Siirry pääsisältöön

Mitä QR-koodit ovat ja kuinka ne toimivat?

Olet todennäköisesti nähnyt QR-koodeja. Niitä on kaikkialla verkkosivuilta mainoksiin. Ne näyttävät viivakoodeilta, mutta pystysuuntaisten viivojen sijaan ne koostuvat neliömäisistä kuvioista. Yhä useammat yritykset käyttävät niitä ja ne ovat yhä tunnistettavampia. Monissa älypuhelimissa onkin nykyään valmiina QR-lukija.

Mutta mitä nämä niin kutsutut QR-koodit ovat ja kuinka ne toimivat? Kerromme kaiken, mitä sinun tulee tietää...

banner

Määritelmä: mitä QR-tarkoittaa?

QR tulee sanoista "quick response", eli pikavastaus.

Vaikka QR-koodit näyttävät yksinkertaisilta, ne pystyvät tallentamaan paljon tietoa. Huolimatta koodin sisältämästä tietomäärästä käyttäjä pystyy käyttämään tietoja välittömästi luettuaan koodin lukuohjelmalla. Sen vuoksi koodia kutsutaan pikavastauskoodiksi.

QR-koodin lyhyt historia

Ensimmäisen QR-koodijärjestelmän kehitti vuonna 1994 japanilainen yritys Denso Wave, joka on Toyotan tytäryhtiö. Yritys tarvitsi tarkan tavan seurata autoja ja niiden osia valmistusprosessin aikana. He kehittivät tähän tarkoitukseen viivakoodin, joka pystyi koodaamaan kanji-, kana- ja aakkosnumeerisia merkkejä.

Viivakoodin kehittynyt versio

Tavallinen viivakoodi voidaan lukua vain yhteen suuntaan − ylhäältä alas. Tämä tarkoittaa, että ne voivat tallentaa vain vähän tietoja, jotka ovat yleensä aakkosnumeerisessa muodossa.

QR-koodi luetaan kahteen suuntaan – ylhäältä alas ja oikealta vasemmalle Tämän vuoksi sitä joskus kutsutaan kaksiulotteiseksi viivakoodiksi. Siihen voidaan tallentaa enemmän tietoa.

QR-koodin kehittelytiimi halusi luoda helposti luettavissa olevan koodin, jotta oikean lukukulman etsimiseen ei kuluisi turhaan aikaa. He myös halusivat luoda erityisen designin, joka olisi helppo tunnistaa. He valitsivat ikonisen neliömuodon, joka on käytössä yhä nykyisin.

Ensimmäisen QR-koodin suunnitteluun kului yli vuosi. Se pystyi tallentamaan 7000 numeroa ja kanji-merkkiä ja se voitiin lukea kymmenen kertaa nopeammin kuin tavallinen viivakoodi.

QR-koodi alkaa käyttää avointa lähdekoodia

QR-koodin julkaisun jälkeen se otettiin nopeasti käyttöön autoteollisuudessa. Se oli aikanaan tärkeää, sillä useat japanilaiset kuluttajat vaativat lisää läpinäkyvyyttä suurilta yrityksiltä. He halusivat tietää tarkalleen, mistä tuotteet olivat peräisin. Eivät vain autot, vaan ruoka, lääkkeet ja muutkin tuotteet. Sen vuoksi QR-koodi otettiin vähitellen käyttöön kautta koko tuotantoteollisuuden.

Denso Wave teki omasta QR-koodistaan julkista omaisuutta kieltäytyen patenttioikeuksistaan. Näin ollen jokainen voi tehdä ja käyttää omia QR-koodejaan, edelleen tänä päivänä. Idean käyttöönotto oli aluksi hidasta. Vaikka QR-koodeja oli helppo tuottaa, QR-lukijoita ei ollut yleisesti saatavilla kuluttajien käyttöön. Kunnes tilanne muuttui.

