Siirry pääsisältöön

IP-osoitteen määritelmä

IP-osoite on yksilöivä osoite, jonka perusteella laite tunnistetaan Internetissä tai paikallisessa verkossa. Lyhenne ”IP” tulee sanoista ”Internet Protocol” eli Internet-protokolla, joka on sääntöjoukko, joka säätelee Internetissä tai paikallisessa verkossa lähetettyjen tietojen muotoa.

IP-osoitteet ovat tunnisteita, joiden avulla tietoja voidaan lähettää verkossa olevien laitteiden välillä. Ne sisältävät sijaintitietoja ja tuovat laitteet saataville viestintää varten. Internet tarvitsee keinon erottaa eri tietokoneet, reitittimet ja verkkosivustot toisistaan. Tähän käytetään IP-osoitteita, joilla on keskeinen rooli Internetin toiminnassa.

banner

Mikä IP-osoite on?

IP-osoite on merkkijono, jossa on pisteillä eroteltuja numeroita. IP-osoitteissa on neljän numeron joukko, esimerkiksi 192.158.1.38. Jokainen joukon numero on väliltä 0–255. Koko IP-osoitejärjestelmän numerot ovat välillä 0.0.0.0–255.255.255.255.

IP-osoitteet eivät ole satunnaisia. Ne tuottaa matemaattisilla menetelmillä ja jakaa Internet Assigned Numbers Authority (IANA), joka on Internet Corporation for Assigned Names and Numbersin (ICANN) osa. ICANN on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka perustetiin Yhdysvalloissa vuonna 1998 edistämään Internetin turvallisuutta ja pitämään se kaikkien käytettävissä. Aina kun joku rekisteröi verkkotunnuksen Internetissä, hän tekee sen verkkotunnusvälittäjän kautta, joka maksaa ICANN:ille pienen korvauksen verkkotunnuksen rekisteröinnistä.

Miten IP-osoitteet toimivat?

Jos haluat tietää, miksi tietty laite ei luo yhteyttä odotetulla tavalla, tai haluat selvittää, miksi verkkosi ei toimi, on hyvä ymmärtää, miten IP-osoitteet toimivat.

IP-protokolla toimii samalla tavoin kuin mikä tahansa kieli: se välittää tietoa viestimällä tiettyjen ohjeiden mukaisesti. Kaikki laitteet etsivät, lähettävät ja vaihtavat tietoja muiden yhdistettyjen laitteiden kanssa käyttämällä tätä protokollaa. Kun tietokoneet puhuvat samaa kieltä, ne voivat keskustella toistensa kanssa sijainnista riippumatta.

IP-osoitteiden käyttö tapahtuu yleensä taka-alalla. Prosessi toimii seuraavasti:

 1. Laitteesi muodostaa yhteyden Internetiin epäsuorasti luomalla ensin yhteyden Internetiin liitettyyn verkkoon, joka salli laitteellesi pääsyn Internetiin.
 2. Kun olet kotona, tämä verkko on todennäköisesti käyttämäsi Internet-palveluntarjoaja. Työpaikalla se on yrityksen verkko.
 3. Internet-palveluntarjoaja määrittää laitteellesi IP-osoitteen.
 4. Toimintasi Internetissä kulkee Internet-palveluntarjoajan kautta, joka reitittää sen takaisin sinulle käyttämällä IP-osoitettasi. Koska se tarjoaa sinulle pääsyn Internetiin, on sen tehtävä määrittää laitteellesi IP-osoite.
 5. IP-osoitteesi voi kuitenkin vaihtua. Esimerkiksi modeemin tai reitittimen käynnistäminen tai sammuttaminen voi vaihtaa sen. Voit myös pyytää Internet-palveluntarjoajaa vaihtamaan sen.
 6. Kun olet liikkeellä, esimerkiksi matkoilla, ja otat laitteen mukaasi, kotisi IP-osoite ei seuraa mukanasi. Tämä johtuu siitä, että käytät toista verkkoa (esim. hotellin, lentoaseman tai kahvilan Wi-Fi-verkkoa) Internetissä liikkumiseen ja käytät muuta (ja väliaikaista) IP-osoitetta, jonka määrittää sinulle hotellin, lentoaseman tai kahvilan Internet-palveluntarjoaja.

Kuten prosessista ilmenee, on olemassa erilaisia IP-osoitteita, joihin tutustumme alla.

