Siirry pääsisältöön

Verkkoselaimet ovat olennainen osa Internetin käyttöä. Valitettavasti ne ovat myös täydellisiä työkaluja hakkereille ja kyberrikollisille, kun he pyrkivät tunkeutumaan laitteseen tai verkkoon.

Tämä johtuu siitä, että verkkoselaimista puuttuu vahva Internet-tietosuoja. Kyberrikolliset hyödyntävät näiden sovellusten tietoturvavikoja tai luottavat heikkoon tietoturvaan, kun he käyttävät vaarallista ja suojaamatonta verkkosisältöä haittaohjelmien jakeluun. Voit vähentää kyberuhkien riskiä monin tavoin. Selaimen eristäminen voi toimia vahvana puolustuksena alati kasvavaa haittaohjelmien uhkaa vastaan.

Mitä selaimen eristäminen on?

Selaimen eristäminen on tekniikka, joka sulkee verkkoselaustoiminnan eristettyyn ympäristöön, kuten virtuaalikoneelle tai sandboxiin. Eristäminen voidaan tehdä paikallisesti tietokoneella tai etänä palvelimella. Selaimen eristäminen, joka tunnetaan myös verkon eristämisenä, lisää laitteittesi ja verkkojesi tietoturvaa verkkoselainta käytettäessä. Se ehkäisee kyberrikollisuutta ja vähentää huomattavasti haittaohjelmien tunkeutumisen riskiä.

Monet IT-osastot ja kyberturvallisuustiimit käyttävät selaimen eristämistä, tavalliset käyttäjät sen sijaan harvemmin. Tämä johtuu usein siitä, ettei selaimen eristämistä ymmärretä laajalti.

Kuinka selaimen eristäminen toimii?

Kun vierailet verkkosivulla, osoitepalkin URL-osoite alkaa yleensä “https” tai “http”. Lopun "s" on merkittävä, koska se näyttää, että verkkosivu on suojattu ja sillä on ajan tasainen SSL-sertifikaatti. Jos "s" puuttuu, verkkosivu saattaa olla vaarantunut tai sillä voi olla haitallista sisältöä.

Kaikki suojaamattomat sivut eivät ole epäilyttäviä, mutta riskit kasvavat, jos et tiedä, mitkä verkkosivut ovat luotettavia ja mitkä eivät. Siitäkään ei ole mitään takuita, että pystyt aina välttämään suojaamattomat ja vaaralliset verkkosivustot. Tästä syystä selaimen eristäminen olettaa, että kaikilla käyttämilläsi verkkosivuilla voi olla mahdollinen kyberuhka. Tästä lähestymistavasta käytetään nimeä nollaluottamus.

Selaimen eristäminen rakentaa seiniä verkkotoiminnan ympärille, se luo eristetyn ympäristön, joka torjuu ulkoiset tunkeutumisyritykset, etenkin haittaohjelmat. Se pitää Internet-toiminnan suojatussa virtuaaliympäristössä erillään käyttäjän laitteesta. Jos käyttäjä kohtaa haittaohjelmauhan, haittaohjelma pidetään kurissa tämän virtuaaliympäristön ulkopuolella, eikä se koskaan pääse käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle. Tämä vahva haittaohjelmasuojaus antaa Internetin käyttäjien selata rauhassa huolehtimatta eri verkkosivuilla väijyvistä kyberuhista.

Selaimen eristäminen voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tyypilliseen prosessiin saattavat kuulua seuraavat:

 • Selaamistoiminnan poistaminen käyttäjän laitteelta virtuaaliympäristössä toteutettavaksi.
 • Selausympäristön automaattinen tuhoaminen kunkin selausistunnon lopussa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos käyttäjä kohtaa jotain haitallista, se pyyhitään pois istunnon lopuksi. Kun käyttäjä sitten seuraavan kerran käyttää suojattua virtuaalista selainta, hän saa käyttöönsä puhtaan ja uuden selaimen, jolla ei ole haittaohjelmia.

Selaimen eristämisen avulla käyttäjät voivat selata Internetiä tavalliseen tapaan samalla kun se suojaa heidän verkkoaan ja laitteitaan haitallisilta verkkosivustoilta ja muilta verkkopohjaisilta uhilta. Lisäksi selaimen eristäminen suojaa haitallisilta sähköpostiviesteiltä, kun käytetään verkkopohjaista sähköpostipalvelinta.

Kun selaimen eristämistä käytetään organisaatiossa, voidaan merkittävästi vähentää tietojen menettämisen riskiä, tietoturvahälytysten määrää ja haittaohjelmatartuntojen hoitamisesta aiheutuvia kuluja.

Selaimen eristämisen tyyppejä

Selaimen eristämistä on kolmea eri tyyppiä: etänä (tai pilvessä isännöitynä), paikan päällä ja asiakkaan puolella.