2002: ensimmäiset mobiilit QR-lukijat

Vuonna 2002 Japanissa tuotiin markkinoille ensimmäiset matkapuhelimet, jotka sisälsivät valmiiksi QR-lukijan. Tämän seurauksena kasvava määrä yrityksiä alkoi käyttää QR-koodeja, ja ensimmäiset kuluttajille sopivat QR-koodit julkaistiin.

Samalla teknologian kehitys jatkui. Vuonna 2004 luotiin mikro-QR-koodi ja vuonna 2008 julkaistiin iQR-koodi, joka muodostuu neliömäisistä moduuleista.

Samoihin aikoihin ensimmäinen iPhone tuotiin markkinoille, joten QR-lukijat olivat useampien kuluttajien käytettävissä kautta maailman. Yritykset ja organisaatiot ymmärsivät QR-koodien potentiaalin markkinoinnissa ja alkoivat luoda omia koodejaan.

QR-koodien kulta-aika

Vuonna 2012, eli 18 vuotta luontinsa jälkeen QR-koodille myönnettiin teollisuusmuotoilun Good Design Award.

Tässä vaiheessa QR-koodi oli levinnyt ympäri maailman. Koodeja näkyi mainostauluissa, aikakauslehdissä ja esitteissä, sekä myös epätavallisemmissa paikoissa.

Vielä nykyään, vuonna 2020, Denso Wave parantaa alkuperäistä designia. Yrityksen nykyaikaiset QR-koodit sisältävät ratkaisuja, joten jäljitettävyys, brändin suojaus ja toimenpiteet väärentämisen estämiseksi. QR-koodeilla on monia uusia käyttötapoja maksujen siirrosta virtuaalivahvisteisen todellisuuden esineiden sijainnin määrittämiseen.

Kuinka QR-koodit toimivat?

QR-koodien kuviot esittävät binaarisia koodeja, jotka voidaan tulkita koodin sisältämien tietojen paljastamiseksi.

QR-lukija voi tunnistaa standardin QR-koodin perustuen kolmeen suureen neliöön, jotka sijaitsevat koodin ulkopuolella. Kun lukija on tunnistanut nämä kolme muotoa, se tietää, että kaikki neliön sisäpuolinen tieto kuuluu QR-koodille.

QR-koodinlukija analysoi koodin pilkkomalla tiedot verkoksi. Lukija lukee verkon yksittäiset neliöt ja määrittää kullekin arvon sen perusteella, onko se valkoinen vai musta. Sen jälkeen se ryhmittelee neliöt yhteen luodakseen suurempia kuvioita.

QR code on mobile

Mitä osia QR-koodissa on?

Standardi QR-koodi on tunnistettavissa kuuden osan perusteella:

Tyhjä tila

Tämä on tyhjä valkoinen reunus QR-koodin ympärillä. Ilman reunusta QR-koodinlukija ei pysty ulkopuolisten elementtien vuoksi määrittämään, mikä QR-koodiin kuuluu ja mikä ei.

Formaattineliöt

QR-koodissa on yleensä kolme mustaa neliötä vasemmassa alakulmassa, vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa yläkulmassa. Nämä neliöt kertovat QR-lukijalle, että se lukee koodia ja missä koodin ulkoreunat sijaitsevat.

Suoristusneliö

Tämä on toinen, pienempi neliö lähellä oikeaa alakulmaa. Se varmistaa, että QR-koodi on edelleen luettavissa, vaikka se olisi vinottain tai vääristynyt.

Ajoituskuvio

Tämä on L-mallinen viiva, joka kulkee formaattineliöiden välillä. Ajoituskuvio auttaa lukijaa tunnistamaan yksittäiset neliöt koko koodin sisällä ja se myös mahdollistaa vaurioituneen QR-koodin lukemisen.

Version tiedot

Tämä pieni tietokenttä sijaitsee lähellä oikean yläkulman formaattikuviota. Se tunnistaa, mikä luettavan QR-koodin versio on. (Katso "Mitkä ovat QR-koodin neljä versiota?")

