Johtoryhmä

Eugene Kaspersky

Toimitusjohtaja

Eugene Kaspersky

Toimitusjohtaja

Eugene Kaspersky on maailmankuulu kyberturvallisuusasiantuntija ja menestynyt yrittäjä. Hän on yksi perustajista ja toimitusjohtaja Kasperskyssa, joka on maailman suurin yksityisomistuksessa oleva kyberturvallisuusratkaisujen valmistaja.

Eugene aloitti uransa kyberturvallisuusalalla vuonna 1989, kun hän löysi ja poisti Cascade-viruksen. Hänen jatkuvasta kehitystyöstään haittaohjelmien poistomoduulien parissa tuli Kasperskyn virustorjuntatietokannan perusta. Tänään Eugene on kyberturvallisuuskonseptin etulinjassa varmistamassa, että kaikki liitetyt järjestelmät ovat turvallisia.

Andrey Tikhonov

Chief Operating Officer

Andrey Tikhonov

Chief Operating Officer

Andrey nimitettiin Kasperskyn Chief Operating Officeriksi tammikuussa 2012. Hän vastaa tehtävässään maailmanlaajuisista hallintotoiminnoista: rahoituksesta, henkilöstöhallinnosta, tietotekniikasta ja työprosesseista.

Ennen nykyistä rooliaan Andrey toimi useissa ylimmän johdon tehtävissä Kasperskylla. Hänet nimitettiin Chief Information Officeriksi maaliskuussa 2009, kun hän oli toiminut yrityksen teknisenä johtajana viiden vuoden ajan. Sitä ennen hän johti Novellin kehitysosastoa vuodesta 2002 toimittuaan sitä ennen projektipäällikkönä.

Andrey on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1989. Hän aloitti tuolloin uransa Venäjän puolustusministeriön tutkimuslaitoksessa, jossa hän yleni everstiluutnantiksi. Andrey valmistui kunniamaininnoin kiovalaisesta sotilasakatemiasta.

Andrey Efremov

Chief Business Development Officer

Andrey Efremov

Chief Business Development Officer

Andrey Efremov, entinen Chief Technology Officer, vastaa sekä yrityksen teknologiakehityksestä että liiketuloksesta.

Andrey aloitti Kasperskylla järjestelmäanalyytikkona vuonna 2004. Hänellä on 14 vuoden kokemus yrityksen tutkimus- ja kehitysosastolta, jolla hän eteni kehitysryhmän päälliköstä pilvi-infrastruktuurin ja verkkokehityksen johtajaksi. Ennen siirtymistään CTO:ksi vuonna 2018 Andrey keskittyi kahdeksan vuoden ajan pilvipohjaisiin tekniikoihin ja hänellä oli merkittävä rooli Kasperskyn laajan tuote- ja palveluvalikoiman luonnissa ja kehittämisessä.

CTO-roolissa Andrey vastaa Kasperskyn tuotevalikoiman strategisesta kehittämisestä, teknisestä huippuosaamisesta ja edistyneen uhkien havaitsemisen, pilviympäristöjen suojaamisen ja uuden sukupolven päätepisteiden suojauksen johtamisesta. Hän vastasi myös Kasperskyn tuotteiden ja tekniikoiden läpinäkyvyydestä ja niiden joustavuudesta toimitusketjun riskien osalta Kasperskyn Global Transparency Initiative -aloitteen puitteissa.

Andreylla on tutkinto automaattisesta tietojenkäsittelystä ja ohjausjärjestelmistä Moskovan teknillisestä valtionyliopistosta.

Igor Chekunov

Chief Legal Officer

Igor Chekunov

Chief Legal Officer

Igor aloitti Kasperskylla vuonna 1998 Chief Legal Officerina. Tässä tehtävässä Igor vastaa yrityksen toiminnan oikeudellisesta valvonnasta. Kasperskyn osastoista esimerkiksi Computer Incidents Investigation, Security ja Intellectual Property Control toimivat hänen alaisuudessaan.