IP-osoitteiden tyypit

IP-osoitteilla on eri luokkia, ja kussakin luokassa on eri tyyppejä.

Kuluttajien IP-osoitteet

Jokaisella henkilöllä tai yrityksellä, jolla on Internet-palvelupaketti, on kahta eri tyyppiä olevia IP-osoitteita: yksityisiä IP-osoitteita ja julkinen IP-osoite. Termeillä ”julkinen” ja ”yksityinen” viitataan sijaintiin verkossa: yksityistä IP-osoitetta käytetään verkon sisällä ja julkista IP-osoitetta verkon ulkopuolella.

Yksityiset IP-osoitteet

Jokaisella laitteella, joka luo yhteyden omaan verkkoosi, on yksityinen IP-osoite. Tämä koskee tietokoneiden, älypuhelimien ja tablettien lisäksi myös Bluetooth-yhteyttä käyttäviä laitteita, kuten kaiuttimia, tulostimia ja älytelevisioita. Esineiden Internetin kasvaessa myös kotona käyttämiesi yksityisten IP-osoitteiden määrä luultavasti kasvaa. Reitittimesi tarvitsee keinon erottaa laitteet, ja monet laitteet tarvitsevat keinon tunnistaa toisensa. Tästä syystä reitittimesi luo yksityisiä IP-osoitteita, jotka ovat kunkin laitteen yksilöiviä tunnisteita, joilla ne erotetaan toisistaan verkossa.

Julkiset IP-osoitteet

Julkinen IP-osoite on ensisijainen koko verkkoosi liittyvä osoite. Vaikka jokaisella yhteyden muodostaneella laitteella on oma IP-osoitteensa, ne kuuluvat myös verkkosi pääasiallisen IP-osoitteen alaisuuteen. Kuten edellä kerrottiin, Internet-palveluntarjoaja antaa reitittimesi julkisen IP-osoitteen. Internet-palveluntarjoajilla on yleensä suuri varanto IP-osoitteita, joita ne jakavat asiakkailleen. Julkinen IP-osoitteesi on osoite, jota kaikki oman verkkosi ulkopuoliset laitteet käyttävät verkkosi tunnistamiseen.

Julkiset IP-osoitteet

Julkisia IP-osoitteita on kahdenlaisia: dynaamisia ja staattisia.

Dynaamiset IP-osoitteet

Dynaamiset IP-osoitteet vaihtuvat automaattisesti ja säännöllisesti. Internet-palveluntarjoajat hankkivat suuren varannon IP-osoitteita ja määrittävät niitä automaattisesti asiakkailleen. Ne määrittävät IP-osoitteet säännöllisesti uudelleen ja siirtävät vanhat IP-osoitteet takaisin varantoon muita asiakkaita varten. Tämän tarkoituksena on tuoda Internet-palveluntarjoajalle säästöjä. Kun IP-osoitteiden säännöllinen siirto on automatisoitu, Internet-palveluntarjoajien ei tarvitse määrittää asiakkaan IP-osoitetta uudelleen, jos hän esimerkiksi muuttaa. Tästä on myös turvallisuushyötyjä, koska IP-osoitteiden vaihtaminen vaikeuttaa verkkoosi tunkeutumista.

Staattiset IP-osoitteet

Dynaamisista IP-osoitteista poiketen staattiset osoitteet pysyvät muuttumattomina. Kun verkko määrittää IP-osoitteen, se pysyy samana. Suurin osa ihmisistä ja yrityksistä ei tarvitse staattista IP-osoitetta, mutta yrityksille, jotka haluavat ylläpitää omaa palvelinta, se on tärkeä. Tämä johtuu siitä, että staattinen IP-osoite takaa, että siihen sidotuilla verkkosivustoilla ja sähköpostiosoitteilla on muuttumaton IP-osoite. Tämä on tärkeää, jos halutaan, että muut laitteet löytävät ne helposti verkosta.

Tästä pääsemme seuraavaan kohtaan, eli verkkosivuston IP-osoitteiden kahteen tyyppiin.

Verkkosivuston IP-osoitteiden kaksi tyyppiä

Verkkosivustojen omistajille, jotka eivät ylläpidä omaa palvelintaan, vaan käyttävät verkkoisännöintipalvelua – kuten suurimmassa osassa verkkosivustoja – on olemassa kahdentyyppisiä verkkosivuston IP-osoitteita. Ne ovat jaettu ja erillinen osoite.

