Kaspersky Lab hyväksyy kaikki henkilöt tai oikeushenkilöt (tytäryritys) Kasperskyn tytäryritysohjelmaan (ohjelma), jos tytäryritys hyväksyy tässä mainitut Kasperskyn tytäryritysohjelman säännöt ja käytännöt (säännöt ja käytännöt). Kasperskyn tytäryritysohjelma on ohjelma, jota käytetään tytäryritysverkon kanssa ja jonka tavoitteena on lisätä Kaspersky-verkkokaupan kävijämäärää. Tytäryritys saa provisiot myyntitulosten perusteella.

Osallistumalla ohjelmaan, kuten käyttämällä jotakin Kaspersky Labin sisältöä, tytäryritys hyväksyy sääntöjen ja käytäntöjen ehdot.

Osallistumalla ohjelmaan tytäryritys hyväksyy seuraavat:

 1. Tytäryrityksen suhde Kaspersky Labin kanssa on ei-yksinomainen.
 2. Kaikkia soveltuvia ulkomaisia, kansallisia ja paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat ohjelmaan liittyviä toimia, on noudatettava.
 3. Tytäryritys ei osallistu kirjoitusvirheharhautuksiin eikä omista kirjoitusvirheeseen perustuvaa toimialuetta. Toimialuenimissä ei saa olla sanoja "kaspersky" tai "kasperskylabs” tai niiden kirjoitusvirheellisiä muotoja. Toimialueiden kirjoitusvirheitä ovat esimerkiksi puuttuvat merkit, ylimääräiset merkit, väärä merkkijärjestys ja väärän näppäimen painallukset, kuten www.kapersky.fi.
 4. Tytäryritys ei omista toimialuetta, johon sisältyy Kaspersky Labin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Rekisteröidyn Kaspersky-tavaramerkin sisältäviä toimialueita ei saa käyttää.
 5. Tytäryritys ei käytä huollettavana olevia sivustoja, jonkin virheen näyttäviä tai aiheuttavia sivustoja, porttisivuja, automaattisesti uudelleenohjaavia sivustoja tai sivuja.
 6. Tytäryritys ei käytä tai hyödynnä verkkosivustoa tai lähetä sähköpostitse linkkiä sivustolle, joka sisältää tai edistää sisältöä, joka on herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, loukkaavaa, väkivaltaista, fanaattista, vihaa edistävää, laitonta, hakkeroivaa, murtautuvaa, brändiä halventavaa, tai joka tarjoaa laittomia tuotteita tai palveluja.
 7. Kaspersky Labin tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien ehtoja ja vaatimuksia on noudatettava.
 8. Kaspersky Lab omistaa ja pidättää kaikki Kaspersky Labin sisällön oikeudet, omistusoikeudet ja edut, mukaan lukien rajoituksetta kaikki mahdollisesti tulevaisuudessa kehitettävät omistusoikeudet. Kaspersky Labin sisällön käyttäminen on yksinomaan Kaspersky Labin eduksi. Tytäryritys ei saa mitään oikeuksia Kaspersky Labin sisältöön sen käytön kautta.
 9. Tytäryritys ei käytä kopiosivustoja tai käytä mitään Kaspersky Labin sivustojen sisältöä tai kuvia, lukuun ottamatta sisältöä ja kuvia, jotka on erikseen hyväksytty tytäryrityskumppaneiden käyttöön. Tytäryritys voi käyttää Kaspersky Labin tytäryrityskumppaneille tarjoamia linkkejä ja/tai mainosbannereita ainoastaan siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tässä määritettyjen rajoitusten mukaan tytäryritys voi lisätä kyseisiä linkkejä ja/tai mainosbannereita omalle sivustolleen tytäryrityksen parhaaksi katsomaan kohtaan. Tytäryritykset eivät saa kovakoodata kuvia/logoja, vaan heidän on käytettävä tytäryritysverkon käyttöliittymässä toimitettuja kuvia/logoja.
 10. Tytäryritys ei markkinoi Kaspersky Labin tuotteita roskaposteilla tai tilaamattomilla kaupallisilla sähköposteilla. Tytäryritys vahvistaa ja takaa seuraavat: (a) jokainen sähköpostilistan vastaanottaja on tilannut sähköposteja tytäryritykseltä; (b) tytäryritys toimittaa Kaspersky Labin pyynnöstä viipymättä kaikkien Kaspersky Labin tuotteiden markkinoimisessa käytettävien postituslistojen vastaanottajien tilausvahvistukset; (c) kaikissa tytäryrityksen lähettämissä sähköposteissa on selkeät ohjeet siitä, miten vastaanottaja voi perua sähköpostien tilauksen. Tytäryritys ei saa käyttää Kasperskyn brändinimeä tai sen kirjoitusvirheitä sisältäviä muotoja Lähettäjä-osoiterivillä. Kaikissa tytäryrityksen sähköpostiviesteissä on oltava tytäryrityksen sähköpostiosoite.
 11. Tytäryritys ei tee petoksia tai lähetä väärennettyjä tapahtumia.
 12. Tytäryritys ei käytä mainosohjelmia ja/tai haittaohjelmia Kaspersky Labin tuotteiden markkinoimiseen. Loisohjelmien (laillisilta tytäryrityksiltä liikennettä varastavat ohjelmat) käyttö on ehdottomasti kielletty.
 13. Tytäryritys ei markkinoi Kaspersky-tuotteita asiakkaan lataamassa sovelluksessa, joka keskeyttää myyntitapahtuman ilman Kaspersky Labin tai sen edustajan suostumusta. Esimerkkejä ovat alennuksia keräävät työkalut, jotka ilmoittavat käyttäjälle käytettävissä olevista alennuksista tai hyvityksistä kauppiaan sivustolle saapumisen yhteydessä. Jos tytäryritys on epävarma sovelluksen hyväksyttävyydestä, sen on otettava yhteys Kaspersky Labiin tai sen edustajaan.
  Tytäryritys ei pyri saamaan hakukoneliikennettä sanoilla Kaspersky Lab, Kaspersky tai vastaavilla Kaspersky Lab -merkeillä tai jollain sanojen kaspersky tai kasperskylabs virheellisesti kirjoitetuilla muodoilla. Tytäryritys lupaa myös olla lisäämättä edellä mainittuja avainsanoja ostettujen avainsanojen URL-osoitteeseen. Kirjoitusvirheitä ovat esimerkiksi puuttuvat merkit, ylimääräiset merkit, väärä merkkijärjestys ja väärän näppäimen painallukset. Kilpailijoiden brändinimien käyttö on kielletty. Tytäryritysten on pyrittävä aina pysymään Kasperskyn omien maksettujen hakumainosten alla.
  Tytäryritykset voivat hankkia hakukoneliikennettä vain niissä maissa, jotka on määritetty tietylle tytäryritysohjelmalle (katso jäljempänä oleva luettelo).
 14. Tytäryritys ei käytä Kaspersky Labin virallisen sivuston kanssa hämmentävän samanlaista sivustoa tai sivustoa, joka voi antaa kolmansille osapuolille käsityksen, että tytäryritys on Kaspersky Lab tai Kaspersky Labin virallinen kumppani. Tähän kuuluu myös jonkin Kaspersky Labin sivun kopioiminen ja rajaaminen. Tytäryritys lupaa myös olla mainostamasta itseään tavalla, joka voi saada kolmannen osapuolen uskomaan, että tytäryritys on Kaspersky Lab tai Kaspersky Labin virallinen kumppani.
 15. Kaspersky Lab omistaa kaikki asiakastiedot, jotka tulevat tytäryrityksen haltuun Kasperskyn tytäryritysohjelman käytön myötä tai siihen liittyen, ja sillä on niihin yksinomaiset oikeudet.
 16. Kaspersky Lab voi muuttaa sääntöjä ja käytäntöjä milloin tahansa julkaisemalla niiden uuden version Kaspersky-sivustolla. Uuden version voimaantulopäivän jälkeinen ohjelmaan osallistumisen jatkaminen tarkoittaa, että tytäryritys hyväksyy uuden version sekä kaikki aikaisempiin sääntöihin ja käytäntöihin tehdyt muutokset. Jos jokin Kasperskyn tekemä muutos ei ole hyväksyttävä , tytäryritys osoittaa tämän poistumalla Kasperskyn tytäryritys
 17. Tytäryrityksen osallistuminen ohjelmaan on Kaspersky Labin harkinnan varassa. Kaspersky voi päättää tytäryrityksen osallistumisen ohjelmaan neljäntoista (14) päivän irtisanomisajalla tai välittömästi, jos Kasperskyn tytäryritysohjelman sääntöjä ja käytäntöjä on rikottu. Kaspersky Labilla on oikeus päättää yksin, onko sääntöjä rikottu. Lisäksi tytäryritys hyväksyy, että jos tytäryritys irtisanotaan jostain syystä Kaspersky Labin tytäryritysohjelmasta, Kaspersky Labilla ei ole mitään vastuuta mistään tytäryritykselle ohjelman päättämisestä aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.