Igor valmistui Moskovan Institute of Economics and Law -oppilaitoksesta ja hän on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi Venäjän federaation sisäasiainministeriön Moskovan-yliopistosta.

Ennen Kasperskylle siirtymistään Igor toimi eri tehtävissä Venäjän federaation sisäasiainministeriössä, kauppa- ja teollisuusministeriössä, energiaministeriössä ja liikenneministeriössä.

Marina Alekseeva

Chief Human Resources Officer

Marina Alekseeva

Chief Human Resources Officer

Marina Alekseeva nimitettiin Kasperskyn Chief Human Resources Officeriksi elokuussa 2012. Hän vastaa maailmanlaajuisen henkilöstöhallinnon toiminnoista, kuten rekrytoinnista, koulutuksesta ja kehityksestä, palkkauksesta ja eduista sekä hallinnosta.

Marina aloitti Kasperskylla tammikuussa 2008 henkilöstöhallinnon apulaisjohtajana.

Marinalla on yli 15 vuoden kokemus henkilöstöhallinnosta, myös IT-alalta. Ennen Kasperskylle siirtymistään hän työskenteli T-Systems CIS:ssä (Deutsche Telekom AG:ssä) ja UniCredit-pankissa, ja siirtyi henkilöstöpäällikön virasta ylemmän johdon tehtäviin.

Marina valmistui Presidentillisestä talouden ja julkishallinnon akatemiasta pääaineinaan henkilöstöjohtaminen ja organisaatiopsykologia.

Elena Milinova

Talousjohtaja

Elena Milinova

Talousjohtaja

Elena Milinova nimitettiin yrityksen talousjohtajaksi kesäkuussa 2020. Hän vastaa yrityksen kaikista taloudellisista toimista, hankinnoista, toimistotilojen hallinnasta ja hallinnollisesta tuesta. Elena keskittyy myös Kasperskyn globaalin liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen ja yrityksen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Elena Milinovalla on laaja ammatillinen kokemus useilta aloilta, mukaan lukien jälleenmyynti, sijoitusala, autoteollisuus ja konsultointi suurissa venäläisissä ja kansainvälisissä yrityksissä. Ennen Kasperskya hän työskenteli CFO:na Venäjän suurimmissa elintarvikealan vähittäiskaupoissa, Magnitissa ja X5 Retail Groupissa, monialaisessa sijoitusyhtiö Marathon Groupissa sekä Venäjän suurimmassa kuorma-autoja valmistavassa yrityksessä, KAMAZissa.

Elena suoritti Togliatti Academy of Managementista (TAOM) pankki- ja rahoitustoiminnan tutkinnon vuonna 2000. Samana vuonna hän aloitti uransa PwC Russiassa.

Alexey De-Monderik

Corporate Advisor

Alexey De-Monderik

Corporate Advisor

Alexey toimii Kasperskyn Corporate Advisorina.

Alexey aloitti työskentelyn Eugene Kasperskyn kanssa KAMI Information Technologies Centerissä vuonna 1991, ja oli mukana perustamassa Kasperskya vuonna 1997. Projektin alkuvaiheissa hän vastasi tuotekehityksestä. Myöhemmin hänkeskittyi vastaamaan virustorjuntamoduulista ja sen jälkeen teknologiakehityksestä.

Alexey valmistui Moskovan ilmailuinstituutista vuonna 1988, ja työskenteli sen jälkeen useita vuosia tietokoneinsinöörinä Neuvostoliiton rakettitutkimuksen instituuteissa.

Daniil Borschev

Varatoimitusjohtaja, Strategy and Economics

Daniil Borschev

Varatoimitusjohtaja, Strategy and Economics

Daniil Borschev nimitettiin varatoimistusjohtajaksi, Strategic Development and Economics, marraskuussa 2017. Tässä roolissa hän vastaa pitkän aikavälin talousstrategia-asioista ja kehittää yrityksen globaaleja taloudellisia näkymiä ja sisäistä tarkastusta.