Jaetut IP-osoitteet

Verkkosivustoja, joissa käytetään verkkoisännöintipalvelujen tarjoajien jaettuja isännöintipalveluja, ylläpidetään yleensä samassa palvelimessa useiden muiden verkkosivustojen kanssa. Tämä koskee yleensä yksittäisiä verkkosivustoja tai pk-yritysten verkkosivustoja, joissa liikennemäärät ovat hallittavissa, ja sivustoissa itsessään on vain pieni määrä sivuja. Tällä tavoin isännöidyillä verkkosivustoilla on jaetut IP-osoitteet.

Erilliset IP-osoitteet

Jossakin verkkoisännöintipalveluissa on mahdollista ostaa erillinen IP-osoite (tai erillisiä IP-osoitteita). Tämä voi helpottaa SSL-varmenteen hankkimista, ja sen avulla voi käyttää omaa FTP-palvelinta. Tällöin tiedostoja on helpompi jakaa ja siirtää useiden ihmisten kanssa organisaatiossa ja sallia anonyymin FTP-palvelimen jakamisvalinnat. Kun käytössä on erillinen IP-osoite, verkkosivustoa voi myös käyttää pelkällä IP-osoitteella verkkotunnuksen sijaan. Tästä on hyötyä, jos haluat kehittää ja testata sitä ennen verkkotunnuksen rekisteröintiä.

IP-osoitteiden haku

Helpoin tapa tarkistaa reitittimesi julkinen IP-osoite on tehdä Googlessa haku ”What is my IP address?”. Google näyttää vastauksen sivun yläreunassa.

Muut sivustot näyttävät sinulle samat tiedot: ne näkevät julkisen IP-osoitteesi, koska käymällä sivustossa reitittimesi on tehnyt pyynnön ja paljastanut siksi tämän tiedon. WhatIsMyIP.com ja IPLocation menevät pidemmälle ja näyttävät myös Internet-palveluntarjoajasi nimen ja kaupunkisi.

Yleisesti ottaen tällä tekniikalla saa vain likimääräisen sijainnin eli tiedon siitä, missä palveluntarjoaja on, mutta ei varsinaisen laitteen sijaintia. Jos teet tämän, muista myös kirjautua ulos VPN-yhteydestä. Julkisen IP-osoitteen todelliseen fyysiseen sijaintiin liittyvän osoitteen hankkiminen vaatii yleensä Internet-palveluntarjoajalle toimitettavan etsintäluvan.

Yksityisen IP-osoitteen etsiminen vaihtelee ympäristöstä riippuen:

Windows:

 • Käytä komentokehotetta.
 • Kirjoita ”cmd” (ilman lainausmerkkejä) Windowsin hakuun.
 • Kirjoita avautuvaan ikkunaan ”ipconfig” (ilman lainausmerkkejä), jotta saat tiedot.

Mac:

 • Siirry Järjestelmäasetuksiin.
 • Valitse verkko, ja tiedot tulevat näkyviin.

iPhone:

 • Siirry Asetuksiin.
 • Valitse Wi-Fi ja napsauta oman verkkosi kohdalla ympyrän sisällä olevaa i-kirjainta, ja IP-osoite näkyy DHCP-välilehdessä.

Jos sinun on tarkistettava muiden verkossasi olevien laitteiden IP-osoitteet, siirry reitittimeen. Se, miten reititintä käytetään, riippuu sen merkistä ja ohjelmistosta. Yleensä reititintä voi käyttää kirjoittamalla sen IP-osoitteen selaimeen samassa verkossa. Siirry sitten kohtaan, jossa näytetään liitetyt laitteet eli luettelo kaikista laitteista, jotka on liitetty verkkoon kyseisellä hetkellä tai hiljattain sekä niiden IP-osoitteet.

IP-osoitteiden tietoturvauhat

Kyberrikolliset voivat käyttää erilaisia keinoja IP-osoitteesi hankkimiseen. Kaksi yleisintä tapaa ovat käyttäjien manipulointi ja verkkovainoaminen.

Käyttäjien manipulointi

Käyttäjien manipuloinnilla hyökkääjät voivat huijata sinut paljastamaan IP-osoitteesi. He voivat esimerkiksi etsiä sinut Skypen tai muun viestinnässä IP-osoitteita käyttävän pikaviestisovelluksen kautta. Jos keskustelet tuntemattomien ihmisten kanssa käyttämällä näitä sovelluksia, on tärkeää huomata, että he näkevät IP-osoitteesi. Hyökkääjät voivat käyttää Skype Resolver -työkalua, jonka avulla he voivat etsiä IP-osoitteesi käyttäjätunnuksesi perusteella.

