Kaspersky DDoS Protection

Kaspersky DDoS Protection Takaa liiketoiminnan sujuva jatkuminen

 • Maailmanlaajuinen verkosto tietoliikenteen "puhdistuskeskuksia”
 • Saumaton integrointi ilman lisälaitteistoja
 • Suojaus monimutkaisimmilta ja laajimmilta hyökkäyksiltä
  • Miten palvelunestohyökkäys voi vaikuttaa yritykseesi?

   Kun hakkerit tai kyberrikolliset käynnistävät palvelunestohyökkäyksen (DDoS), sen aiheuttamat vahingot ja kustannukset voivat olla tuhoisia kohteeksi joutuvalle yritykselle. Palvelunestohyökkäykset voivat estää kohdeorganisaation verkkoläsnäolon tai keskeiset liiketoimintaprosessit, ja tällä voi olla pitkäaikaiset vaikutukset hyökkäyksen uhriin. Pyrkiikö yrityksesi torjumaan palvelunestohyökkäykset mahdollisimman tehokkaasti?

  • Yrityksen pitäminen verkossa

   Kun verkkotoiminnalla on entistä suurempi rooli lähes jokaisen yrityksen päivittäisessä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, toimittajien ja työntekijöiden kanssa, yrityksillä ei ole varaa sivuuttaa palvelunestohyökkäysten kasvavia uhkia. Verkkopalvelut ja koko IT-infrastruktuuri ovat liian tärkeitä jättää suojaamatta:

   • Asiakkaat ovat vaativampia kuin koskaan
   • Asiakkaat odottava tuotteiden ja palvelujen olevan aina saatavilla, ja näin ollen suunnittelemattomia käyttökatkoja ei saa tapahtua, jos yritys haluaa saavuttaa tavoitteensa asiakastyytyväisyydessä
   • Yrityksen omalla tiimillä on oltava luotettava pääsy keskeisiin palveluihin
   • Monet yrityksesi työntekijöistä eivät voi tehdä työtään, jos jonkin kriittisistä järjestelmistä on poissa käytöstä palvelunestohyökkäyksen takia
   • Hyökkäyksellä voi olla kauaskantoiset vaikutukset

   Vaikka hyökkäys saattaa kohdistua infrastruktuurin tiettyyn osaan, se voi vaikutta myös muihin liiketoiminnan alueisiin. Esimerkiksi hyökkäys pankin sisäisiin järjestelmiin voi myös poistaa käytöstä kaikki sen pankkiautomaatit.

  • Taloudellisia menetyksiä, ja paljon muuta

   Palvelunestohyökkäyksestä palautumisen suorat taloudelliset kustannukset voivat olla valtavat, ja mainehaitta voi kasvattaa näitä kustannuksia pitkällä aikavälillä:

   • Suorat taloudelliset kustannukset
   • Epäonnistuneet myyntitapahtumat käyttökatkojen aikana
   • Epäonnistuneet pankkitapahtumat, joista voi olla seuraamuksia
   • Yrityksen omalla tiimillä on oltava luotettava pääsy keskeisiin palveluihin
   • Kielteinen julkisuus, joka saa nykyiset ja mahdolliset asiakkaat välttämään yritystä
   • Yrityksen tuotemerkille aiheutuva vahinko, josta toipumiseen voi mennä vuosia
  • Epätietoisuus lisää vahinkoja

   Jos yritykseesi kohdistuu palvelunestohyökkäys, lisämenetyksiä voi aiheutua siitä, että ei tiedetä, mitä palvelunestohyökkäys tarkalleen ottaen tarkoittaa ja miten se voi vaikuttaa yrityksen asiakkaisiin. Vaikka palvelunestohyökkäyksillä ei todennäköisesti ole vaikutusta yrityksesi asiakkaiden tietoturvaan, voitko olla varma, että asiakkaat ymmärtävät sen?

   Kun asiakkaat kuulevat ”tietoturvahäiriöstä”, oli se millainen tahansa, jotkut heistä voivat pelätä, että heidän luottamukselliset tietonsa, pankkitietonsa ja luottokorttinumeronsa ovat vaarantuneet. Vaikka nämä pelot olisivat täysin perusteettomia ja johtuisivat siitä, että asiakkaat ovat ymmärtäneet palvelunestohyökkäyksen luonteen väärin, yritys voi silti kärsiä.