Data-avaimet

QR-koodin muu osa sisältää varsinaiset tiedot, kuten URL-osoitteen, puhelinnumeron tai viestin.

Mitkä ovat QR-koodin neljä versiota?

QR-koodeja voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin, mutta koodeja on neljää eri tyyppiä. Käytetty versio määrittää, kuinka tietoja voidaan tallentaa ja sitä kutsutaan "syöttötilaksi". Syötettävät merkit voivat olla numeroita, aakkosnumeerisia, binäärisiä tai kanji-merkkejä. QR-koodin versiokenttä ilmoittaa syöttötilan tyypin.

Numeerinen tila

Tässä tilassa käytetään desimaalilukuja nollasta yhdeksään. Tämä on tehokkain tallennustila joka muodostuu 7089 käytettävissä olevasta merkistä.

Aakkosnumeerinen tila

Tässä tilassa käytetään desimaalilukuja nollasta yhdeksään, sekä isoja kirjaimia A−Z, symboleita $, %, *, +, -, ., / ja :, sekä välilyöntiä. Tilaan voidaan tallentaa 4296 merkkiä.

Bittitila

Tässä tilassa käytetään ISO-8859-1-merkkisarjan merkkejä. Siihen voidaan tallentaa 2953 merkkiä.

Kanji-tila

Tässä tilassa käytetään Shift JIS -merkkisarjan kaksoisbittimerkkejä, joilla koodataan japanin kielen merkkejä. Tämä on alkuperäinen Denso Waven kehittämä tila. Kanji-tila on kuitenkin vähiten tehokas, koska siinä voidaan tallentaa vain 1817 merkkiä.

Olemassa on myös toinen kanji-tila nimeltä Extended Channel Interpretation (ECI) -tila, joka käyttää UTF-8 kanjimerkkisarjaa. Jotkin uudemmat QR-lukijat eivät pysty lukemaan tätä merkkisarjaa.

Olemassa on vielä kaksi lisätilaa, jotka ovat muiden tyyppien muunnelmia:

Structured Append -tila

Tämä tila koodaa datan useiksi QR-koodeiksi mahdollistaen jopa 16 QR-koodin lukemisen samaan aikaan.

FNC1-tila

Tässä tilassa QR-koodi voi toimia GS1-viivakoodina.

Voiko QR-koodi käyttää useita tiloja?

Se on mahdollista siinä tapauksessa, että kukin QR-koodi sisältää oikeat versiokentän tiedot.

paying with QR codes

Mitkä ovat QR-koodien edut?

QR-koodi kehitettiin parantamaan viivakoodia.

 Se sisältää enemmän tietoja kuin viivakoodi

Viivakoodi voi sisältää vain yhden jonon tietoja numeerisen koodin muodossa. Se on hyödyllinen esimerkiksi vähittäismyynnissä, sille se voi tunnistaa nopeasti ja tarkasti tuotteen, jolle on määritetty ainutlaatuinen numero. Sen hyöty kuitenkin rajoittuu vain tähän.

Sen sijaan QR-koodi voi sisältää paljon enemmän erityyppisiä tietoja (kuten sanoja ja merkkejä). Kaikki tiedot mahtuvat suunnilleen samaan tilaan kuin viivakoodissa ja koodi on aivan yhtä helppo luoda ja tulostaa.

Vähemmän virheitä

Oletko koskaan vienyt tuotetta kassalle ja skannannut viivakoodin, mutta laite tulkitsee tuotteen toiseksi tuotteeksi? Vaikka tämä onkin harvinaista, sitä tapahtuu. Yleensä, koska viivakoodia ei ole suojattu kopiointia vastaan. Koska QR-koodi voi sisältää enemmän tietoja, siinä on tilaa myös vikaturvaominaisuuksille.