Verkkovainoaminen

Rikolliset voivat etsiä IP-osoitteesi pelkästään seuraamalla toimintaasi verkossa. Moni verkossa tehty toimi voi paljastaa IP-osoitteesi, aina videopelien pelaamisesta verkkosivustoissa ja keskusteluryhmissä kommentointiin.

Kun hyökkääjällä on IP-osoitteesi, hän voi siirtyä IP-osoitteiden seurantasivustoon, esimerkiksi whatismyipaddress.com-sivustoon, kirjoittaa osoitteesi ja saada käsityksen sijainnistasi. Sen jälkeen hän voi verrata muita julkisiin lähteisiin perustuvia tietoja, jos hän haluaa tarkistaa, liittyykö IP-osoite juuri sinuun. Hän voi käyttää LinkedIniä, Facebookia tai muita yhteisöpalveluja, jotka näyttävät asuinpaikkasi, ja katsoa, vastaako se ilmoitettua aluetta.

Jos Facebook-vainoaja kohdistaa tietojenkalasteluhyökkäyksen kanssasi samannimisiin henkilöihin asentaakseen vakoilevan haittaohjelman, järjestelmääsi liittyvä IP-osoite vahvistaa todennäköisesti henkilöllisyytesi vainoajalle.

Jos kyberrikolliset tietävät IP-osoitteesi, he voivat kohdistaa sinuun hyökkäyksiä tai jopa esiintyä sinuna. On tärkeää olla tietoinen riskeistä ja siitä, miten niitä voi hallita. Tähän liittyy seuraavia riskejä:

Laittoman sisällön lataaminen IP-osoitetta käyttämällä

Hakkereiden tiedetään käyttäneen hakkeroituja IP-osoitteita laittoman sisällön ja muun sellaisen sisällön lataamiseen, jota he eivät halua yhdistettävän itseensä. He voivat esimerkiksi käyttää IP-osoitteeseesi liittyvää henkilöllisyyttä tekijänoikeutta loukkaavien elokuvien, musiikin ja videoiden lataamiseen – mikä on Internet-palveluntarjoajan käyttöoikeuksien vastaista – ja mikä pahempaa, terrorismiin tai lapsipornoon liittyvän sisällön lataamiseen. Tämä voi tarkoittaa, että herätät poliisin huomion – ilman omaa syytäsi.

Sijainnin selvittäminen

Jos hakkerit tietävät IP-osoitteesi, he voivat käyttää geopaikannustekniikkaa alueesi ja kaupunkisi selvittämiseen. Heidän tarvitsee vain tutkia sosiaalista mediaa hiukan tarkemmin, jotta he löytävät kotisi ja voivat murtautua sinne, kun he tietävät sinun olevan poissa.


Suora hyökkäys verkkoon

Rikolliset voivat kohdistaa erilaisia hyökkäyksiä suoraan verkkoosi. Yksi suosituimmista on hajautettu palvelunestohyökkäys (DDoS). Tämäntyyppisessä kyberhyökkäyksessä hakkerit luovat aiemmin tartutetuilla koneilla suuren määrän pyyntöjä, jotka tukkivat kohdejärjestelmän tai -palvelimen. Tämä aiheuttaa liian paljon liikennettä palvelimen käsiteltäväksi ja häiritsee palveluita. Käytännössä tämä estää sinulta Internetin käytön. Vaikka tällaisia hyökkäyksiä kohdistetaan yleensä yrityksiin ja videopelipalveluihin, hyökkäys voi kohdistua myös yksityishenkilöön, vaikka tämä onkin paljon harvinaisempaa. Verkkopelaajilla riski on erityisen suuri, koska heidän näyttönsä on näkyvissä suoratoiston aikana (ja IP-osoite näkyy siinä).

Laitteeseen tunkeutuminen

Internetissä yhteyden luomiseen käytetään sekä portteja että IP-osoitettasi. Kullakin IP-osoitteella on tuhansia portteja, ja hakkeri, joka tietää IP-osoitteesi, voi kokeilla käyttää portteja murtautumiseen. Hän voi esimerkiksi ottaa puhelimesi hallintaansa ja varastaa tietosi. Jos rikollinen saa laitteesi käyttöönsä, hän voi asentaa siihen haittaohjelmia.