  • Uhkien laajuus

   Palvelunestohyökkäyksissä ei ole mitään uutta. Niiden uhka on ollut olemassa monien vuosien ajan. Ne ovat kuitenkin paljon vaarallisempia kuin aiempina vuosina.

   Koska palvelunestohyökkäyksen käynnistämisen kustannukset ovat laskeneet viime aikoina, hyökkäysten määrä on kasvanut nopeasti.

   Samalla nykypäivän hyökkäykset ovat aiempaa paljon monimutkaisempia ja kehittyneempiä, joten niitä vastaan puolustautuminen vaatii paljon entistä enemmän työtä.

   Anti-DDoS solutions: Protecting against modern DDoS attacks
   Palvelunestohyökkäysten torjuntaratkaisut: suojaus uudenaikaisilta palvelunestohyökkäyksiltä

  • Eilisen tietoturva ei suojaa enää tänään

   Palvelunestohyökkäykset ovat entistä laajempia ja kehittyneempiä. Tämä valitettavasti tarkoittaa nykypäivän monimutkaisten hyökkäysten osalta seuraavaa:

   • Niiltä suojautuminen on entistä vaikeampaa
   • Yritysten on vielä vaikeampi palautua niiden jälkeen

   Lisäksi pelkästään tyypillisen hyökkäyksen laajuus voi lannistaa nopeasti kohteen infrastruktuurin. Koska nykyisten hyökkäysten nopeus on usein 80–100 Gt sekunnissa, tavallisen yritysverkon kaistanleveys voi ylittyä muutamassa sekunnissa.

   Näin ollen yksinkertaiset estotekniikat, jotka toimivat vielä muutama vuosi sitten, eivät enää tarjoa riittävää suojausta palvelunestohyökkäykseltä. Yritykset eivät voi enää suojautua hyökkäyksiltä käyttämättä asiantuntevia torjuntapalveluja. Uhista on tullut entistä kavalampia, joten suojausmenetelmien on oltava entistä parempia.

  • Miten palvelunestohyökkäykset häiritsevät yrityksiä?

   Hakkereilla on monia eri tapoja ylikuormittaa kohdeyrityksen IT-infrastruktuuri ja estää siten palvelujen käyttäminen. Yleisiä hyökkäystyyppejä ovat esimerkiksi seuraavat:

   • Volyymipohjaiset hyökkäykset
    Näillä hyökkäyksillä pyritään täyttämään yrityksen Internet-yhteyden kapasiteetti luomalla liikennetasot, jotka ylittävät saatavilla olevan kaistanleveyden.
   • Sovellus- ja infrastruktuurihyökkäykset
    Sovellustason hyökkäyksillä pyritään kaatamaan palvelimet, joilla ajetaan tärkeitä sovelluksia, kuten verkkopalvelimet, joista yrityksen verkkoläsnäolo on riippuvainen. Muut infrastruktuuripohjaiset hyökkäykset voivat yrittää poistaa verkkolaitteistot ja/tai palvelinten käyttöjärjestelmän käytöstä.
   • Hybridihyökkäykset
    Nämä voivat olla erityisen haastavia, koska niissä yhdistyvät volyymipohjaisten hyökkäysten menetelmät ja sovellustason tai infrastruktuurihyökkäyksen tekniikat.
  • Palvelunestohyökkäyksiltä suojautumisen perusteet

   Jotta voit varmistaa, että yrityksesi on suojattu riittävän hyvin palvelunestohyökkäyksiltä, tarvitset palvelunestohyökkäysten torjuntaratkaisun, joka auttaa seuraavissa:

   • Uuden hyökkäyksen mahdollisimman nopea havaitseminen
    Tämän ansiosta voit suojata yritystäsi hyvin pian sen jälkeen, kun hakkeri on käynnistänyt hyökkäyksen sitä vastaan.
   • Hyökkäysten vaikutusten mahdollisimman nopea hallinta  
    Tämän ansiosta yritys voi minimoida – tai jopa estää kokonaan – normaalin liiketoiminnan häiriöt.
  • Kaspersky Labin ratkaisu