Helppo lukea

Toisin kuin viivakoodit, jotka vaativat erityisteknologiaa lukemiseen ja tulkitsemiseen, QR-koodit ovat älypuhelinten ja digitaalisten kameroiden luettavissa ja ymmärrettävissä. Tämän vuoksi ne ovat paljon hyödyllisempiä esimerkiksi asiakkaille suunnatuissa markkinointikampanjoissa.

Helppo tulostaa

Samoin kuin viivakoodikin, QR-koodi vaatii ainoastaan mustavalkotulostuksen (vaikka siinä voidaan käyttää useampia värejä).

Turvallisempi

Tietoja on mahdollista salata QR-koodeihin, mikä tarjoaa paremman suojan.

Mitkä ovat QR-koodien eri tyypit?

QR-koodeja voidaan luoda eri tyyleillä ja eri muodoissa. Mutta yleisimmin käytössä on viisi eri tyyppiä. Ne kaikki toimivat samoin, vaikka ne näyttävätkin hieman erilaisilta.

QR-koodi

Tämä on alkuperäinen QR-koodin versio, jonka Denso Wave loi 1990-luvulla. Sen voi tunnistaa kolmesta formaattineliöstä, jotka sijaitsevat vasemmassa ala- ja yläkulmassa, sekä oikeassa yläkulmassa.

Aztec-koodi

Welch Allynin kehittämä Aztec-koodi näyttää samankaltaiselta kuin QR-koodi, mutta siinä on vain yksi formaattineliön kuvion keskellä.

An Aztec code linking to kaspersky.com

MaxiCode

Tämä QR-koodityyppi on käytössä Yhdysvaltain postitoimistossa. Se on samannäköinen kuin Aztec-koodi, mutta keskellä oleva kuvio on neliön sijaan hunajakennon näköinen kuvio.

A Maxicode linking to kaspersky.com

PDF417

Ynjiun Wang Symbol Technologies -yrityksestä kehitti tämän oudosti nimetyn koodin vuonna 1991, eli kolme vuotta ennen QR-koodia. Se näyttää QR-koodin ja viivakoodin sekoitukselta ja siinä on helposti tunnistettava suorakulmainen muoto.

A PDF417 linking to kaspersky.com

Semacode

Samannimisen ohjelmistoyrityksen kehittämä Semacode on datamatriisi, joka näyttää paljon alkuperäiseltä QR-koodilta, mutta siinä ei ole tunnistettavia formaattineliöitä.

A Semacode linking to kaspersky.com

Kuinka luen QR-koodin iPhonella, iPadilla tai Android-laitteella?

Useimmissa älypuhelimissa on valmiina QR-lukija. Joissakin uusimmissa markkinoille tulleissa älypuhelimissa, kuten uusimmassa Google Pixel -puhelimessa ja iPhoneissa on QR-koodilukija osana puhelimen kameraa.

how to use QR codes

Jopa joidenkin tablettien, kuten Applen iPadin kameraan on sisäänrakennettu QR-lukija.

Jotkin vanhemmat laitteet saattavat vaatia erillisen sovelluksen QR-koodien lukemiseksi, mutta näitä sovelluksia on runsaasti tarjolla Applen App Storessa ja Google Playssa.

QR-koodin lukeminen laitteellasi ei voisi olla helpompaa:

 1. Avaa QR-lukijasovellus tai kamera älypuhelimessasi.
 2. Osoita sillä QR-koodia. Sinun pitäisi voida osoittaa kamerasi mistä tahansa kulmasta ja silti vastaanottaa tarvittavat tiedot.
 3. Tiedot näytetään välittömästi näytössä. Esim. jos QR-koodi sisältää yhteystietoja, ne latautuvat välittömästi puhelimeesi.

Mitä tietoja QR-koodit voivat sisältää?

Kuten viivakooditkin, QR-koodit tallentavat tietoja. Näihin tietoihin voivat sisältyä verkkosivujen osoitteet, puhelinnumerot ja jopa 4000 merkkiä tekstiä.