Ennen tätä hän työskenteli Kasperskyn talousjohtajana elokuusta 2012 ja ennen nykyistä rooliaan Daniil oli Kasperskyn Deputy CFO, Director Finance & Administration HQ. Sitä ennen hän johti Kasperskyn Venäjän, IVY:n ja Baltian maiden talousosastoa.

Ennen kuin Daniil tuli Kasperskyyn vuonna 2000, hän työskenteli useissa tilintarkastus-, investointi- ja pankkiiriliikkeissä. Hänellä on taloustieteen tutkinto Moskovan valtionyliopistosta.

Anton Ivanov

Chief Technology Officer

Anton Ivanov

Chief Technology Officer

Anton Ivanov johtaa yrityksen tutkimus- ja kehitysosastoa.

Anton aloitti Kasperskylla vuonna 2011 haittaohjelmien analyytikkona. Viiden vuoden ajan hän työskenteli haittaohjelmien vanhempana analyytikkona yrityksen heuristisen tunnistuksen ryhmässä. Vuonna 2016 alkoi johtaa epäilyttävän toiminnan havainnointiryhmää. Ryhmä keskittyi proaktiivisesti suojaamaan asiakkaita erilaisten haittaohjelmien, mukaan lukien kiristysohjelmien, uhilta. Vuonna 2018 Anton alkoi johtaa Advanced Threats Research and Detection Teamia, joka vastaa APT (Advanced Persistent Threats) -hyökkäysten tutkimisesta ja kohdennettujen hyökkäysten torjuntatuotteiden laadun kehittämisestä. Vuonna 2019 hänet nimitettiin uhkien tutkimuksen VP:ksi vastaamaan useiden yrityksen strategisesti tärkeiden tehtävien valvonnasta, mukaan lukien Kasperskyn Threat Research Teamin markkinoinnista ja kehityksestä sekä yrityksen käyttämien tekniikoiden kerryttämisestä.

Evgeniya Naumova

Executive VP Corporate Business Deputy CBDO, Commercial

Evgeniya Naumova

Executive VP Corporate Business Deputy CBDO, Commercial

Evgeniya Naumova nimitettiin Executive VP:ksi, Corporate Business johtamaan Kasperskyn Corporate Business Departmentia. Lisäksi hänestä tuli Deputy CBDO, Commercial.

Evgeniya on ollut mukana yrityksessä vuodesta 2009. Tammikuusta 2020 lähtien hän on ollut VP, Global Sales Network.

Evgeniyalla on korkeakoulututkinto hallinnon alalta Uljanovskin alueen teknillisestä yliopistosta Venäjän Uljanoskista. Vuonna 2008 hän suoritti MBA-tutkinnon strategisen hallinnon alalta Kingston Universityssa. Vuotta myöhemmin Evgeniya väitteli taloustieteen tohtoriksi moskovalaisessa Plekhanov Russian University of Economics -oppilaitoksessa.

Mikhail Gerber

Executive VP Consumer Business

Mikhail Gerber

Executive VP Consumer Business

Mikhail Gerber tuli Kasperskyyn vuonna 2004 testausinsinööriharjoittelijaksi laaduntarkkailuosastolle. Hän on koko yrityksessä olonsa ajan osallistunut useiden B2C- ja B2B-tuotteiden kehittämiseen järjestelmäanalyytikkona. Hän johti järjestelmäanalyysiosastoa ja sen jälkeen R&D Program Management Centeriä. Vuonna 2018 hänestä tuli B2C-tuotekehityksen johtaja ja hän vastasi kaikkien Kasperskyn B2C-tuoteiden kehittämisestä Windows-, Mac-, Android- ja iOS-järjestelmiin. Mikhail sai Moscow Aviation Institutesta tutkinnon Computing Machines, Complexes, Systems and Networks -ohjelmasta.