   Kaspersky DDoS Protection on kattava integroitu ratkaisu, joka sisältää kaiken, mitä yritys tarvitsee palvelunestohyökkäykseltä suojautumiseen:

   • Anturiohjelmisto* yrityksen tiloihin asennettavaksi
   • Mahdollisuus käyttää joustavaa hajautettua ”puhdistuskeskusten” verkkoa
   • Kattavat tiedot uusimmista palvelunestohyökkäyksistä
   • Tietoturvavalvomomme palvelut
   • Kattava tuki, esimerkiksi suora yhteys palvelunestohyökkäyksiltä suojautumisen asiantuntijoihin
   • Hyökkäyksen jälkeiset analyysit ja raportit
   • Kaikki nämä tiukan palvelutasosopimuksen mukaisesti

   *Anturiohjelmisto toimii tavallisessa x86-palvelimessa tai virtuaalikoneessa. Jos tarvitset uuden palvelimen, Kaspersky Labin kumppani voi toimittaa sellaisen.


   Katso tietoarkki

  • Miten suojaamme yritystäsi

   Kaspersky DDoS Protection huolehtii yrityksen suojauksen kaikista vaiheista liikenteen ympärivuorokautisesta analysoinnista mahdollisesta hyökkäyksestä ilmoittamiseen ja liikenteen uudelleenohjaamiseen, liikenteen puhdistamiseen, ”puhtaan” liikenteen palauttamiseen yrityksellesi ja lopuksi hyökkäyksen jälkeisten raporttien ja analyysien toimittamiseen. 
   Toisin kuin muiden valmistajien tuotteet, Kaspersky Labin ratkaisu torjuu palvelunestohyökkäyksiä kahdella tavoin:

   • Erityisellä suojausinfrastruktuurilla, johon sisältyy anturiohjelmisto ja joka toimii yrityksesi tiloissa, sekä Kaspersky Labin verkostossa toimivat järjestelmät
   • Kaspersky Labin palvelunestohyökkäyksiä koskevat tiedot, joiden avulla hyökkäykset tunnistetaan aiemmin
  • Erityinen anturi

   Kaspersky Lab tarjoaa erityisen anturiohjelmiston, joka toimii yrityksessäsi. Anturiohjelmisto alkaa heti asennuksen jälkeen kerätä tilastoja ja käyttöprofiileja, jotka auttavat sitä suojaamaan yritystäsi.

   Se valvoo liikennettä, ja keräämällä tilastotietoja ja toiminta-analyysitietoja se parantaa jatkuvasti kykyään tunnistaa pienimmätkin poikkeamat, jotka viittaavat palvelunestohyökkäyksen alkamiseen.

   Koska anturiohjelmisto toimii tavallisessa x86-palvelimessa tai virtuaalikoneessa, se ei vaadi muiden kuin vakiolaitteistojen ylläpitämistä.

  • Puhdistuskeskukset

   Palvelunestohyökkäyksen yhteydessä ilmoitamme sinulle ja annamme mahdollisuuden siirtää yrityksesi liikenteen Kaspersky Labin puhdistuskeskuksiin, jotta voimme palauttaa yrityksellesi vain ”puhtaan liikenteen”.

   Olemme perustaneet hajautetun verkoston puhdistuskeskuksia, jotta voimme tarjota joustavan ja skaalautuvan mahdollisuuden liikenteen puhdistamiseen.

  • Palvelunestohyökkäyksiä koskevat tiedot

   Kaspersky Labin haittaohjelma-asiantuntijat käyttävät kehittyneitä menetelmiä palvelunestohyökkäysten uhkaympäristön valvomiseen ja hakkereiden edellä pysymiseen, jotta voimme tunnistaa palvelunestohyökkäykset ajoissa.

   Koska perinteisten palvelunestohyökkäysten torjuntaratkaisujen valmistajilla ei ole Security Intelligence -osastoja, ne eivät voi tarjota tätä suojauksen ennakoinnin tasoa.

  • Ratkaisun edut

   Monimutkaisimmilta palvelunestohyökkäyksiltä suojautumisen ei tarvitse olla yritykselle monimutkainen tehtävä.

   Kun valitset Kaspersky DDoS Protection -ratkaisun, siirrät palvelunestohyökkäyksiä koskevan suojautumisongelman käytännössä Kaspersky Labille.