Hyvitys- ja kanta-asiakkuussivustot voivat mainostaa Kaspersky-tuotteita tytäryritysverkon hyväksynnän saatuaan.

Alennus-/etukoodeja tarjoavat sivustot voivat mainostaa Kaspersky-tuotteita. Kaikkien näytettyjen tarjousten ja koodien on kuitenkin oltava voimassa. Kaikki vanhentuneet tarjoukset/koodit on merkittävä selkeästi. Sivustojen on oltava kaikkien soveltuvien paikallisten ja kansainvälisten lakien ja asetusten mukaisia.

Tytäryritys voi osallistua useampaan kuin yhteen Kasperskyn tytäryritysohjelmaan.

Tytäryritysten on valittava ohjelmat, joihin ne osallistuvat, sen maan tai maiden mukaan, joissa ne haluavat markkinoida Kaspersky Labin tuotteita. On tärkeää ymmärtää, että asiakkaat voivat tehdä tilauksia vain sivustoilla, jotka liittyvät tiettyyn tytäryritysohjelmaan. Tytäryritysten on lisäksi huomioitava, että asiakkaat tekevät mieluiten ostoksia omassa valuutassaan (Iso-Britannia: GBP, Yhdysvallat: USD, Saksa: euro jne.) ja omalla kielellään ja heille on tarjottava teknistä tukea. Tämän vuoksi on erittäin suositeltavaa osallistua useisiin ohjelmiin tai Kaspersky Labin globaaliin ohjelmaan, jos asiakkaat tulevat eri maista. Jos et voi määrittää asiakkaidesi alkuperää, liity Kaspersky Labin globaaliin tytäryritysohjelmaan. Jokaisessa Kaspersky Labin tytäryritysohjelmassa on nimetty tekninen ja tytäryritysten tukitiimi. Et voi ottaa yhteyttä Yhdysvaltojen tytäryritysten tukeen tai vastuuhenkilöön, jos osallistut vain Ison-Britannian tytäryritysohjelmaan.