Types of internet protocol address

IP-osoitteen suojaaminen ja piilottaminen

IP-osoitteen piilottaminen on keino suojata henkilökohtaisia tietojasi ja henkilöllisyyttäsi verkossa. IP-osoitteen piilottamiseen on kaksi pääasiallista tapaa:

 1. Välityspalvelimen käyttäminen
 2. Virtuaalisen yksityisverkon (VPN) käyttäminen

Välityspalvelin on palvelin, jonka kautta liikenteesi reititetään.

 • Internet-palvelimet, joissa käyt, näkevät vain välityspalvelimen IP-osoitteen eivätkä omaa IP-osoitettasi.
 • Kun nämä palvelimet lähettävät tietoja takaisin sinulle, ne menevät välityspalvelimeen, joka reitittää tiedot sinulle.

Välityspalvelinten haittana on se, että jotkut palvelut voivat vakoilla sinua, joten palvelimen on oltava luotettava. Riippuen siitä, mitä välityspalvelinta käytät, se voi myös lisätä mainoksia selaimeesi.

VPN tarjoaa paremman ratkaisun:

 • Kun yhdistät tietokoneesi – tai älypuhelimesi tai tablettisi – VPN-verkkoon, laite toimii aivan kuin se olisi samassa paikallisessa verkossa kuin VPN.
 • Kaikki verkkoliikenteesi lähetetään suojatulla yhteydellä VPN-verkkoon.
 • Koska tietokoneesi toimii kuin se olisi samassa verkossa, voit käyttää turvallisesti paikallisen verkon resursseja, vaikka olisit toisessa maassa.
 • Voit myös käyttää Internetiä aivan kuin olisit VPN-verkon sijainnissa, ja tästä on hyötyä, jos käytät julkista Wi-Fi-verkkoa tai haluat käyttää maantieteellisesti rajoitettua verkkosivustoa.

Kaspersky Secure Connection on VPN, joka suojaa sinua julkisessa Wi-Fi-verkossa, pitää viestintäsi yksityisenä ja varmistaa, että et altistu tietojenkalastelulle, haittaohjelmille, viruksille tai muille kyberuhille.

Milloin pitäisi käyttää VPN-verkkoa?

VPN-verkon käyttäminen piilottaa IP-osoitteesi ja ohjaa liikenteen erillisen palvelimen kautta, jotta toimintasi verkossa on turvallisempaa. Tilanteita, joissa voit käyttää VPN-verkkoa:

Kun käytät julkista Wi-Fi-verkkoa

Kun käytät julkista Wi-Fi-verkkoa, vaikka se olisi salasanasuojattu, VPN-verkon käyttöä suositellaan. Jos hakkeri on samassa Wi-Fi-verkossa, hänen on helppo vakoilla tietojasi. Perustason suojaus, jota julkisissa Wi-Fi-verkoissa yleensä käytetään, ei tarjoa tehokasta suojausta saman verkon muilta käyttäjiltä.

VPN-verkon käyttäminen tehostaa tietojesi suojausta varmistamalla, että julkisen Wi-Fi-verkon Internet-palveluntarjoaja ohitetaan, ja salaamalla kaiken viestinnän.

Kun matkustat

Jos matkustat toiseen maahan, esimerkiksi Kiinaan, jossa Facebookin kaltaiset sivustot on estetty, VPN voi auttaa sinua käyttämään palveluita, jotka eivät välttämättä ole saatavilla kyseisessä maassa. 

VPN-verkon avulla voit usein käyttää suoratoistopalveluita, joista olet maksanut ja joita voit käyttää kotimaassasi, mutta jotka eivät ole käytettävissä toisessa maassa kansainvälisten oikeuskysymysten takia. VPN-verkon avulla voit käyttää palvelua aivan kuin olisit kotona. Matkailijat saattavat myös löytää edullisempia lentoja käyttämällä VPN-verkkoa, sillä hinnat voivat vaihdella alueittain.

Kun olet etätöissä

Tämä on erityisen tärkeää koronapandemian jälkeisessä maailmassa, jossa monet ovat etätöissä. Työnantajat vaativat usein turvallisuussyistä käyttämään VPN-verkkoa yrityksen resurssien käyttöön etäyhteydellä. VPN-yhteys toimistosi palvelimeen voi tarjota pääsyn yrityksen sisäisiin verkkoihin ja resursseihin, kun et ole itse toimistolla. Se voi toimia samoin kotiverkkosi osalta, kun olet tien päällä. 