   Kun Kaspersky Labin integroidut suojausominaisuudet ovat käytössä, yrityksesi IT- ja tietoturvatiimit voivat keskittyä yrityksen ydinliiketoimintaan varmoina siitä, että yrityksellä on monitasoinen suojaus kehittyneimmiltä hyökkäyksiltä.

   Kaspersky DDoS Protection Technology
   Kaspersky DDoS Protection -tekniikka

  • Asiantuntemus on tärkeää

   Toisin kuin virushyökkäykset, jotka leviävät yleensä automaattisesti, palvelunestohyökkäykset perustuvat ihmisten asiantuntemukseen, ja se tekee palvelunestohyökkäyksiltä suojautumisesta poikkeuksellisen vaikeaa – elleivät Kaspersky Labin asiantuntijat auta yritystäsi suojautumisessa.

   Seuraavat koskevat lähes kaikkia palvelunestohyökkäyksiä:

   • Hakkerit tutkivat kohteensa
    Hyökkääjät arvioivat kohdeyrityksen verkkoläsnäolon haavoittuvuudet ja valitsevat ennakkoon hyökkäystyökalut, joilla saavutetaan todennäköisimmin hakkerin haitalliset tavoitteet.
   • Kyberrikolliset muuttavat taktiikoitaan
    Hakkerit toimivat reaaliaikaisesti hyökkäyksen aikana, muuttavat jatkuvasti taktiikkaansa ja valitsevat eri työkaluja voidakseen maksimoida aiheuttamansa vahingot.

   Koska lähes jokaista käynnissä olevaa palvelunestohyökkäystä hienosäätävät oikeat ihmiset, tarvitset todellisia palvelunestohyökkäysten hallinnan asiantuntijoita torjumaan hyökkääjät reaaliaikaisesti – ja tämän Kaspersky DDoS Protection tarjoaa.

  • Sisäinen laite vs. ei sisäistä laitetta

   Jotkin valmistajat ehdottivat aiemmin hybridisuojausta, joka sisälsi sisäisen laitteen ja etäsijainneissa toimivat puhdistuskeskukset. Sisäinen laite sieppaisi jatkuvasti yrityksen liikennettä ja tarjoaisi jonkinlaisen suojan pieniltä hyökkäyksiltä, ja ehdottaisi liikenteen uudelleenohjausta vain, jos havaittaisiin suuri hyökkäys. Koska suurin osa nykypäivän hyökkäyksistä voi kuitenkin ylittää sekä sisäisen laitteen että kohdeyrityksen Internet-yhteyden kapasiteetin muutamassa sekunnissa, tämä lähestymistapa on vanhentunut, ja se voi aiheuttaa viiveitä ennen kuin liikenne saadaan ohjattua puhdistuskeskukseen.

   Kaspersky DDoS Protection käyttää anturia, joka seuraa yrityksen liikennettä jatkuvasti – sieppaamatta sitä. Kun anturi havaitsee mahdollisen hyökkäyksen, voit uudelleenohjata kaiken liikenteen johonkin Kaspersky Labin puhdistuskeskuksista.

   Se, että Kaspersky Labin ratkaisussa ei käytetä lainkaan sisäisiä laitteita, vaikuttaa seuraavasti:

   • Voit valita tarkemmin, ohjataanko liikenne puhdistuskeskuksiin
   • Hyödyt palvelunestohyökkäysten suojasta, joka tuottaa myös pienemmän määrän vääriä osumia
  • Parempi näkyvyys koko yrityksessä

   Vaikka kukaan ei voi estää kyberrikollisia kohdistamasta hyökkäyksiä yritykseesi, Kaspersky Labilla on ihanteelliset mahdollisuudet tarjota nopea reagointi kaikkiin palvelunestohyökkäyksiin. Kun olemme suojanneet yritystäsi hyökkäykseltä ja käsitelleet sen vaikutukset, toimitamme yksityiskohtaisen hyökkäyksen jälkeisen analyysin ja raportin seuraavista:

   • Mitä tapahtui
   • Kuinka kauan se kesti
   • Miten Kaspersky DDoS Protection käsitteli hyökkäyksen

   Näiden avulla yrityksesi jokaisella tasolla voidaan hyötyä ongelmien näkyvyydestä.