 • Etänä käytettävässä selaimen eristämisessä verkkosivut ladataan ja niiden JavaScript-koodi suoritetaan pilvipalvelimella. Tämä tarkoittaa, että ne toimet on poistettu käyttäjien laitteilta ja organisaation sisäisistä verkoista.
 • Paikan päällä tapahtuva selaimen eristäminen tekee samat tehtävät palvelimella, jota organisaatio hallitsee sisäisesti.
 • Asiakkaan puolella tapahtuva selaimen eristäminen lataa verkkosivut käyttäjän laitteelle, mutta erottaa verkkosivuston koodin ja sisällön muusta laitteesta sandox- tai virtuaaliympäristöön.

Kaikissa selaimen eristämisen tavoissa käyttäjän selainistunto poistetaan sen päättyessä, jolloin istuntoon liittyvät haitalliset lataukset eliminoidaan.

Vaikka etänä tehtävä selaimen eristäminen on yksi tietty tapa toteuttaa selaimen eristämistä, jotkut tarkoittavat etänä tehtävää eristämistä, kun he puhuvat selaimen eristämisestä. Etänä toteutettavan eristämisen etuna on se, että se tarjoaa suuremman tietoturvan ja vaatii asiakaspuolella vähemmän resursseja kuin eristämisen toteuttaminen paikallisesti käyttäjän tietokoneella.

Miltä uhilta selaimen eristäminen suojaa?

Verkkosivut ja verkkosovellukset sisältävät HTML-, CSS- ja JavaScript-koodia. HTML ja CSS ovat merkintäkieliä, mikä tarkoittaa, että ne tuottavat vain muotoiluohjeita, kun taas JavaScript on täysi ohjelmointikieli. JavaScriptiä käytetään mahdollistamaan monia moderneissa verkkosovelluksissa nähtyjä ominaisuuksia, mutta sitä voi käyttää myös haitallisesti. Haitallinen JavaScript on erityisen vaarallinen, koska useimmat verkkoselaimet suorittavat verkkosivun JavaScriptin automaattisesti. JavaScriptiä käyttämällä voidaan hyökätä monin tavoin:

 • Tahattomat lataukset: Pelkkä verkkosivun lataaminen käynnistää haitallisen sisällön lataamisen. Tahattomat lataukset käyttävät yleensä hyväkseen selaimen korjaamattomia haavoittuvuuksia.
 • Haittamainonta: haitallinen koodi lisätään tavallisiin mainosverkostoihin. Kun haittamainoksia näytetään, suoritetaan koodi, joka voi ohjata käyttäjät haitallisille verkkosivustoille. Koska luvalliset mainosverkostot jakelevat haitallista koodia tahattomasti, haittamainonta saattaa vaarantaa myös aitoja verkkosivustoja, joilla on paljon liikennettä.
 • Napsautuksen kaappaus: Verkkosivusto suunnitellaan harhauttamaan käyttäjä napsauttamaan jotain, mitä hänen ei ollut tarkoitus napsauttaa. Napsautuksen kaappausta voidaan käyttää ohjaamaan käyttäjiä huijaussivustoille, tuottamaan virheellistä mainostuloa tai käynnistämään haittaohjelman latauksen.

Muita tavallisia selaimessa tapahtuvia hyökkäyksiä (joihin saattaa liittyä JavaScript) ovat:

 • Selainhyökkäykset polulla: Nämä hyökkäykset hyödyntävät selaimen haavoittuvuuksia vaarantamaan käyttäjän selaimen, niin että hyökkäjät voivat vääristää käyttäjälle näytettävää verkkosisältöä tai jopa esiintyä käyttäjänä.
 • Uudelleenohjaushyökkäykset Käyttäjä yrittää käyttää tavallista URL-osoitetta, mutta hänet ohjataankin hyökkääjän hallitsemaan osoitteeseen.
 • Sivustojen välinen komentosarjahyökkäys: Haitallinen koodi sulautetaan verkkosivustoon tai verkkosovellukseen. Tämä sallii hyökkääjien suorittaa monia haitallisia toimia, kuten varastaa istuntoevästeen tai tokenin ja sitten esiintyä aitona käyttäjänä.

An image of a web browser

Miksi selaimen eristämisen suosio kasvaa?

Selaimen eristämisen suosiota kasvattaa kaksi tärkeää trendiä. Näitä ovat:

Etätyöskentelyn jyrkkä kasvu on lisännyt yritysten kohtaamien tietoturvariskien määrää. Tämä johtuu usein siitä, että työntekijät käyttävät heikommin suojattuja henkilökohtaisia verkkoja, vaikka heillä on yhä pääsy yrityksen arkaluonteisiin tietoihin. Etätyöskentely korostaa kyberhygienian tärkeyttä. Yksikin etätyöntekijän huono päätös, ehkä sosiaalisen manipuloinnin aiheuttamana, voi riittää yrityksen tietoturvapuolustuksen ohittamiseen ja aiheuttaa haittaa sekä taloudelle että maineelle.

