria, kannattaa asentaa sellainen ennen kuin jaat tai lataat tiedostoja tiedostonjakosovelluksella.

Tarkista, saako töissä käyttää vertaisverkkoa

Joillakin työnantajilla on käytäntö, joka kieltää vertaisverkko-ohjelmien käytön työpaikan tietokoneissa, joten tarkista ennen niiden käyttöä, mikä on sallittua. Jos et ole asiasta varma, on parasta käyttää tiedostonjakoa vain omilla tietokoneillasi.

Varmista, että lapsesi ymmärtävät riskit

Puhu lastesi kanssa siitä, mitä riskejä liittyy tiedostojen lataamiseen Internetistä, ja ota käyttöön turvalliset selaustyökalut. Lue vinkkimme siihen, miten voit suojella lapsia verkossa.

Käytä laadukasta virustorjuntaohjelmistoa ja pidä se ajan tasalla.

Sen lisäksi, että sinun on oltava tarkkana sen suhteen, mitä jaat tiedostonjakopalvelujen kautta, on tärkeää käyttää laadukasta virustorjuntaa. Esimerkiksi Kaspersky Total Security torjuu tavalliset ja monimutkaiset uhat, kuten virukset, haittaohjelmat, kiristysohjelmat, vakoilusovellukset ja hakkerien uusimmat huijaukset. Pitämällä virustorjuntaohjelmiston ajan tasalla voit parantaa suojaustasi verkossa.

Verkon tiedostonjakopalveluista on monia hyötyjä, mutta kuten kaikessa verkon käytössä, siinäkin on riskinsä. Suorittamalla asianmukaiset varotoimet ja käyttämällä ajan tasalla olevaa virustorjuntaa voit maksimoida turvallisuutesi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Onko tiedostojen jakaminen turvallista? Tiedostojen jakamisen riskit ja turvallisuusvinkit

Mitä tiedostojen jakaminen tarkoittaa? Miten tiedostojen jakaminen toimii? Tutustu salattuun tiedostojen jakamiseen, suojattuihin tiedostonjakosivustoihin ja tiedostojen jakamisen riskeihin.
Kaspersky Logo