Kaspersky Endpoint Security for Linux

Työasemat ja palvelimet


Vaikka Linux-ympäristöön kohdistuu vähemmän uhkia kuin muihin ympäristöihin, hyökkäysten määrä on nousussa: Kaspersky Labin tietokantoihin onkin rekisteröity yli 100 000 haittatiedostoa.

Kaspersky Endpoint Security for Linux on seuraavan sukupolven monitasoinen suojaus, joka suojaa Linux-ympäristöjä laajasti kaikenlaisilta kyberuhilta. Se suojaa luotettavasti samalla, kun sen vaikutus suorituskykyyn on minimaalinen. Se on saatavana kattavan tuotevalikoiman osana, kuten Kaspersky Endpoint Security for Businessissä, ja se suojaa hybridiympäristöt kokonaisvaltaisesti varmistaen, että kaikkia järjestelmiä hallitaan ja suojataan koko ajan.

Kaspersky Endpoint Security for Linuxin sisäänrakennetut tekniikat

 • poistavat tarpeettomat tarkistukset sekä suojaavat arvokkaat tiedot ja liiketoimintasovellukset
 • tunnistavat ja estävät uudet nousevat uhat
 • mahdollistavat optimaalisen suojauksen samalla, kun vaikutus järjestelmän kokonaissuorituskykyyn on minimaalinen.

Lue lisää aidosta yritysten kybersuojauksesta ja siitä, mitä asiakkaat sanovat tekniikoistamme, täällä.

 • Ketterä keskitetty hallinta – helppo käyttää myös monimuotoisissa IT-ympäristöissä

  IT-resurssien ja tietoturvan hallintaan tarvitaan vähemmän aikaa ja resursseja: Kaspersky Security Centerin keskitetyssä konsolissa on tehokkaat suojauksen hallintatoiminnot, ja sen kautta voi hallita kätevästi kaikkia Linux-päätepisteitä.

  Luo raportteja, määritä ryhmien tai yksittäisten henkilöiden tehtäviä ja yleisiä käytäntöjä, hallitse tarkistusasetuksia ja paljon muuta samassa konsolissa, jolla hallitaan myös Kaspersky Labin muiden ympäristöjen, kuten Windows-, Mac- ja Android-käyttöjärjestelmien, suojausta.

  • Yksinkertaista käyttöönottoa ja ytimen päivitysprosessia

   Sovelluksen asentaminen x86- ja x64-ympäristöihin kestää vain muutaman minuutin, ja asentamiseen tarvitaan vain yksi paketti. Käyttö x64-työasemissa ja -palvelimissa onnistuu ilman ylimääräisiä yhteensopivuuspaketteja.

   Seuraavia ytimen päivityksiä ei tarvitse asentaa uudelleen tai määrittää työasemissa tai palvelimissa – saatkin käyttöösi luotettavan haittaohjelmilta suojautumisen ilman järjestelmänvalvojan toimia.

  • Mukauta tarkistustehtävät ja jaa määritysasetukset

   Mukauta Linuxin suojaus kattamaan koko yritys rakenteellisesti ja tehokkaasti käyttämällä ryhmätehtävien ja -käytäntöjen Kaspersky Security Centeriä. Tuonti- ja vientiominaisuuksilla voi replikoida asetuksia ja käytäntöjä eri ympäristöissä ilman Kaspersky Security Centeriä.

  • Reagoi nopeasti varoituksiin

   Kun päätepisteessä tapahtuu jotain epätavallista, tilan suojaus muuttuu sekä sovelluksessa että Kaspersky Security Centerin konsolissa, ja järjestelmänvalvojalle lähetetään sähköpostivaroitus. Seuraa toimintahistoriaa Kaspersky Security Centerin tapahtumalokien avulla ja tee hakuja suurissa tietomäärissä käyttämällä joustavia työkaluja ja suodattimia.

   Kaspersky Security for Linux on integroitu syslogiin, joten häiriötiedot voidaan siirtää SIEM-tapahtumien korrelointijärjestelmään tai toiseen ratkaisuun.

  • Hallitse verkkoriskejä keskitetysti

   Määritä ja hallitse sisäisiä Linux-käyttöjärjestelmän palomuuriasetuksia: Kaspersky Endpoint Security for Linuxin avulla voi luoda samassa paikassa palomuurisääntökäytännön, verkon toimintolokeja ja suojauksen häiriöiden arvioinnin.

   Edellytä verkkokäytännön noudattamista kaikissa päätepisteissä käyttämällä Kaspersky Security Centeriä, jossa voi hallita suojausta keskitetysti.

  Tehokas suojaus ei vie paljon tilaa

  Kaspersky Endpoint Security for Linux on nimenomaisesti suunniteltu siten, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän muiden ohjelmien ja yleensä järjestelmän suorituskykyyn. Käyttöliittymä on optimoitu Linux -käyttöön, mikä yhdessä parannetun komentorivin hallintaominaisuuksien kanssa yksinkertaistaa tehtävien suorittamista ja päivittäistä raportointia.