QR-koodeja voidaan käyttää myös:

 • linkittämään suoraan Applen App Storeen tai Google Playihin sovelluksen lataamiseksi
 • todentamaan verkkosivujen tilejä tai varmistamaan kirjautumistietoja
 • käyttämään Wi-Fi-yhteyttä tallentamalla salaustiedot, kuten SSDI:n, salasanan ja salaustyypin
 • lähettämään ja vastaanottamaan maksutietoja.

Missä QR-koodeja käytetään?

QR-koodit kehitettiin alun perin seuraamaan autonvalmistuksen osia ja niitä käytetäänkin edelleen tuotantoteollisuudessa.

Myös muut yritykset, jotka haluavat seurata tuotteitaan ja tarvikkeitaan hyödyntävä QR-koodeja. Näihin kuuluvat mm. rakennus-, tekniikka- ja vähittäismyyntialan yritykset.

Myös postilaitokset kautta maailman käyttävät koodeja. Koska koodit sisältävät paljon tietoja, kuten postiosoitteita, ne ovat luotettava tapa seurata paketteja.

Myös korkeakoulut käyttävät QR-koodeja kanssakäymiseen opiskelijoiden kanssa. Koodeja on otettu käyttöön kaikkialla luokkahuoneista kirjastoihin, missä ne auttavat opiskelijoita löytämään etsimänsä kirjat.

Esimerkkejä QR-koodien käytöstä markkinointi- ja mainoskampanjoissa

Todennäköisimmin näet QR-koodeja päivittäin myynti- ja markkinointikampanjoissa.

Monet markkinoijat käyttävät QR-koodeja kampanjoissaan, koska se on nopeampi ja intuitiivisempi tapa ohjata kuluttajat verkkosivuille kuin URL-osoitteen kirjoittaminen käsin.

Koodeja voidaan jopa käyttää linkittämiseksi suoraan verkkosivujen tuotesivuille. Jos esimerkiksi etsit juuri samaa mekkoa, joka mallilla on julisteessa yllään, QR-koodi linkittää sinut suoraan verkkosivulle, josta voit mekon ostaa.

Joidenkin suosikkituotteittesi pakkauksessa saattaa olla QR-koodi. Nämä koodit sisältävät tietoja tuotteesta, kuten ravintoarvot tai erikoistarjouksen, jota voit käyttää seuraavalla kerralla.

QR code use and definition

Voit lisätä QR-koodin melkein mihin tahansa. Älä siis hämmästy, jos alat nähdä niitä kaikkialla yritysten korteista suuntaviittoihin ja jopa resepteihin.

Kuinka luot QR-koodin?

QR-koodin luonti on paljon helpompaa, kuin mitä luulisit.

Apple App Storesta ja Google Playsta on ladattavissa monia QR-koodigeneraattoreita älypuhelimeen.

Voit myös luoda koodin eri verkkosivuilla, kuten:

QR-koodigeneraattorin etuja on, että voit helposti luoda QR-koodin syöttämiesi tietojen perusteella (jotka saattavat sisältää URL-osoitteen, yhteystietokortin, kalenterin tapahtuman tai tekstiä). Voit muokata koodin värejä ja ladata sen välittömästi ja jakaa sen kuvatiedostona.

Kun olet suunnitellut QR-koodisi, voit luoda sen uudestaan eri medioilla. Niin kauan, kun QR-koodin muoto on älypuhelimen luettavissa ja ymmärrettävissä, voit luoda QR-koodin lähes mistä tahansa.

Luovia tapoja luoda QR-koodeja

Zhengzhoussa Kiinassa yli 2500 Sias International Collegen korkeakouluopiskelijaa muodostivat yhdessä maailman suurimman ihmis-QR-koodin vuonna 2017. Opiskelijat pitivät kädessään sateenvarjoja luoden kuvion, joka oli halkaisijaltaan 51 metriä. Kun kuvio luettiin, se tarjosi opiskelijoille erityistarjouksen kimppakyytiyritys Didi-Expressiltä.