  • Kaspersky Lab – syyt

   Kaspersky DDoS Protection yhdistää kolme suojaustekniikkaa, jotta palvelunestohyökkäyksiltä suojautuminen on entistä tehokkaampaa:

   • Tilastoanalyysi: voimme luoda profiileja ja tunnistaa poikkeamia verkkoliikenteen avulla
   • Toiminta-analyysi: valvoo verkkosivuston kävijöitä, jotta voimme tunnistaa epänormaalin käytöksen
   • Kattavat tiedot palvelunestohyökkäyksistä: tarjolla vain omassa ratkaisussamme, parantavat tunnistustarkkuutta
  • Laaja-alainen suojaus

   Vaikka jotkin valmistajat voivat suojata volyymipohjaisilta hyökkäyksiltä ja joidenkin valmistajien tuotteet soveltuvat parhaiten sovellustason hyökkäyksiltä suojautumiseen, Kaspersky Lab tarjoaa tehokkaan suojauksen kaikentyyppisiltä palvelunestohyökkäyksiltä, kuten seuraavilta:

   • Volyymipohjaiset hyökkäykset
   • Sovellustason hyökkäykset
   • Infrastruktuurihyökkäykset verkkoihin ja käyttöjärjestelmiin
   • Hybridihyökkäykset, ja monet muut

   Oli hyökkääjien tekniikka mikä tahansa, Kaspersky DDoS Protection suojaa yrityksesi.

  • Ainutlaatuinen yhdistelmä osaamista

   Koska nykypäivän palvelunestohyökkäykset ovat entistä kehittyneempiä, tietoihin perustuva lähestymistapa suojaukseen on erittäin tärkeä. Millään muulla palvelunestohyökkäysten torjuntaratkaisujen toimittajalla ei ole meidän taustaamme tietoturva-alalta, joten millään muulla valmistajalla ei ole erillistä hyökkäystietoihin keskittyvää tiimiä.

   Koska olemme ensimmäinen haittaohjelmien torjuntaratkaisujen valmistaja, joka tarjoaa palvelunestohyökkäyksiltä suojaavan ratkaisun, voimme tarjota tilastoanalyysin, toiminta-analyysin ja palvelunestohyökkäyksiä koskevien tietojen ainutlaatuisen yhdistelmän suojausta tehostamaan.

  • Parannettu herkkyys, parempi tunnistus

   Jotkin valmistajat voivat tarjota vain koko tietoliikenneyhteyden laajan valvonnan. Kaspersky Labin ratkaisu pystyy kuitenkin myös yksityiskohtaisiin analyyseihin, jotta voimme havaita pienimmätkin poikkeukset normaalista liikenteestä ja toiminnasta.

   Käytämme lisäksi erityisiä tekniikoita, joiden avulla voimme suodattaa liikenteen kohdissa, jotka ovat mahdollisimman lähellä hyökkäyksen lähdettä.

  • Integroidut tiimit ja tiiviisti integroitu ratkaisu

   Koska kaikki Kaspersky Labin DDoS Protection -ratkaisun ja muiden tietoturvaratkaisujen sisältämät ohjelmistot ovat yrityksen omien asiantuntijoiden kehittämiä:

   • Kehitystyö on täysin omassa hallinnassamme
   • Voimme reagoida nopeasti palvelunestohyökkäysten ympäristön muutoksiin

   Lisäksi DDoS Emergency Response Team -tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä Kaspersky Labin pääsuunnittelijoiden ja ratkaisuarkkitehtien kanssa. Viestintä ja palautteeseen reagointi on nopeaa, joten voimme toimittaa nopeasti laajennuksia, jotka suojaavat uusilta sovellustason hyökkäyksiltä.

Kaspersky DDoS Protection

Etkö ole varma, mikä suojausratkaisu sopii yrityksellesi parhaiten?

Parannamme sivustojemme käyttökokemusta käyttämällä evästeitä. Hyväksyt tämän käyttämällä sivustoa ja jatkamalla sivustossa siirtymistä. Saat tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä tässä sivustossa valitsemalla lisätietoja.

HYVÄKSY JA SULJE