  • Kuormituksen tasaus ytimen tasolla

   Resurssien kuormituksen tasaus ja optimoitu tarkistustekniikka, joka mahdollistaa luotettujen prosessien poissulkemisen, parantaa yleistä suorituskykyä samalla, kun suojauksen järjestelmävaatimukset vähenevät. (Järjestelmäresurssi kohdistetaan uudelleen, kun tietokoneen tai palvelimen kuormitus on vähäistä tai suurta). Kaspersky Endpoint Security for Linuxin tarkistusteho on poikkeuksellinen, ja se on fanotify (ytimen sisäinen objekti) -yhteensopiva käytön aikaisessa tarkistuksessa.

   Suojaustarkistukset voidaan tehdä taustatilassa ohjelmistoa päivitettäessä, mikä lyhentää palvelimen käyttökatkosaikaa.

  • Poista resurssien tarpeeton käyttö

   Kaspersky Endpoint Security for Linux optimoi resurssien käytön suorittamalla paikallisten kiintolevyjen, siirrettävien levyjen, jaettujen tiedostojärjestelmien ja hajautettujen tiedostojärjestelmien tarkistuksen vain tarvittaessa ja aikataulun mukaisesti.

   Laaja asetusvalikoima varmistaa erinomaisen suojaustason suorituskyvyn kärsimättä, kuten seuraavissa esimerkeissä:

   • etuoikeudettomien käyttäjien tiedostojen ajoitettu tarkistus
   • virustorjuntatason säätö
   • poikkeusten määrittäminen valikoivaa tarkistusta varten.

   Kaspersky Endpoint Security for Linux seuraa ja hallitsee jaettuja verkkoresursseja ja tekee automaattisen tarkistuksen tiedostojen muuttuessa. Tämä varmistaa, että resursseja käytetään optimaalisesti.

  Suojaus seuraavan sukupolven uhilta

  Kaspersky Endpoint Security for Linux perustuu maailman testatuimpaan ja palkituimpaan suojaukseen. Siinä yhdistyy ihmislähtöinen asiantuntemus massadatasta saataviin uhkatietoihin ja koneoppimiseen. Monitasoinen suojaus havaitsee tunnetut ja kehittyneet uhat myös muisti- ja käynnistyssektoreilla.

   

  Kaspersky Security Networkin (KSN) pilvipohjaiset uhkatiedot mahdollistavat tunnettujen, tuntemattomien ja nousevien Linux- ja muiden käyttöjärjestelmien uhkien reaaliaikaisen ja nopean tunnistamisen ja niihin reagoinnin samalla, kun vääriä osumia syntyy vähän eikä työnkulku juuri häiriinny.

  • Reaaliaikainen suojaus nollapäivähyökkäyksiltä

   Nopea reagointi nollapäivähaittaohjelmiin on kriittinen osa Kaspersky Labin aitoa kybersuojausta. Kaspersky Security Network (KSN) on kehittynyt pilvipalvelujärjestelmä, joka käsittelee miljoonista solmuista eri puolilta maailmaa lähetetyt nimettömiksi muutetut uhkatiedot kehittyneillä datatiedetekniikoilla. Käyttäjät saavat tällä tavoin käyttöönsä lähes reaaliaikaiset uhkatiedot.

   Tämän ketteryyden ansiosta KSN pysäyttää uhan myös nollapäivähyökkäyksissä, joissa tiedot eivät ole päätepisteen käytettävissä, toimimalla yhdessä Kaspersky Endpoint Security for Linuxin kanssa. Epäilyttävistä tiedostoista peräisin olevan suuren uhkametatietomäärän käsittely massadatan keinoin mahdollistaa oikeiden suojausta koskevien päätösten tekemisen nopeasti ilman, että sisältö on ensin analysoitava. Koska vasteaika on erittäin lyhyt, jopa 0,02 sekuntia, kyseessä on merkittävä *nix-päätepisteiden lisäsuojaustaso.

   Vaikka kaikki KSN:n käsittelemät tiedot on muutettu nimettömiksi ja erotettu lähteestä, Kaspersky Lab tiedostaa, että jotkin organisaatiot haluavat pitää kaikki tietonsa yrityksen sisällä. Syynä tähän voi olla säädösten noudattaminen tai yrityskäytäntö. Kaspersky Private Security Network antaa yrityksille mahdollisuuden saada käyttöönsä suurimman osan KSN:n eduista ilman, että tietoja siirtyy yrityksen ulkopuolelle. KPSN:ää voidaan isännöidä yrityksen omassa verkossa tai yrityksen valitseman palveluntuottajan verkossa.