Näiden trendien johdosta yhä useammat yritykset harkitsevat selaimen eristämistä suojaamaan itseään sekä tunnetuilta että tuntemattomilta kyberuhilta. Selaimen eristämistä pidetään tärkeänä päätepisteen tietoturvalle, koska se keskittyy enemmän tietomurtojen vaikutusten minimointiin kuin niiden ehkäisyyn. Tästä syystä kehittyneimmätkään hyökkäykset eivät haittaa yrityksiä, kun selaustoiminta on eristetty yrityksen verkosta. Monia yrityksiä turhauttaa perinteisen verkkotietotuvan tavat ehkäistä verkkopohjaisia hyökkäyksiä ja ne pitävätkin selaimen eristämistä tärkeän työkaluna tietoturvan maksimoinnissa.

Sovellusten eristäminen sallii esimerkiksi IT-osastojen ja kyberturvatiimien toteuttaa käyttäjätasoisia rajoituksia kunkin käyttäjän sovelluksille, sille, kuinka käyttäjät voivat käyttää niitä ja mitä he voivat tehdä kullakin sovelluksella. Tämä on hyödyllistä hybridityöskentelyn ja palvelujen suojatun käytön yhteydessä.

Selaimen eristämisen edut

Haittaohjelmat ja haitallinen sisältö vaanivat kaikkialla Internetissä, ja verkkoselaimet toimivat kyberuhille avoimina ovina verkkoosi. Selaimen eristäminen tarjoaa vahvoja tietoturvahyötyjä niin organisaatioille kuin yksilöillekin. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Suoja haitallisilta verkkosivustoilta:
Koska paikallinen koodi suoritetaan muualla kuin käyttäjän laitteella, laitteet ovat suojassa haitallisilta verkkosivustoilta.

Suoja haitallisilta sähköpostiviesteiltä:
Selaimen eristämisen johdosta verkkopohjaiset sähköpostit näytetään turvallisesti palvelimella. Viestien sisältämät linkitkin avataan automaattisesti palvelimella.

Suoja haitallisilta linkeiltä:
Kaikki linkit – verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, sähköpostiviesteissä tai asiakirjoissa – avataan eristetyssä selaimessa, mikä suojaa käyttäjiä.

Suoja haitallisilta latauksilta:
Lataukset tarkistetaan uhkien eliminoimiseksi. Organisaatioympäristöissä järjestelmänvalvojat voivat hallita sitä, mitä tiedostoja käyttäjien sallitaan lataavan.

Suoja haittamainoksilta:
Selaimen eristäminen tarkoittaa mainosten ja jäljityksen estämistä. Jos mainoksia näytetäänkin, ne näytetään etänä, mikä suojaa haittamainoksilta.

Tietojen menettämisen estäminen:
Sisäänrakennetut ominaisuudet suojaavat tietoja tahattomilta tai tahallisilta vuodoilta. Näiden ominaisuuksien avulla järjestelmänvalvojat voivat rajoittaa tiedostoja, joita käyttäjät voivat lähettää Internetiin.

Käyttäjien käyttäytymisen analysointi:
Organisaatiot voivat analysoida käyttäjien verkkotoimintaa, minkä avulla voidaan havaita sisäisiä uhkia ja tuottamattomia työntekijöitä.

Vähemmän tietoturvahälytyksiä:
Verkkosisältöjen eristäminen palvelimelle vähentää tietoturvahälytyksiä ja poistaa tutkimista vaativia vääriä hälytyksiä.

Poistaa verkkopohjaisten haittaohjelmien aiheuttamat kustannukset:
Haittaohjelmatartunnan vaikutukset voivat olla erittäin tuhoisia ja niiden korjaaminen voi viedä merkittävästi resursseja. Eristetyt selaimet suojaavat verkkoja verkkopohjaisilta haittaohjelmilta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä selaimen eristämisestä

Esimerkkejä usein kysytyistä kysymyksistä selaimen eristämisestä ja verkon selaamisesta etänä ovat:

Mitä selaimen eristäminen on?

Selaimen eristäminen on verkon tietoturvatekniikka, joka neutraloi verkkouhkia isännöimällä käyttäjän verkkoselausistuntoja suojatussa ympäristössä. Selaimen eristämistä on kolmea tyyppiä: selaimen eristäminen etänä, paikan päällä ja asiakkaan puolella.


Kuinka selaimen eristäminen toimii?

Selaimen eristäminen etänä erottaa verkkosisällön käyttäjän laitteesta ja pienentää siten hyökkäyspintaa. Päätepiste vastaanottaa verkkosivusta tai sovelluksesta pikselipohjaisen virran aktiivisen sisällön sijaan. Käyttökokemus pysyy tyydyttävänä ja piilotettu haitallinen koodi ei tavoita käyttäjiä.


Mitä haasteita selaimen eristäminen etänä aiheuttaa?

Eduista huolimatta monilla selaimen eristyksen etäpalveluilla on myös haasteensa. Lukuisien selausistuntojen eristäminen ja istuntojen välittäminen käyttäjille voi aiheuttaa viiveitä ja kuluja sekä viedä paljon kaistaa.

Suositellut tuotteet:

Lisätietoja:

Selaimen eristäminen ja sen toiminta

Opi, kuinka selaustoiminnan eristäminen auttaa suojaamaan verkkopohjaisilta uhilta ja haitallisilta latauksilta.
Kaspersky Logo