Kun haluat säilyttää yksityisyytesi

Vaikka olet kotona ja käytät Internetiä jokapäiväisiin toimintoihin, voi olla hyvä käyttää VPN-verkkoa. Aina kun käytät verkkosivustoa, palvelin, johon luot yhteyden, kirjaa IP-osoitteen ja liittää sen kaikkiin muihin tietoihin, joita sivusto saa selville sinusta: selailutottumuksiin, napsautettuihin kohteisin ja siihen, kuinka kauan katselet tiettyä sivua. Ne voivat myydä nämä tiedot mainosyrityksille, jotka käyttävät tietoja mainosten räätälöintiin sinua varten. Tästä syystä Internetin mainokset tuntuvat joskus oudon henkilökohtaisilta: ne ovat juuri sitä. IP-osoitettasi voi käyttää myös sijaintisi selvittämiseen, vaikka sijaintipalvelut olisi poistettu käytöstä. VPN-verkon käyttö estää sinua jättämästä jalanjälkiä verkkoon.

Älä unohda myöskään mobiililaitteitasi. Niilläkin on IP-osoitteet, ja käytät niitä luultavasti useammissa paikoissa kuin kotitietokonettasi, myös julkisten Wi-Fi-tukiasemien kautta. Mobiililaitteessa kannattaa käyttää VPN-verkkoa, kun luot yhteyden verkkoon, johon et täysin luota.

Muita keinoja yksityisyyden suojaamiseen

Muuta pikaviestisovellusten tietosuoja-asetuksia

Laitteeseesi asennetut sovellukset ovat suurin syy IP-osoitteiden hakkeroinnille. Kyberrikolliset voivat käyttää pikaviestisovelluksia ja muita puhelusovelluksia työkalunaan. Pikaviestisovellukset sallivat vain suorat yhteydet yhteyshenkilöltä ja estävät puhelut ja viestit ihmisiltä, joita et tunne. Muuttamalla tietosuoja-asetuksiasi voit tehdä IP-osoitteesi löytämisen vaikeammaksi, koska ihmiset, jotka eivät tunne sinua, eivät voi ottaa sinuun yhteyttä.

Luo yksilöllisiä salasanoja

Laitteesi salasana on ainoa suojaus, joka estää ihmisiä käyttämästä laitettasi. Jotkut jättävät laitteisiinsa oletussalasanat, mikä altistaa heidät hyökkäyksille. Kuten kaikissa tileissäsi, laitteessa on oltava yksilöllinen ja vahva salasana, jota ei ole helppo arvata. Vahvassa salasanassa on isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja merkkejä. Tämä auttaa suojaamaan laitettasi IP-osoitteen hakkeroinnilta.

Varo tietojenkalasteluviestejä ja haitallista sisältöä

Suuri osa haittaohjelmista ja laitteiden seurantaohjelmistoista asennetaan tietojenkalasteluviestien avulla. Kun luot yhteyden mihin tahansa sivustoon, sivusto saa käyttöönsä IP-osoitteesi ja laitteesi sijainnin, mikä altistaa sen hakkeroinnille. Ole tarkkana, kun avaat tuntemattomilta lähettäjiltä saapuneita sähköpostiviestejä, ja vältä napsauttamasta linkkejä, jotka voivat siirtää sinut valtuuttamattomiin sivustoihin. Kiinnitä huomiota sähköpostiviestien sisältöön, vaikka ne näyttäisivät tulevan tunnetuista sivustoista ja rehellisiltä yrityksiltä.

Käytä tehokasta virustorjuntaratkaisua ja pidä se ajan tasalla.

Asenna kattava virustorjuntaohjelmisto ja pidä se ajan tasalla. Esimerkiksi Kasperskyn virustorjunta suojaa PC-tietokoneitasi ja Android-laitteitasi viruksilta, suojaa ja säilyttää salasanasi ja yksityiset asiakirjasi sekä salaa verkossa lähettämäsi ja vastaanottamasi tiedot VPN-yhteyden avulla.

IP-osoitteesi suojaaminen on keskeisen tärkeä osa henkilöllisyytesi suojaamista verkossa. Sen suojaaminen näiden ohjeiden avulla on keino suojautua kyberrikollisten hyökkäyksiltä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

IP-osoite – määritelmä ja selitys

Kaspersky Logo