Myöskin Kiinassa, Xilinshuin kylässä yli 130000 katajaa istutettiin 12 eekkerin alueella QR-koodin muotoon, joka pystyttiin nähdä yläpuolelta. Kun tämä koodi luettiin, se johdatti käyttäjät Xilinshuin viralliselle turismisivulle.

Monet yritykset ovat keksineet sijoittaa QR-koodeja luoviin paikkoihin. Joitakin mielikuvituksellisia paikkoja, joissa olemme nähneet QR-koodeja ovat:

 • kumileimasin
 • T-paidat
 • joululahjan nimilappu.

QR-koodi − UKK

Täytyykö QR-koodien olla mustavalkoisia?

Ei. Itse asiassa ne voivat olla minkä värisiä tahansa, kunhan vain vaaleiden ja tummien alueiden kontrasti on selvä. Itse asiassa QR-koodit voivat olla jopa monivärisiä.

Käyttävätkö useat ihmiset QR-koodeja?

Tietojen perusteella QR-koodien käyttö on lisääntymässä. Scanovan ja Statistan mukaan arviolta 11 miljoonaa kotitaloutta lukee QR-koodin vuonna 2020. Tämä on suuri lisäys vuodesta 2018, jolloin luettiin arviolta 9,76 miljoonaa QR-koodia.

Tämä johtuu pääasiassa kolmesta syystä: älypuhelinten käyttö on yleistynyt. Vuonna 2014 niitä käytti 10 % ja vuonna 2018 jo 36 %. Nopeat mobiilit internetyhteydet lisääntyivät 48 %:sta vuonna 2014 61 %:iin vuonna 2018. Monissa uusissa älypuhelimissa on valmiina QR-koodinlukija, joten useammat ihmiset voivat lukea QR-koodeja liikkeellä ollessaan.

Ovatko QR-koodit turvallisia?

QR-koodit sisältävät runsaasti tietoa, joten niitä saatetaan käyttää verkkourkintatietojen piilottamiseen.

Fiksut hakkerit saattavat myös käyttää QR-koodeja ohjatakseen käyttäjiä lataamaan tietämättään haittaohjelmia tai pakottamaan käyttäjän matkapuhelinta lähettämään premium-tekstiviestejä.

QR-koodit, jotka ohjaavat käyttäjät verkkosivulle, voivat sisältää URL-osoitteen, jossa käyttäjät pystytään hakkeroimaan. Tunnetussa esimerkissä saksalainen mausteyritys, jonka nimeä emme mainitse, ohjasi QR-koodin lukeneet käyttäjät vahingossa aikuisviihteen verkkosivuille.

Kuinka suojaudut haitallisilta QR-koodeilta

Etukäteen ei voi tietää, missä ja milloin kohdallesi osuu saastutettu QR-koodi. Sen vuoksi on tärkeää valita QR-koodilukija, johon voit luottaa.

Kaspersky QR Scanner tarkistaa välittömästi, onko luettu linkki turvallinen ennen kuin se lähettää mitään tietoja sinulle, käyttäjälle.

Tällä tavoin saat selville, piileekö QR-koodin takana vaaroja, kuten:

 • verkkourkintahuijaus
 • pakotettu sovelluksen lataus tai premium-tekstiviestihuijaus
 • vaarallisia linkkejä.

Kaspersky QR Scanner tarjoaa silti kaiken, mitä tarvitset QR-lukijalta, kuten yhteystietojen lisäyksen puhelimeesi. Se myös luo lokin aiemmin luetuista koodeista, joten voit jäljittää milloin ja missä tietosi saattoivat vaarantua.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Opas QR-koodeihin ja kuinka QA-koodeja luetaan

Mikä QR-koodi on ja kuinka se toimii? Käymme läpi kaiken, mitä sinun täytyy tietää näistä arvoituksellisista ja innovatiivisista viivakoodeista.
Kaspersky Logo