    

  • Pysäytä kiristysohjelmat

   Pelkästään vuonna 2017 Kaspersky Lab tunnisti 38 uutta salainperhettä, joista on yli 96 000 muunnosta. Kaspersky Labin sovellukset sisälsivät ensimmäisten joukossa päätepisteiden erillisen suojauksen salaavien kiristysohjelmien varalta. Palvelimiin kohdistuu harvoin suoria hyökkäyksiä, mutta koska salaimet ovat nykyisen erittäin yleisiä, myös palvelimet joutuvat säännöllisesti etätoimena käynnistetyn salauksen kohteeksi, jolloin jaettuihin tiedostoihin tallennettuja tietoja salataan.

   Kaspersky Security for Linux sisältää ainutlaatuisen salausohjelman torjuntamekanismin, jolla voidaan estää jaetuissa resursseissa olevien tiedostojen salaus, jonka suorittaa saman verkon toisessa koneessa oleva haitallinen prosessi. Järjestelmä valvoo jatkuvasti suojattuja jaettuja kansioita seuraamalla tallennettujen tiedostojen tilaa. Heti kun salaustoimi tunnistetaan, järjestelmä estää palvelimen käytön hyökkäyksen lähdekoneelta, mikä pysäyttää salausprosessin ja estää yritystietojen menetyksen.

  • Auta noudattamaan säädöksiä

   Arkaluonteisten tietojen suojaus on ensisijaisen tärkeää kaikille yrityksille. Kaspersky Security for Linux tukee keskeisiä toimintoja, jotka vahvistavat suojausta ja auttavat noudattamaan säädöksiä. Tämä tapahtuu noudattamalla keskeisiä periaatteita, kuten PCI DSS- ja SWIFT-käyttövaatimuksia. Tiedostojen eheyden valvonta voi taata järjestelmätiedostojen, lokien ja kriittisten sovellusten eheyden seuraamalla tärkeissä tiedostoissa ja hakemistoissa tapahtuvia luvattomia muutoksia.

  • Aina käytössä

   Toimintahäiriön tai pakotetun lopetuksen yhteydessä Kaspersky Endpoint Security for Linux käynnistyy automaattisesti uudelleen, joten päätepisteiden suojaus palautuu välittömästi ilman järjestelmänvalvojan toimia.

  Ostaminen

  Kaspersky Endpoint Security for Linux sisältyy seuraaviin tuotteisiin:

 • For the most complete, up-to-date requirements, please refer to Kaspersky Knowledge Base.

  • Yleiset vaatimukset

   • 1 Gt kiintolevytilaa asennukseen sekä tilapäistiedostojen ja lokitiedostojen tallennukseen
   • Internet-yhteys sovelluksen aktivointiin sekä tietokantojen ja sovellusmoduulien päivittämiseen
   • Suoritin vähintään Intel Core 2 Duo 1,86 GHz
   • RAM: 1 Gt, 32-bittinen käyttöjärjestelmä (2 Gt, 64-bittinen käyttöjärjestelmä)
   • Vähintään 1 Gt:n vaihto-osio
  • Käyttöjärjestelmät

   • CentOS-6.9 x86/x64
   • Vähintään Debian GNU / Linux 8.9 x86/x64
   • Vähintään Red Hat® Enterprise Linux® 7.4 x64
   • Vähintään Ubuntu Server 16.04 LTS x64
   • Vähintään openSUSE® 42.3
  • Ohjelmistovaatimukset

   • Perl interpreter: versio 5.1 tai uudempi (www.perl.org).
   • Asennettu Which-apuohjelma (käyttöjärjestelmän asennusohjelmasta).
   • Asennetut sovellusten määrityspaketit (gcc, binutils, glibc, glibc-devel, make, ld), käyttöjärjestelmän ytimen lähdekoodi Kaspersky Endpoint Security 10 for Linuxin määritysmoduuleille niissä käyttöjärjestelmissä, joissa ei ole fanotify-tukea.
   • Kaspersky Endpoint Security for Linux on yhteensopiva Kaspersky Security Centerin kanssa. Kaspersky Endpoint Security for Linux -hallintalaajennuksen odotusten mukainen toiminta edellyttää, että Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 RC (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52685) on asennettu.
  • Tilauksen versiovaatimukset

   • Tämä sovellus on saatavana Kaspersky Endpoint Security for Businessin osana, ja se voidaan ostaa joustavana kuukausikäyttöoikeuden sisältävänä tilauksena. Tarkista paikalliselta kumppanilta tilauksen maakohtainen saatavuus ja sovelluksen järjestelmävaatimukset täällä.
KUULUU TUOTEVALIKOIMAAN

  Etkö ole varma, mikä suojausratkaisu sopii yrityksellesi parhaiten?

  Parannamme sivustojemme käyttökokemusta käyttämällä evästeitä. Hyväksyt tämän käyttämällä sivustoa ja jatkamalla sivustossa siirtymistä. Saat tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä tässä sivustossa valitsemalla lisätietoja.

  HYVÄKSY JA SULJE